TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
  Aktuali informacija
  Naujienos
  KVIEČIAME Nevyriausybines organizacijas dalyvauti projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankoje

  Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia pakartotiną paraiškų priėmimą Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių atrankos konkursui.

  Konkurso tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

  Galimi pareiškėjai (Partneriai):

  nevyriausybinės organizacijos; viešieji ir privatieji juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, turintys patirties bei kompetencijos teikiant kompleksines paslaugas šeimai arba panašaus pobūdžio veikloje.

  Projekto partneriai turi pateikti paslaugų įgyvendinimo programą, kurioje numatomos kokybiškos, kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai:

  pozityvios tėvystės mokymai;

  psichosocialinė pagalba;

  šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;

  mediacijos paslaugos;

  vaikų priežiūros paslaugos;

  pavėžėjimo paslaugos.

  Atkreipiame dėmesį, kad planuojamos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos turi neviršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio. Nustatant įkainį rekomenduojama vadovautis vidutiniu darbo užmokesčio įkainiu taikomu atitinkamoms pareigybėmis įstaigoje/organizacijoje, ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens taikomu darbo užmokesčiu už tas pačias funkcijas ir (ar) pareigas, naudotis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis.

  Prioritetai teikiami Partneriams, kurie:

  turi kitų finansavimo šaltinių;

  turi galimybę teikti ne mažiau kaip 3 numatytas paslaugas;

  turi partnerių, yra sudarę bendradarbiavimo sutartį;

  turi galimybę užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ar / ir sudaryti galimybę gauti mobilias paslaugas pagal poreikį šeimos ar asmens gyvenamojoje teritorijoje ar namuose;

  vieną programą teikia keli Partneriai (jungtinę).

  Projekto trukmė – 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 

  Paraiškų teikėjai turi užpildyti Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių atrankos programos paraišką (Aprašo 1 priedas). Vieną paraiškos egzempliorių kartu su kitais Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių atrankos tvarkos apraše numatytais dokumentais iki 2017 m. rugsėjo 28 d. (įskaitytinai) pateikti adresu: Respublikos g. 2, Tauragė, 201 kab., registruotu laišku ar per pašto kurjerį, arba tiesiogiai pristatant nurodytu adresu.

  Kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė programos paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

  Išsamesnė informacija teikiama: tel. 8 446 62 836, 8 640 54 475 ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS PROGRAMOS PARAIŠKA

   

   

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter