TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mano duomenys
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos
 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Atsijungti
 • | Įgyvendinti projektai

   


  Projektų sąrašas:  

  1. Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės pr. 19, energetinių charakteristikų gerinimas (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-074)
    
  2. Energijos vartojimo efektyvumo gerinimas Tauragės miesto švietimo ir mokymo įstaigose (projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-71-008)
    
  3. Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-71-009)
    
  4. Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas (projekto kodas VP1-4.2-VRM-03-V-01-019) 
    
  5. Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukcija (projekto kodas VP2-4.4-SM-02-R-71-007)

  6. Praeityje užterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas
    
  7. Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-71-004)
  8. Baigtas įgyvendinti projektas ,,Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, I etapas“ 

  9. Universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Žygaičių miestelyje
    
  10. Tauragės miesto Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.) gatvių rekonstrukcija
    
  11. Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinis sutvarkymas
    
  12. Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastato Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., rekonstravimas
    
  13. Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ pastato, esančio Tauragėje, Moksleivių al. 7, energetinių charakteristikų gerinimas
    
  14. „Jūros upės pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas mėgėjiškai žvejybai“
    
  15. Tauragės miesto gatvių rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas
    
  16. Jūros upės pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas mėgėjiškai žvejybai, II etapas
    
  17. Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčios stogo ir fasado sutvarkymas
    
  18. Tauragės rajono savivaldybės Lauksargių kaimo administracinio pastato fasado sutvarkymas
    
  19. "Vieno langelio" principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos sukūrimas Tauragės rajono savivaldybėje (projekto kodas VP1-4.3-VRM-01-V-01-034)
    
  20. Draudenių ežero ekologinės būklės gerinimas.
    
  21. Turistinio maršruto nuo 1807 m. Tilžės sutarties iki 1812 m. Tauragės konvencijos sukūrimas.
    

   

  Projekto pavadinimas: Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės pr. 19, energetinių charakteristikų gerinimas (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-074)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija.

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės g. 21, energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti.

  Projekto uždaviniai: Planuojamos įgyvendinti šios energijos taupymo priemonės: langų ir lauko durų keitimas, išorinių sienų ir šlaitinio stogo šiltinimas, grindų virš pusrūsio šiltinimas, šildymo sistemos ir apšvietimo bei elektros instaliacijos rekonstrukcijos darbai.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bendri energijos sutupymai kasmet sudarys apie 552,4 MWh/ metus (nuo savitųjų šilumos nuostolių). Atlikus planuojamus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas pagerės komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos, nes sumažės natūralus šalto oro patekimas į patalpas, kas yra didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonais nebereikės naudoti papildomų elektrinių šildytuvų, bus sutaupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. lapkritis – 2012 m. balandis

  Projekto vertė: 3 000 000, 00 Lt

   


  Projekto pavadinimas: Energijos vartojimo efektyvumo gerinimas Tauragės miesto švietimo ir mokymo įstaigose“ (Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-71-008)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas - mažinti suvartojamos energijos sąnaudas Tauragės miesto ugdymo įstaigose.

  Projekto uždaviniai: Seni langai bei lauko durys keičiami naujais.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus visi seni langai bei lauko durys pakeisti naujais.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn – 2010 m. lapkričio mėn

  Projekto vertė: 311 200,00 Lt

     

     

   Projekto pavadinimas: Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-71-009)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas Tauragės rajone.

  Projekto uždaviniai: Rekonstruoti parką prie Jūros upės, siekiant prisidėti prie turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtros Tauragės mieste

  Laukiami rezultatai: Pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis numatoma sutvarkyti 1,0972 ha ploto parką prie Jūros upės bei pritaikyti jį viešosioms turizmo reikmėms.

  Įgyvendinant projektą numatoma įrengti viešąją infrastruktūrą - suformuoti išorinių ir vidinių parko takų sistemą, įrengti apšvietimą, rekreacinius ir mažosios architektūros įrenginius, informacinį-turistinį stendą bei sutvarkyti gamtinę aplinką.

  Projekto tikslinė grupė – vietiniai ir atvykstantieji turistai.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2011 m. vasaris

  Savivaldybės biudžeto lėšos: 316 168, 00 Lt

  Projekto koordinatorius: Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el. p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt

     

     

   

  Projekto pavadinimas: Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-71-008)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – plėtoti viešąją aktyvaus poilsio infrastruktūrą, skirtą vandens turizmui organizuoti Tauragės rajone

  Projekto uždaviniai: Sukurti ir išplėtoti Jūros upės vandens turistinės trasos viešąją turizmo infrastruktūrą,sudarant tinkamas turizmo ir poilsiavimo sąlygas.

  Laukiami rezultatai: Inicijuojamu projektu planuojama išvalyti Jūros upės vagos dalį Tauragės mieste nuo Jūros užtvankos iki vasaros estrados taip pagerinant plaukimo sąlygas ir įrengti poilsiavietę prie Jūros upės.

  Poilsiavietėje numatoma įrengti teritorijos apšvietimą, 2 automobilių stovėjimo aikšteles, suformuoti paplūdimį, įrengti pliažo tinklinio aikštelę, sporto įrenginių zoną, pastatyti pavėsines, suoliukus, persirengimo kabinas bei informacinį stendą ir įrengti mini prieplauką vandens turistams.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2011 m. rugsėjis

  Projekto vertė: 1 449 308,00 Lt

  Paramos lėšos: 1 100 000,00 Lt

  Projekto koordinatorius: Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el. p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt

   

     

   

     

     

     

     


  Projekto pavadinimas: Kompleksinis pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms (projekto kodas Nr.VP3-1.3-ŪM-02-V-01-042)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – skatinti kultūrinio turizmo infrastruktūros bei paslaugų plėtrą Tauragės rajone.

  Projekto uždaviniai: Atlikti Tauragės pilies tvarkomuosius darbus, pritaikant ją viešosioms kultūros ir turizmo reikmėms.

  Laukiami rezultatai: Šiuo metu Tauragės miesto centre esantis kultūros paveldo objektas yra tik iš dalies pritaikytas viešiesiems turizmo poreikiams, pažintiniams tikslams. Didelė dalis pilies patalpų yra avarinės būklės.

  Siekiant skatinti turizmo plėtrą rajone, projekto įgyvendinimo metu numatyti atlikti šiuos darbus:

  • pilies pietvakarinio korpuso 2C2p priestato (1C1p) fasado restauracija. Jame įrengiamos muziejaus eksponatų saugyklos;
  • šiaurės vakarinio korpuso (3C2p) I-II aukštų ir mansardos rekonstrukcija. Po rekonstrukcijos I – ame aukšte bus įrengtos turizmo informacijos centro patalpos, rekonstruotos vaikų bibliotekos patalpos. II – ame aukšte įrengtos muziejaus administracijos patalpos, įrengta istorijos ekspozicija. Mansardoje bus įrengtos personalo patalpos;
  • restauruotas pilies bokšto (10C2p) fasadas;
  • restauruoti pilies priklausinio - tvoros fragmentai;
  • rekonstruotas vidinis pilies kiemas.

  Projekto metu sukurtas daugiafunkcinis turistų traukos centras pritrauks vietinius ir užsienio turistus, paslaugų kompleksiškumas ir įvairovė darys teigiamą įtaką sezoniškumui, bei gerins rajono įvaizdį, stiprins konkurencingumą.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai – specialioji Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa.

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2012 m. gegužė

  Projekto vertė: 3 959 816, 00 Lt

  Paramos suma: 3 959 816, 00 Lt

  Projekto koordinatorius:  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el. p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 


  Projekto pavadinimas: Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis“ (projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-71-001)

  Projekto vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslas: Užtikrinti Tauragės regiono savivaldybių veiklos skaidrumą ir sprendimų priėmimo kokybę.

  Projekto uždavinys: Elektroninės demokratijos paslaugų įdiegimas Tauragės regiono savivaldybėse.

  Laukiami rezultatai: Projektu siekiama aktyvinti Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono bei Pagėgių savivaldybių ir gyventojų sąveiką, didinti savivaldybių veiklos skaidrumą, užtikrinti gyventojams aktualios informacijos prieinamumą, galimybę išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką politiniams sprendimams, suteikti galimybę piliečiams per savivaldybių tarybų darbo kadenciją įsitikinti, kurie politikai ar partijos geriausiai atstovauja jų interesus, panaudojant elektroninės demokratijos priemones, paremtas informacijos ir ryšių technologijomis. Projekto metu bus sukurtos dvi elektroninės paslaugos, apmokomi informacinių sistemų naudotojai.

  Finansavimo šaltinis (-iai): Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“.

  Įgyvendinimo laikas: Projekto pradžia – 2010 m. vasario 10 d., pabaiga – 2011 m. rugpjūčio 31 d.

  Projekto vertė: 751 147,00 Lt

  Kontaktinis asmuo:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.
  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 

   

  EUROPOS SĄJUNGA FINANSUOS PROJEKTĄ, KURIO METU TAURAGĖS APSKRITIES SAVIVALDYBĖSE BUS ĮDIEGTOS ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PASLAUGOS ( 43.0 kb )

   


  Projekto pavadinimas: „Tauragės seniūnijos Taurų kaimo kompleksinis sutvarkymas“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-006

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – kompleksiškai sprendžiant esamas Taurų kaimo problemas didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo.

  Projekto uždaviniai: Rekonstruoti bei vietos bendruomenės reikmėms pritaikyti Taurų kaimo viešuosius objektus ir gyvenamąją aplinką.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus modernizuotas ir bendruomenės reikmėms pritaikytas iš dalies naudojamas pastatas Alėjos g. 3; įrengta aikštė ir sutvarkyta aplinka prie atnaujinto pastato Alėjos g. 3; įrengtas privažiavimas prie pradinės mokyklos Eglių g. atkarpoje, rekonstruota Putinų gatvė ir Senvagės gatvės dalis; įrengtas sporto aikštynas Tilžės pl. 43; pastatytas stendas Tauragės dvaro parko prieigose, siekiant pabrėžti vietovės unikalumą bei jos istorinę vertę. Stende bus pateikiama lankytinų vietų sąrašas, žemėlapis bei trumpi aprašymai; taip pat bus įrengta poilsio zona prie daugiabučių namų.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. vasario mėn – 2012 m. sausio mėn

  Projekto vertė: 6.402.580,00 Lt

  Paramos suma: 5.922.386,50 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. pakaitinė vyr. specialistė Jolanta Valantiejūtė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: jolanta.valantiejute@taurage.lt

   


  Projekto pavadinimas: Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių, urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano parengimas (projekto kodas Nr.VP1-4.2-VRM-04-R-71-003)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – detalizuoti Tauragės miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, siekiant sukurti planuojamoje teritorijoje pilnavertę gyvenimo, poilsio, rekreacijos ir verslo aplinką

  Projekto uždaviniai: Parengti Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialųjį planą.

  Laukiami rezultatai: Projektu „Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių, urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano parengimas“ bus parengtas specialusis planas, kurio pagalba bus detalizuota bendruoju planu nustatyta planinė ir erdvinė struktūra, suplanuotos visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, išspręsti gamtinės aplinkos ir urbanistinės erdvinės kompozicijos klausimai, nustatytos plėtros kryptys ir prioritetai, tendencijos, prognozės ir problemos. Planuojama teritorija ~ 130 ha.

  Įgyvendinus projektą Tauragės rajono savivaldybė vykdys jai priskirtas funkcijas teritorijų planavimo srityje, kryptingai organizuos žemesniojo lygmens (detaliojo) planavimo dokumentų rengimą, bus užtikrintas sistemingas teritorijos darnus vystimasis, racionalus teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas kuriant pilnavertę gyvenimo, darbo, poilsio bei rekreacijos aplinką Tauragės mieste.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausis – 2011 m. sausis

  Projekto vertė: 393.453,00 Lt

  Paramos suma: 334.435,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ SIEKIA DARNIOS MIESTO TERITORIJOS URBANISTINĖS PLĖTROS ( 167.5 kb )


   

  Projekto pavadinimas: Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas (projekto kodas VP1-4.2-VRM-03-V-01-019)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – padidinti Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo efektyvumą bei kokybę

  Projekto uždaviniai: Sukurti ir įdiegti vidaus administravimo ir veiklos valdymo sistemas

  Laukiami rezultatai: Tauragės rajono savivaldybė numato įgyvendinti projektą siekiant tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą, viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą. Projekto metu administracijoje bus įdiegta finansų apskaitos valdymo sistema, optimizuota strateginio planavimo tvarka, sukurti ir pritaikyti strateginio planavimo procesui geoinformacinių duomenų informacinė sistema. Projekto tikslinė grupė – Tauragės rajono savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Projekto metu bus apmokyti 66 darbuotojai.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausis – 2013 m. sausis

  Projekto vertė: 1.491.831,00 Lt

  Paramos suma: 1.268.055,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt 

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ĮDIEGTOS NAUJOS VALDYMĄ GERINANČIOS SISTEMOS


  Projekto pavadinimas: Tauragės rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-71-004)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – formuoti palankų rajono įvaizdį, siekti darnaus vystimosi ir didesnio viešojo administravimo efektyvumo parengiant galimybių studiją bei atnaujinant strateginį plėtros planą

  Projekto uždaviniai: Parengti Tauragės rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujinti strateginį plėtros planą

  Laukiami rezultatai: Nuoseklus ir sistemingas rajono vystimasis užtikrinai subalansuotą, stabilią rajono ekonomiką, pajamas bendruomenei, didesnius surenkamus mokesčius ir darbo vietas viešajame ir privačiame sektoriuje. Rajono vystimosi darna priklauso nuo stiprios investicinės aplinkos bei palankaus įvaizdžio suformavimo. Tauragės rajonas iki šiol neturi aiškios įvaizdžio formavimo strategijos, nėra identifikuotų investicinių teritorijų. Siekiant suformuoti palankų rajono įvaizdį, didinti teritorinę socialinę sanglaudą ir užtikrinti tolygią rajono plėtrą, būtinos investicijos į tinkamus dokumentus (strateginius planus, galimybių studijas, tyrimus, analizes), kurie sudarytų sąlygas sumažinti netolygumus tarp regionų ir jų viduje. Todėl numatoma parengti „Tauragės rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo“ galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujinti Tauragės rajono strateginį plėtros planą 2008-2013 m.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. vasaris – 2011 m. vasaris

  Projekto vertė: 96.000,00 Lt

  Paramos suma: 81.600,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt

  PARENGTA TAURAGĖS RAJONO ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO GALIMYBIŲ STUDIJA. ATNAUJINTAS RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS 2008-2013 METŲ PLANAS


   

   Projekto pavadinimas: Tauragės ir Šilalės savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-71-002)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto partneris: Šilalės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – tobulinti Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją siekiant pagerinti jų vykdomas viešojo administravimo funkcijas ir spartinti regiono plėtrą

  Projekto uždaviniai: Pravesti Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų politikų ir darbuotojų specializuotus mokymus

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą, t.y. pravedus specializuotus 12-os modulių mokymus 32 asmenims pagal specializuotą viešojo administravimo regionų plėtros programą, stiprės Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių darbuotojų kvalifikacija vienoje iš prioritetinių regioninės politikos, viešojo administravimo tobulinimo ir minėtų savivaldybių kvalifikacijos kėlimo sričių – gebėjimų, susijusių su strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinimas. Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių atstovai įgytas plataus spektro viešojo administravimo srities žinias galės panaudoti ne tik siauram savo kuruojamos srities geresniam funkcijų vykdymui, bet ir siekti sinerginio efekto rengiant ir įgyvendinant strateginius plėtros tikslus.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandis – 2012 m. balandis

  Projekto vertė: 268.800,00 Lt

  Paramos suma: 228.480,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt


  Projekto pavadinimas: Tauragės miesto M. Mažvydo gatvės atkarpos nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki galo rekonstrukcija (projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-001)

  Projekto vykdytojas:  Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – plėsti ir modernizuoti Tauragės miesto transporto infrastruktūrą

  Projekto uždaviniai: gerinti Tauragės miesto M. Mažvydo gatvės techninius parametrus.

  Laukiami rezultatai: Bendras M. Mažvydo gatvės ilgis yra 0,86 km. Rekonstrukcija numatyta 0,649 km atkarpoje nuo sankryžos su J. Tumo-Vaižganto gatve iki galo. Dabartinė gatvės būklė bloga, žvyro danga vietomis duobėta. Žiemos ir polaidžio metu gatvė tampa sunkiai išvažiuojama dėl sniego ar purvo sluoksnio. Vasaros metu, kuomet žvyro danga sausa, automobiliai kelia dulkes, kurios apsunkina vairavimą bei daro neigiamą poveikį šalia gatvės gyvenantiems žmonėms. Įgyvendinus projektą, bus išasfaltuotas 649 m ilgio gatvės ruožas, įrengta apie 1300 m šaligatvių bei dviračių takų, įrengtas gatvės apšvietimas, paklota 561 m nuotekų tinklų. Po rekonstrukcijos 33 proc. sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas.

  Finansavimo šaltinis (-iai):  ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugsėjis – 2010 m. balandis

  Projekto vertė: 1 071 669,74 Lt

  Paramos suma: 1 023 444,60 Lt

  TAURAGĖJE BUS DAR VIENA REKONSTRUOTA GATVĖ

   


  Projekto pavadinimas: "Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos "Modulio" sporto salės pastato ir inžinerinės sistemos renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą", (Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-002)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – nustačius pagrindines problemas įdiegti rekonstrukcijos priemones, sąlygosiančias energijos taupymą ir pagerinančias pastato atitvarų ir inžinierinių sistemų būklės charakteristikas.

  Projekto uždaviniai: - sumažinti pastato išorinių konstrukcijų pralaidumą šilumai.

  Laukiami rezultatai: Neefektyvaus energijos vartojimo problemos sprendimas susideda iš keleto esminių priemonių: langų ir durų keitimo; atitvarų apšiltinimo; stogo šiltinimo; šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstrukcijos; rekuperacinės sistemos įrengimo. Rekonstruojamų patalpų plotas-2284,77kv.m.Projekto dėka Tauragės rajone pagerės švietimo, sporto infrastruktūros kokybės ir energetinis efektyvumas, tuo pačiu padidės Tauragės regiono patrauklumas, socialinis ir ekonominis regiono vertinimas.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2009 m. gegužis – 2010 m. spalis

  Projekto vertė: 1 976 013,00 Lt, iš jų 15 257 Lt savivaldybės biudžeto lėšos

  Paramos suma: Projektui skirtas finansavimas - 1 960 756,00 Lt 
                                                            iš jo ES dalis - 1 666 642,60 Lt

   


  Projekto pavadinimas:  ,,Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos Tauragėje, J. Tumo- Vaižganto g. 123, rekonstravimas (vienas korpusas)"

  Projektas vykdomas 2009-04-14–2009 -08-14

  Projekto vertė: 1,2 mln. Lt

  Projekto tikslas: Rekonstruoti „Šaltinio“ pagrindinę mokyklą (vieną korpusą).

