Į pradžią TAURAGĖS
RAJONO SAVIVALDYBĖ

Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Pagrindinė svetainė
Svetainės struktūra
 • Mano duomenys
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos
 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Atsijungti
 • | Naujienų prenumerata

  Gyventojams Verslininkams Turistams
  | Būstas

   

   TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRADEDAMĄ BUTŲ PIRKIMĄ

   

  GYVENAMŲJŲ NAMŲ / SODYBŲ TAURAGĖS RAJONE PIRKIMAS

   


   

   


  NAUJA VALSTYBĖS PARAMOS FORMA ASMENIMS IR ŠEIMOMS ĮRAŠYTOMS Į SĄRAŠUS SOCIALINIO BŪSTO NUOMAI – BŪSTO NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMAS

  Asmenys ir šeimos, turinčios teisę į socialinį būstą ir rinkos sąlygomis nuomojančios tinkamą būstą iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybę), pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turi teisę į nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją.
  Pageidaujantieji gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją privalo su nuomotoju sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri turi būti įregistruota VĮ Registrų centre. Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau kaip vieneriems metams.

  Kompensacijos dydis apskaičiuojamas Vyriausybės nutarimu patvirtinta apskaičiavimo metodika pagal tam tikrą formulę. Vienam asmeniui Tauragės rajono savivaldybėje kompensuojami 6,56 eurai per mėnesį už 8 kv. m plotą. Pvz. 4 asmenų šeima nuomodamasi ne mažesnį kaip 32 kv. m būstą, kompensaciją gaus 26,24 eurus per mėnesį.

  Kompensacija mokama už kiekvieną komercinės nuomos mėnesį nuo tada, kai ji yra paskiriama iki tol, kol galioja nuomos sutartis, nuomininkai gyvena išsinuomotame būste ir turi teisę į paramą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

  Gaunantys kompensaciją nėra išbraukiami iš laukiančiųjų socialinio būsto eilės, tačiau kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo sąraše laiką.

  Be to, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu kompensacijos gali būti mokamos ir asmenims bei šeimoms, neįrašytiems į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių. Taip pat asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis. Šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų. Šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ir daugiau vaikų ir kitais atvejais.

  Kreipdamiesi dėl kompensacijos asmenys apie save turi pateikti teisingus duomenis, o pasikeitus materialinei padėčiai, įsigijus nuosavą būstą ar nepranešus apie gyvenamosios vietos pakeitimą, neteisėtai gauta kompensacija turės būti sugrąžinta.

  Norintys pasinaudoti šia Valstybės teikiama paramos forma, prašome kreiptis į Tauragės savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrių, 401 kab., Respublikos g. 2, Tauragė, tel. 61 788.

   

   


  INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS IŠSINUOMOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ

  Teisę į šią paramą turi asmenys ir šeimos:

  1) kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
  2) kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:

  asmens be šeimos: pajamos – 32 VRP*, turtas – 56 VRP*;

  dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 63 VRP*; turtas – 112 VRP*;

  keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 19 VRP* vienam asmeniui, turtas – 56 VRP*;

  3) jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

   

  Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jeigu jie turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal įstatyme nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus.
  * VRP (valstybės remiamos pajamos); 1 VRP = 102 eurai;

  Socialinio būsto nuomai sudaromi šie sąrašai:

  1. Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašoma šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų;

  2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas;

  3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu turi teisę į socialinio būsto nuomą.

  4. Neįgaliųjų (asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis), asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

  5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;

  6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Į šį sąrašą įrašomi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, ir šeima, kurioje yra tokių asmenų.

  Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215, asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašus asmenų, pageidaujančių nuomotis socialinį būstą, privalo pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

  Metines šeimos (asmens) turto deklaracijas už 2014 metus prašome pateikti savivaldybės tarnautojui, atsakingam už sąrašų tikslinimą ir sudarymą – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius, 401 kabinetas. Sąrašuose įrašyti asmenys ir šeimos, iki kiekvienų metų gegužės 1 d. nepateikę Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos, bus išbraukiami iš sąrašų asmenų (šeimų) turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti. 

  Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai:

  1) įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

  2) jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

  3) miršta į sąrašą įrašytas asmuo;

  4) asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme (toliau – Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas);

  5) asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas;

  6) asmenys ir šeimos, kuriems siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą;

  7) jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

  8) pateikia rašytinį prašymą savivaldybės vykdomajai institucijai išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;

  9) asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.

  Įrašant į eilę asmenų, turinčių teisę nuomotis savivaldybės socialinį būstą, sudarant ar pratęsiant nuomos sutartis piliečiai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už kalendorinius metus. (J. Tumo - Vaižganto g. 116, Tauragė).
  2. Registrų centro pažymą apie asmens ir šeimos narių (įskaitant ir nepilnamečius vaikus) turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikos teritorijoje. (Jūros g. 3, Tauragė).
  3. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus - pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimai gyventi LR, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai.
  4. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo).
  5. Našlaičio statusą patvirtinantį dokumentą (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis).
  6. Gydymo įstaigos pažymą (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis).
  7. Kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į socialinį būstą:

  - santuokos liudijimas;

  - ištuokos liudijimas;

  - mirties liudijimas;

  - teismo sprendimas.

   

  Dokumentai dėl socialinio būsto nuomos priimami Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriuje Respublikos g. 2, 401 kab., tel. 61 788            

   


  SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMAS

  Reglamentuojantys teisės aktai:

  · Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatomis:

  1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme (toliau – Butų privatizavimo įstatymas) nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:

  1.1. kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

  1.2.  kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

  1.3.  kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;

  1.4.  kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

  1.5.  kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;

  1.6. kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;

  1.7.  atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

  2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:

  2.1. kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

  2.2. būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);

  2.3.  gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

  2.4. būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;

  2.5.  savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

  Asmenys (šeimos), turintys teisę pagal aukščiau išvardintas įstatymo nuostatas pirkti gyvenamąsias patalpas, jų dalis (arba priklausinius), pateikia administracijos direktoriui rašytinį prašymą, kuriame nurodo gyvenamųjų patalpų (arba jų priklausinių) adresą, bendrą plotą, naudojimosi šiomis patalpomis teisinį pagrindą, nurodo, kurio pilnamečio šeimos nario vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

  Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

  2. naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinis pagrindas – nuomos sutartis ar nuosavybės dokumentas, jeigu perkamos teisėtai naudojamos ūkinės patalpos arba greta esantys neprivatizuoti kambariai;

  3. pažyma apie šeimos sudėtį;

  4. notariškai patvirtintas pilnamečių šeimos narių susitarimas kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;

  5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmeniui (šeimai) Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos

  6. paslaugas teikiančių įmonių pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas;

  7. kiti dokumentai pagal reikalą.

  Tauragės rajono savivaldybė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius, IV a. 401 kab., Tel. 8446 55022  ATMINTINĖ LENGVATINIAM KREDITUI GAUTI

  Susipažinimui pateikiame svarbiausią informaciją, numatytą įstatymu, dėl teisės ir galimybės pasinaudoti valstybės remiamu būsto kreditu:

  Valstybės parama būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14 - 378; 2002, Nr. 116 - 5188; 2005, Nr. 47-1554; 2009, Nr. 93-3961; 2010, Nr. 125-6376) Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 116-5189; 2005, Nr. 47-1556; 2009, Nr. 93-3962) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1162 „Dėl Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2458; 2001, Nr. 23-767; 2003, Nr. 52-2345; 2006, Nr. 27-886, 2007, Nr. 73-2901: 2008, Nr. 120-4559; 2011, Nr. 33-1552) 2 punktą ir šiuo nutarimu patvirtintą Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašą teikiama pagal nuolatinę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje šeimoms, taip pat asmenims, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą.
  Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti pagal šį įstatymą, valstybės parama bus teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį ir teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti.

  TEISĖ Į VALSTYBĖS REMIAMUS BŪSTO KREDITUS

  Valstybės parama būstui įsigyti teikiama šeimoms ir asmenims, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausi dydžiai neviršija:

  • asmens be šeimos grynosios metinės pajamos - 27500 Lt ir turtas - 40300 Lt;
  • dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 38500 Lt ir turtas - 81900 Lt;
  • keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 46200 Lt ir turtas - 109200 Lt;
  • šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui - 7920 Lt ir turtas vienam asmeniui - 26000 Lt.

  ir jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:

  1) neturi ir neturėjo būsto nuosavybės teise arba

  2) turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui) yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba

  3) Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba

  4) turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jei tokiems asmenims Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė.

  VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ DYDŽIAI IR LENGVATOS

  Valstybės remiamas būsto kreditas suteikiamas iki:

  1) 180 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
  2) 300 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
  3) 120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

  Valstybės remiami būsto kreditai, kurie, kredito gavėjui pageidaujant, suteikiami su mažesniu negu banko nustatytu pradiniu įnašu, turi būti apdrausti UAB „Būsto paskolų draudimas". Už šių kreditų gavėjus apmokama būsto kredito draudimo įmoka ar jos dalis (informacija tinklapyje www.bpd.lt).

  UAB „Būsto paskolų draudimas" reikalavimai paskolos gavėjo pajamoms yra šie: grąžinus gautą paskolą ir įvykdžius kitus skolinius įsipareigojimus liktų pakankama lėšų suma asmens (šeimos) pragyvenimui. Maksimalų kredito dydį, atsižvelgiant į gaunamas pajamas, nustatys bankas, kurio resursais asmuo (šeima) pageidaus naudotis.

  Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

  1) buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, iki jiems sukaks 35 metai, šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalimo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, - apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos;

  2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, - apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.


  Palūkanas bankui moka kredito gavėjas.

  Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina viena ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

  Jeigu būsto kredito gavėjas teisę į šią subsidiją įgyja jau gavęs valstybės remiamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto kredito limito, subsidija apskaičiuojama nuo kreipimosi dieną likusios nesugrąžintos kredito sumos. Kredito gavėjas turi būti įvykdęs visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį.

  Jeigu kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija kredito daliai padengti, gautą valstybės remiamą būsto kreditą grąžina bankui anksčiau kaip per penkerius metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius penkerius metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, bankas sutartyje su Vyriausybės įgaliota institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieško valstybės suteiktą subsidiją ir išieškotą subsidijos sumą perveda į valstybės biudžetą.

  Dėl valstybės remiamo būsto kredito kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrių, Respublikos g. 2, 401 kab.

  1. asmenys, pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą iš kredituojančių bankų, turės pateikti:
  1.1. nustatytos formos prašymą dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti patvirtinimo;
  1.2. šeimos narių pasus ir (ar) asmens tapatybės korteles ir jų kopijas;
  1.3. Valstybės įmonės Registrų centras pažymą (pažymas) apie asmens ir jo šeimos narių (taip pat ir vaikų) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje (Jūros g. 3);
  1.4. pažymą (pažymas) apie visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijų;
  1.5. gyventojo ir jo šeimos narių deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie gautas pajamas ir turtą už paskutiniuosius 12 mėn. prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną (J. Tumo-Vaižganto g. 116);
  1.6. kitus dokumentus, įrodančius teisę į subsidiją būsto kredito daliai padengti ir jų kopijas (vaikų gimimo liudijimus, darbingumo lygio pažymą ir kt.).

  2. būsto kredito gavėjai, teisę į subsidiją įgiję vėliau (ankstesniais metais gavę būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto kredito limito), turi pateikti:
  2.1. prašymą dėl teisės į subsidiją negrąžinto valstybės remiamo būsto kredito likučio daliai padengti patvirtinimo; .

  2.2. šeimos narių pasus ir (ar) asmens tapatybės korteles ir jų kopijas;
  2.3. pažymą iš banko apie negrąžintą lengvatinio ar valstybės remiamo būsto kredito likutį;
  2.4. kreditavimo sutarties, sudarytos tarp asmens ir kredituojančio banko kopiją, patvirtintą banko darbuotojo (kiekvienas lapas atskirai);
  2.5. pažymą (pažymas) apie visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijų;
  2.6. gyventojo ir jo šeimos narių deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie gautas pajamas ir turtą už paskutiniuosius 12 mėn. prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną (J. Tumo-Vaižganto g. 116);
  2.7. kitus dokumentus, įrodančius teisę į subsidiją būsto kredito likučio daliai padengti ir jų kopijas (vaikų gimimo liudijimus, darbingumo lygio pažymą ir kt.).

  Paskutinį kartą informacija atnaujinta:

  2017-04-21 14:54:46
  |
   

  © Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt. Kopijuoti ir platinti www.taurage.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801, el. p. savivald@taurage.lt.
  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457
                                                                                                                                                   
  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.

  (Left Alt+Z+Enter)