  Projekto veikla: statybos, elektrotechnikos, vėdinimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai;
  priešgaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių, kompiuterių įrengimas.


  Projekto pavadinimas: ,,Tauragės rajono Skaudvilės užtvankos ant Ančios upės aukštutinio bjefo rekonstrukcija"

  Projektas vykdomas: 2008–2009 m.

  Projekto vertė: 1 185 000 Lt

  1 035 000 Lt – iš  ES struktūrinių fondų (Kaimo plėtros priemonių)

  150 000 Lt – savivaldybės biudžetas.

   


  Projekto pavadinimas: ,,Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa"

  Projektas vykdomas: 2007–2011 m.

  Projekto vertė:

  2007 metais – 187 945 Lt (iš valstybės biudžeto 151 520 Lt)

  151 520 Lt iš valstybės biudžeto.

  36424 Lt iš savivaldybės biudžeto.

  2008 metais – 400 000 Lt.

  320 000 Lt  iš valstybės biudžeto.

  80 000 Lt iš savivaldybės biudžeto.

  Prašymai dėl būsto pritaikymo asmenims su judėjimo ir apsitarnavimo buityje sutrikimais priimami Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 111 kab. (tel. 62 836).


  Projekto pavadinimas: ,,Nemuno žemupio I investicinis etapas"

  Finansuojamas ES Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

  Numatyta atlikti Tauragės miesto ir Skaudvilės  naujų nuotekų valymo įrenginių statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, 3 siurblinių rekonstrukcija, 3 naujų siurblinių statyba.

  Pasirašytos  sutartys 2007-10-23 Nr. 51S-405 dėl Tauragės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros (Tauragės m. 1  dalis) ir 2007-12-27 Nr. 51S-514 dėl Tauragės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros (Tauragės m. 2  dalis) rangos darbų su UAB ,,Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“.

  Projekto vertė:

  Kaina 1 dalies darbų – 20 417 578,88 Lt  su PVM

  Sutarties trukmė – 31 mėn. (iš jų darbai atlikti per 18 mėn., 12 mėn. pranešimų apie defektus, 28 d. atlikimo pažymos išdavimas).

  Kaina 2 dalies su PVM  21.821 621,02 Lt 

  Sutarties trukmė – 25 mėn. (iš jų 12 mėn. darbų baigimo laikas, 12 mėn. pranešimų apie defektus, 28 d. atlikimo pažymos išdavimas).

  1 dalies darbai pradėti 2007 m. gruodžio mėn. Maironio ir Puntuko gatvėse.

  Atlikta darbų:

  • Įrengta vandentiekio tinklų – 84 metrai (iš 4590 metrų),
  • Įrengta nuotekų tinklų – 530 metrų (iš 5991 metro).

  Projekto pavadinimas: ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"

  Projektas vykdomas: nuo 2002 iki 2009-12-31

  Projekto vertė: 22 891 325 Lt (70 proc. finansuoja ES Sanglaudos fondas, 20 proc. iš valstybės biudžeto, 10 proc. - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro paskolos lėšos.

  Projekto tikslas: sukurti ES standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą
  Tauragės apskrityje.


  Projekto pavadinimas: ,,Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ renovacija"

  Projektas vykdomas:   2008–2010

  Projekto vertė: 546 354 eurų

  464 401 eurų – Europos ekonominių erdvių ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos.

  81 953 eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.

  Projekto finansavimas patvirtintas.

  Finansavimo sutartį planuojama pasirašyti 2008 balandžio mėn.

  Projekto tikslai:

  ·  Skatinti ir formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į institucinę vaiko globą ir globos įstaigose augančius vaikus, sudaryti visas būtinas sąlygas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę, tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį Tauragės rajone.

  Pagerinti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ globotinių gyvenimo kokybę sudarant sąlygas papildomam globotinių ugdymui, tinkamai formuojant ir ugdant savarankišką, kūrybingą ir išsilavinusią asmenybę.

  Projekto veikla:

  • Atlikti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ 11 013 kv. m renovaciją;
  • Įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą ir priemones;
  • Atlikti vaikų globos namus juosiančios tvoros remontą;
  • Įrengti vaizdo stebėjimo sistemą prie įstaigos pastato;
  • Atlikti elektros montavimo, šildymo sistemos remonto, vandentiekio ir kanalizacijos remonto darbai;
  • Įrengti 5 darbo vietų kompiuterinę klasę esamoje vaikų globos namų bibliotekos patalpoje.

   


  Projekto pavadinimas: "Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato išorinių aitvarų rekonstrukcija, didinant energijos vartojimo efektyvumą (I etapas)"

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – nustačius pagrindines problemas įdiegti rekonstrukcijos priemones, sąlygosiančias energijos taupymą ir pagerinančias pastato atitvarų charakteristikas. Tokiu būdu bus užtikrintas energijos naudojimo efektyvumas, pastato techninių charakteristikų pagerinimas, komfortinės ugdymosi ir darbo sąlygos.

  Projekto uždaviniai: Rekonstruoti pastato išorinius atitvarus, gerinant jų energetines charakteristikas.

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus įrengtas ir apšiltintas šlaitinis stogas, apšiltinta 1171 kv. m. sienų, pakeista 37 kv. m. lauko durų.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužės mėn – 2011 m. gegužės mėn

  Projekto vertė: 735.431,00 Lt

   


  Projekto pavadinimas: „Kurčių vaikų sveikatos apsaugos ir rūpinimosi vaiku ir šeima paslaugų gerinimas pasitelkiant Norvegijos patirtį“ (projekto Nr. LT0009-2004-TEC-2NOR-02-041)

  Projekto vykdytojas: Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

  Projekto tikslas: Pasitelkus sėkmingą Norvegijos patirtį gerinti kurčių vaikų sveikatos apsaugą Lietuvoje.

  Projekto uždavinys: susipažinti su Norvegijos patirtimi teikiant paslaugas kurčio vaiko šeimai, didinti paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje, pasirengti visuotinei naujagimių klausos patikrai, diegti naujas socialines paslaugas, kurti naujus valstybės institucijų ir NVO bendradarbiavimo tinklus.

  Laukiami rezultatai: paslaugas kurtiems vaikams teikiantys specialistai įgys naujų žinių ir kompetencijų, bus pradėtos teikti naujos soc. paslaugų formos Tauragės rajono savivaldybėje; tėvai, auginantys kurčius vaikus, medicinos., soc. paslaugų ir spec. ugdymo įstaigos bus aprūpintos nauju informaciniu leidiniu, bus pradėtas formuoti bendradarbiavimo tinklas tarp medicinos, socialinių ir ugdymo paslaugų teikimo grandžių centrinių valdžios įstaigų, savivaldybių ir NVO sektoriaus lygiais.

  Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo fondo pagal subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“.

  Įgyvendinimo laikas: Projekto pradžia – 2010 m. sausis, pabaiga – 2010 rugsėjis.

  Projekto vertė: 190 855,56 Lt

  Kontaktinis asmuo: Joana Vanagienė

  Bendrijos PAGAVA paprojekčio veiklų organizatorius
  Tel.: +370 606 89902, el.p.: pagava@pagava.w3.lt     


  Projekto pavadinimas:Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukcija (projekto kodas VP2-4.4-SM-02-R-71-007)

  Projekto vykdytojas:Tauragės rajono savivaldybės administracija.

  Projekto tikslas: plėtoti Tauragės miesto transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

  Projekto uždaviniai: atlikti Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukciją.

  Laukiami rezultatai:siekiama, kad gatvės savo geometriniais ir kitais parametrais priartėtų prie ES techninių standartų, būtų įdiegtos saugaus eismo priemonės, pagerinta apšvietimo sistema, laiduojanti saugų eismą tamsiuoju paros metu, reikiamose vietose būtų įrengti pėsčiųjų bei dviračių eismui skirti takai. Projektu pagerinta Tauragės miesto gatvių infrastruktūros būklė. Tai teigiamai atsiliepia vietinių gyventojų gyvenimo kokybei. Pagerėja aplinkosauga, eismo sauga ir kiti gyvenimo kokybę apibūdinantys kokybiniai rodikliai.

  Finansavimo šaltinis (-iai):ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  Įgyvendinimo laikas:2010 m. liepa – 2012 m. balandis

  Projekto vertė:2,3 mln. Lt

   


  Įgyvendintas projektas „Praeityje užterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas“

  Socialinių, kultūrinių, ekonominių ir aplinkosauginių elementų visuma gali užtikrinti gyvenamosios ir gamtinės aplinkos kokybę. Siekiant sukurti subalansuotą ir stabilią rajono ekonomiką ir tokiu būdu prisidėti prie tolygios Tauragės rajono bei regiono ekonomikos plėtros labai svarbu, kad turimi ištekliai būtų naudojami efektyviai. Teisingas įvairių instrumentų pasitelkimas gali sukurti palankų rajono įvaizdį bei gerinti investicinę aplinką, užtikrinti gamtinės aplinkos apsaugą. Todėl ir buvo inicijuojamas projektas „Praeityje užterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas“.

  2011 d. vasario 22 d. tarp viešosios įstaigos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.

  Projekto tikslas – sumažinti grunto ir gruntinio vandens taršą buvusios naftos bazės teritorijoje. Siekiant projekto tikslo buvo išvalyta ir sutvarkyta buvusios naftos bazės teritoriją.

  Įgyvendinus projektą panaikintas taršos šaltinis bei suformuota patraukli, švari bei saugi aplinka gyventojams ir investuotojams.

  Tikimasi, kad didėjantis vietovių patrauklumas, auganti gyvenimo kokybė skatins gyventojus pasilikti ir dirbti Tauragės rajone. Infrastruktūros plėtra padės pritraukti užsienio investicijas.

  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (1 819 908,39 Lt) ir savivaldybės biudžeto lėšų (95 784,66 Lt). Projekto vertė – 1,916 mln. Lt.

   


   


  Projekto pavadinimas: Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-71-004)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto partneris: Šilalės rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Pagėgių savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – tobulinti Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją siekiant pagerinti jų vykdomas viešojo administravimo funkcijas ir spartinti regiono plėtrą

  Projekto uždaviniai: Pravesti Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų specializuotus mokymus

  Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą, t.y. pravedus specializuotus 12-os modulių mokymus 60 asmenų pagal specializuotą viešojo administravimo regionų plėtros programą, stiprės Tauragės regiono savivaldybių darbuotojų kvalifikacija vienoje iš prioritetinių regioninės politikos, viešojo administravimo tobulinimo ir minėtų savivaldybių kvalifikacijos kėlimo sričių – gebėjimų, susijusių su strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinimas. Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų savivaldybių atstovai įgytas plataus spektro viešojo administravimo srities žinias galės panaudoti ne tik siauram savo kuruojamos srities geresniam funkcijų vykdymui, bet ir siekti sinerginio efekto rengiant ir įgyvendinant strateginius plėtros tikslus.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. sausis – 2014 m. sausis

  Projekto vertė: 502.500,00 Lt

  Paramos suma: 427.125,00 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt


  Baigtas įgyvendinti projektas ,,Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, I etapas“

           Baigtas įgyvendinti projektas „Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, I etapas“  (projekto Nr. VP3-1.3-VRM-01-R-71-007). Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ įpriemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. Projekto tikslas - ,,Gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, kompleksiškai sutvarkant miesto centro aplinką, viešųjų pastatų fasadus ir viešąsias erdves“, uždaviniai -,,Kompleksiškai sutvarkyti Prezidento, J. Tumo- Vaižganto, Respublikos, Vasario 16 - osios, Gintaro gatves ir jų prieigas“ ir ,, Atnaujinti viešųjų pastatų fasadus ir sutvarkyti jų aplinką“. 2011 metų pabaigoje buvo baigti Vasario 16 - osios g. rekonstrukcijos darbai ir sutvarkytas Tauragės rajono savivaldybės administracijos pastato fasadas. 2012 metais  baigti Respublikos g. ir Gintaro g. rekonstrukcijos darbai. 2013 m.  baigti Prezidento g. ir 2014 m. Tumo-Vaižganto g. rekonstrukcijos darbai . Kompleksiškai  sutvarkyta miesto centrinės dalies viešųjų erdvių infrastruktūra: pakeistos tvarkomų teritorijų (gatvių, šaligatvių ir takų) dangos, sutvarkytas apželdinimas, nutiesti nauji apšvietimo tinklai, renovuoti, įrengti lietaus nuotekų tinklai, iškirsti seni medžiai ir pasodinti nauji, įrengtos automobilių sustojimo vietos ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mažosios architektūros elementai (šiukšliadėžės, suoliukai). Pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis Tauragėje sutvarkyti labai svarbūs viešieji objektai. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie miesto patrauklumo didinimo gyventojams ir investuotojams -  sudarytos geresnės sąlygos verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, sukurta patraukli ir saugi viešoji erdvė miesto centre. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma –15 162 000 Lt. Skirta paramos finansavimo suma –14 025 000,00 Lt.

   


   

  Projekto pavadinimas: „Universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Žygaičių miestelyje“

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslas - užtikrinti aukštą viešųjų paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą.

  Laukiami rezultatai: Rekonstruojamas kultūros ir švietimo paskirties pastatas ir įsigyjama būtina įranga universalaus daugiafunkcio centro funkcionavimui bei suplanuotų veiklų vykdymui.

  Įgyvendinant projektą bus atliekami būtinieji pastato sutvarkymo ir patalpų pritaikymo darbai: sutvarkytas fasadas, pakeista stogo danga, langai, lauko ir vidaus durys, renovuota vidaus elektros instaliacija, šildymo, vandens ir nuotekų tinklai, atlikta vidaus (grindys, sienos) apdaila; taip pat įsigyjami baldai, technologinė, multimedinė įranga.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2011 m. spalio mėn – 2013 m. rugsėjo mėn

  Projekto vertė: 1 360 175,00 Lt


      

  Projekto pavadinimas: „Tauragės miesto Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.) gatvių rekonstrukcija“

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija.

  Projekto tikslai ir uždaviniai:

  Projekto tikslas –plėtoti Tauragės miesto transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių) tinklą. Pagerinti visų miesto gyventojų susisiekimo sąlygas. Rekonstruojamų gatvių ilgis – 0,953 km

  Projekto uždavinys: Vietinės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas rekonstruojant Tauragės miesto gatves

  Laukiami rezultatai: modernizuota ir išplėtota transporto infrastruktūra Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.)gatvėse. Rekonstų gatvių ilgis – 0,953 km.

  Be to, pagerinus transporto eismo sąlygas, sumažės transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir keliamas triukšmas. Todėl gerės ekologinė situacija, bus mažiau kenkiama gyventojų sveikatai. Be to, bus sukurta infrastruktūra reikalinga verslo plėtrai, ko pasėkoje bus sukurtos naujos darbo vietos ir sumažintas regionų vystymosi atotrūkis.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES Regioninės plėtros fondas, LR Valstybės biudžetas ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. gegužė – 2014 m. liepa.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 2883550,87Lt.

   


       


  Įgyvendinamas projektas „Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinis sutvarkymas“
  2012 d. vasario 20 d. tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinis sutvarkymas“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-016) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

  Projekto tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, kompleksiškai sutvarkant Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto viešųjų erdvių infrastruktūrą, uždaviniai – atlikti Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinio sutvarkymo darbus. Šiuo metu rengiami planuojamų tvarkyti objektų techniniai projektai.

  Įgyvendinus projektą tikimasi, kad didėjantis vietovių patrauklumas, auganti gyvenimo kokybė skatins gyventojus pasilikti ir dirbti Tauragės rajone. Viešosios infrastruktūros plėtra padės pritraukti užsienio investicijas. Projekto įgyvendinimas prisidės ne tik prie bendro sanglaudos tarp miesto ir kaimo didinimo bei kaimo vietovių patrauklumo skatinimo, bet ir gyvenamosios aplinkos seniūnijų gyventojams gerinimo, bus sudarytos sąlygos vietiniams gyventojams plėsti ir kurti savo verslą, bus skatinamas jaunimo ir bendruomenės užimtumas (organizuojami renginiai, mugės), puoselėjamos tradicijos, vystomi amatai. Tikimasi, kad susidarys teigiama aplinka papildomoms investicijoms ir naujoms darbo vietoms.

  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – 5 225 629,42 Lt. Skirta paramos finansavimo suma – 4 833 707,20 Lt.


  Projekto pavadinimas: „Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastato Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., rekonstravimas“

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai:
  Projekto tikslas – pagerinti Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastato Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti.

  Projekto uždaviniai:
  - atlikti Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių gimnazijos pastato, esančio Žygaičių mstl., modernizavimą

  Laukiami rezultatai: Tikslui pasiekti numatytas priemonių paketas t.y. planuojamos įgyvendinti šios energijos taupymo priemonės: langų ir išorės durų (kartu su tambūro) keitimas, išorinių sienų ir cokolio apšiltinimas, neapšiltinti šlaitinio stogo dangos keitimas, perdangos po nešildoma palėpe šiltinimas, sutapdinto stogo šiltinimas, šildymo sistemos modernizavimas.

  Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normose nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas, patenkinti tikslinių grupių poreikius. Taip pat atlikus planuojamus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas pagerės komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos, nes sumažės natūralus šalto oro patekimas į patalpas, kas yra didelė problema rudens bei žiemos sezonais.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. lapkritis – 2014 m. kovas

  Projekto vertė: 2 850 000,00 Lt

  Paramos suma: 2 700 000,00 Lt


  Baigtas įgyvendinti projektas „Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastato Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., rekonstravimas“

   

  Tauragės rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastato Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., rekonstravimas“, skirtą Energijos vartojimo efektyvumo didinimui užtikrinti. Projektas buvo finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonių grupę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų pagal 2013 m. vasario 14 d. pasirašytą Finansavimo ir administravimo sutartį.
  Pasiektas pagrindinis projekto tikslas - pagerintos mokyklos pastato energetinės charakteristikos bei užtikrintas taupus ir efektyvus energijos vartojimas. Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastatų atnaujinimas (modernizavimas). Įgyvendintos šios energijos taupymo priemonės: pakeisti langai ir išorės durys (kartu su tambūro), apšiltintos išorinės sienos ir cokolis, pakeista šlaitinio stogo danga, apšiltinta perdanga po nešildoma palėpe, apšiltintas sutapdintas stogas, modernizuota šildymo sistema.

  Pasiekti rezultatai. Atlikus planuojamus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas pasikeitė pastato atitvarų šiluminės charakteristikos, sumažėjo mokyklos išlaidos šilumos energijai, pagerėjo moksleivių mokymosi ir pedagogų darbo, sanitarinės ir higieninės sąlygos, sumažėjo natūralus šalto oro patekimas į pastatų patalpas. Rangos darbus gimnazijoje atliko UAB „Magirnis“, atliktų darbų vertė - 2,8 mln. Lt.


  Projekto pavadinimas: „Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ pastato, esančio Tauragėje, Moksleivių al. 7, energetinių charakteristikų gerinimas“

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai:
  Projekto tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas Tauragės miesto ugdymo įstaigose.

  Projekto uždaviniai - atlikti Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato, esančio Tauragėje, Moksleivių al. 7 modernizavimą

  Laukiami rezultatai: Tikslui pasiekti numatytas priemonių paketas, kuriuo numatoma pakeisti rūsio langus bei lauko duris naujomis, apšiltinti sienas ir cokolį, modernizuoti šildymo ir karšto vandens tiekimų bei elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemas. Taip pat numatomas vandentiekio, lietaus ir nuotekų tinklų kapitalinis remontas.

  Renovavus pastatą sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai. Sutaupytas lėšas bus galima panaudoti vaikų ugdymui ir personalo darbo sąlygoms gerinti, einamiems remontams ir kt. reikmėms. Projekto dėka Tauragės rajone pagerės švietimo infrastruktūros kokybės ir energetinis efektyvumas, tuo pačiu padidės Tauragės regiono patrauklumas, socialinis ir ekonominis regiono vertinimas.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2012 m. gruodis – 2013 m. gruodis

  Projekto vertė: 1 030 000,00 Lt

  Paramos suma: 827 932,00 Lt  „Jūros upės pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas mėgėjiškai žvejybai“

   

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2013-2014 metai.

  Projekto paramos suma: 100 000 Lt.

  Projekto tikslai ir uždaviniai:

  Projekto tikslasišplėtoti viešąją Jūros upės pakrantės infrastruktūrą, skirtą Tauragės žuvininkystės regiono bendruomenės nariams.

  Projekto uždaviniaisutvarkyti Jūros upės pakrantės infrastruktūrą, sudarant tinkamas mėgėjiškos žvejybos sąlygas.

  Projekto rezultatai ir nauda:

  Tinkamai panaudojant Jūros upės pakrantės infrastruktūrą, bus sudarytos palankesnės sąlygos aktyviam poilsiui Tauragės rajone. Šio projekto idėja – sukurti patrauklią aplinką bei infrastruktūrą Jūros upės pakrantėje, bei sukurti palankias sąlygos mėgėjiškai žūklei, kurios dar nėra siūlomos Tauragės žuvininkystės regione.

  Įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus Tauragės žuvininkystės regiono gyventojai. Vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei. Sutvarkyta teritorija bus skirta žuvininkystės bendruomenės narių poilsio ir laisvalaikio sąlygų gerinimui.

  Vietos projektui įgyvendinti prašoma paramos suma – 100 tūkst. Lt.


  „Tauragės miesto gatvių rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas“

   


  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2013-2014 metai.

  Projekto paramos suma: 53 605,96 Lt.

  Projekto tikslai ir uždaviniai:

  Projekto tikslasPlėtoti Tauragės rajono transporto infrastruktūrą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, gerinti eismo saugumą.

  Projekto uždaviniaiParengti projektinę dokumentaciją gatvių rekonstravimui.

  Projekto rezultatai ir nauda:

  Projekto metu numatyta parengti K. Jauniaus, Žemaitės, Smėlynų gatvės nuo Laisvės gatvės iki Medžiotojų gatvės, D. Poškos gatvės nuo Vytauto gatvės iki Daržų gatvės, Daržų gatvės nuo D. Poškos iki J. Tumo-Vaižganto gatvės bei Tauragės miesto J. Tumo-Vaižganto gatvės atkarpos nuo namo Nr. 127 iki namo Nr. 129B gatvių techninius projektus. Iš viso numatoma parengti apie 2,5 km gatvių rekonstrukcijos techninį projektą bei galimybių studiją. Rekonstruotinų gatvių važiuojamoji dalis - žvyras, išskyrus atskiras Žemaitės g. ir Smėlynų g. atkarpas, kurių asfalto danga visiškai susidėvėjusi. Nesuformuotas gatvių išilginis ir skersinis nuolydžiai, nesutvarkytas vandens nuvedimas. Vietos projekto paramos suma – 53,6 tūkst. Lt.


  „Jūros upės pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas mėgėjiškai žvejybai, II etapas“

   

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2014 metai.

  Projekto paramos suma: 150 000 Lt.

  Projekto tikslai ir uždaviniai:

  Projekto tikslasplėtoti viešąją Jūros upės pakrantės infrastruktūrą, skirtą Tauragės žuvininkystės regiono bendruomenės nariams.

  Projekto uždaviniaiJūros upės pakrantės sutvarkymas, sudarant tinkamas mėgėjiškos žvejybos sąlygas.

  Projekto rezultatai ir nauda:

  Tinkamai panaudojant Jūros upės pakrantės infrastruktūrą, bus sudarytos palankesnės sąlygos aktyviam poilsiui Tauragės rajone. Šio projekto idėja – sukurti patrauklią aplinką bei infrastruktūrą Jūros upės pakrantėje Jovarų mikrorajone, bei sukurti palankias sąlygos mėgėjiškai žūklei, kurios dar nėra siūlomos Tauragės žuvininkystės regione. Projekto metu buvo sutvarkyta Jūros upės pakrantė Jovaruose įrengiant taką, pastatant suoliukus, stalus, šiukšliadėžes, informacinį stendą.

   Įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus Tauragės žuvininkystės regiono gyventojai. Vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei. Sutvarkyta teritorija bus skirta žuvininkystės bendruomenės narių poilsio ir laisvalaikio sąlygų gerinimui.

  Vietos projekto paramos suma – 150 tūkst. Lt.


      

  Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčios stogo ir fasado sutvarkymas

  Įgyvendinamas projektas „Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčios stogo ir fasado sutvarkymas“. Projekto tikslas – padidinti Tauragės rajono Lauksargių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Uždavinys – sutvarkyti Lauksargių kaimo religinį pastatą – Lauksargių kaimo bažnyčią  Baigus įgyvendinti projektą bus sutvarkyta  Lauksargių kaimo bažnyčios pastato  fasadas: pakeista  stogo  danga, pakeisti  langai ir  durys.  Projektas  prisidės prie kaimo vietovės atnaujinimo ir plėtros, gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo.

  Projekto bendra vertė  383 900 Lt. Projektas finansuojamas  iš Lietuvos kaimo  plėtros 2007-2013 metų programos III krypties  ,,Gyvenimo kokybė kaimo  vietovėse ir kaimo ekonomikos  įvairinimas“ priemonės ,,Kaimo atnaujinimas  ir plėtra“ skirtų paramos lėšų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 190363,50 Lt, Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 63 454,50 Lt , Žemės  ūkio ministerijos  bendrųjų valstybės asignavimų skirtų  pirkimo ir (arba) importo  pridėtinės vertės  mokesčiui  sumokėti – 53 302,00Lt, savivaldybės biudžeto  lėšos -76 580 Lt, Lauksargių evangelikų liuteronų  parapijos lėšos – 200 Lt.

   


   

   

  Projekto pavadinimas: "Vieno langelio" principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos sukūrimas Tauragės rajono savivaldybėje (projekto kodas VP1-4.3-VRM-01-V-01-034)

  Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – gerinti viešųjų paslaugų teikimo ir aptarnavimo procedūras Tauragės rajono savivaldybėje

  Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti ir įdiegti „vieno langelio“ principu veikiančią piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą

  2. Sukurti ir įdiegti Kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus

  Laukiami rezultatai: Siekiant gerinti biurokratinio aparato pareigūnų teikiamų paslaugų efektyvumą, teikiamų paslaugų operatyvumą, sumažinti laiko ir finansines sąnaudas nuspręsta savivaldybėje įdiegti aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą „vieno langelio“ principu. Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengti teiktinų paslaugų sąrašą ir metrikas, parengti darbo aprašus ir darbo reglamentus – asmenų prašymų nagrinėjimo, priėmimo, konsultavimo tvarkas, dirbančiųjų vieno langelio principu darbuotojų pareigybių aprašymus, harmonizuoti ir standartizuoti programinę įrangą tarp administracijos skyrių, padalinių, įdiegti paslaugų valdymo sistemą, paslaugų valdymo sistemą integruoti su dokumentų valdymo sistema, įdiegti eilių valdymo sistemą, surengti savivaldybės darbuotojų mokymus.

  Projekto metu taip pat bus įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Įdiegus kokybės vadybos sistemą bus optimizuoti procesai, užtikrintas procesų nuoseklumas ir apibrėžtumas, padidintas interesantų pasitikėjimas, mažinami galimi korupcijos pasireiškimo atvejai ir eliminuotos pridėtinės vertės nekuriančios veiklos. Tokiu būdu bus užtikrinta vientisas administracijos veiklos valdymo sistema. Numatoma atlikti veiklos procesų analizę, įdiegti kokybės valdymo sistemą, atlikti sertifikacinį auditą ir pravesti mokymus darbui su kokybės vadybos sistema.

  Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

  Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovas – 2015 m. kovas

  Projekto vertė: 1.199.562,49 Lt

  Paramos suma: 1.018.069,69 Lt

  Projekto koordinatorius:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo sk. vyriausioji specialistė Edita Gaižauskienė.

  Tel.: (8 446) 62 831, el.p.: edita.gaizauskiene@taurage.lt

     Projekto pavadinimas: ,,Draudenių ežero ekologinės būklės gerinimas“

  2011 d. gegužės 30 d.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Tauragės rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto ,,Draudenių ežero ekologinės būklės gerinimas“ (projekto Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-011) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būkles gerinimas“.

  Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Draudenių ežero ekologinę būklę.

  Įgyvendinant projektą numatomos šios ežero būklės gerinimo priemonės: ežero valymas pašalinant iš telkinio dumblą (sapropelį), turintį daug biogeninių medžiagų ir pakrančių makrofitų šalinimas. Įgyvendinus projektą ir užtikrinus gamtinę pusiausvyrą, pagerėtų aplinkos kokybė, būtų racionaliau naudojami turimi rajone gamtiniai ištekliai.

  Ežeras yra svarbus rekreaciniu požiūriu. Todėl projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas ir turės teigiamos įtakos poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros kūrimui, alternatyvių turizmo paslaugų teikimui (kaimo turizmo organizavimas).

  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžetų lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – 4 438 394,45 Lt. Skirta paramos finansavimo suma – 3 994 555,00 Lt.


  Projektas „Turistinio maršruto nuo 1807 m. Tilžės sutarties iki 1812 m. Tauragės konvencijos sukūrimas“ iš dalies finansuojamas 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.

  2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

  Pagrindinis projekto vykdytojas - Tauragės rajono savivaldybės administracija;

  Projekto partneris – Sovetsko miesto administracija (Kaliningrado sritis).

  Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2012-12-06. Planuojama projekto trukmė – 24 mėn. Projekto biudžetas - 9 974 756 Lt, iš kurių beveik 6,5 mln.lt skirta Tauragės r. savivaldybės administracijos vykdomoms veikloms. 90% išlaidų finansuojama programos lėšomis, 10% -  savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektui programos skirtos paramos lėšos – 8 977 280 Lt.

  Projekte numatytos Tauragės r. savivaldybės administracijos vykdomos veiklos - laiptų apie Konvencijos paminklą sutvarkymas- laiptų dengimas granito plokšte, Staiginės   kelio apie 2,2 km ilgio asfaltavimas,  15 vietų stovėjimo aikštelės įrengimas, pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Ežeruonos upelį statyba (tiltas gelžbetoninis, ilgis 26 m, plotis 3,5 m), dviračių tako nuo pėsčiųjų-dviratininkų tilto Tauragėje iki Lauksargių k. statyba ir pėsčiųjų - dviratininkų  tilto  per Jūros upę statyba (tilto vieta-  ties Prezidento gatve, tiltas gelžbetoninis, tilto ilgis 59 m., bendras plotis- 4,7 m, einamosios dalies plotis 4,2 m). Projekto įvadinė konferencija „ Tauragės konvencijai- 200 metų“ įvyko 2012-12-28, projekto pabaigoje planuojama baigiamoji konferencija.

  Projekto partneris projekte planuoja Sovetske atstatyti paminklą karalienei Luizai ir sutvarkyti apie jį aplinką, pastatyti atminimo ženklą vadinamosios Napoleono liepos vietoje ir sutvarkyti aplinką, pastatyti virš 10 informacinių turistinių ženklų ir stendų, pagaminti senosios Tilžės maketą atvirame ore, surengti mokslinę praktinę konferenciją bei parodą tema „Nuo Tilžės sutarties iki Tauragės konvencijos“, pagaminti suvenyrų, atlikti kitas smulkesnes turizmo veiklas.

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. gruodis -2014 m. gruodis.

  Ši informacija parengta panaudojant Europos Sąjungos paramą pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jos turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Tauragės rajono savivaldybės administracija.

  Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.


  Paskutinį kartą informacija atnaujinta:

  2015-11-26 08:43:40

  © Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.