English
Spausdinti
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 810, 55 344
Faks. (8 446) 70 801
El. paštas savivalda@taurage.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188737457


Renginių kalendorius
M A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27280102030405
Vasaris
    2017     


 

Lankytojų statistika:

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Gyventojams Verslininkams Turistams
| Nuostatai

                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                  Tauragės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                  2008 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. 1-493

                                                                                  1 priedas 

   

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO    SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ SUDARYMO, ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA

 

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ši tvarka reglamentuoja Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

  2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos visuomenės sveikatos programoms finansuoti ir remti. Programos lėšos gali būti naudojamos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų papildomam finansavimui, nevyriausybinių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, veiklos programoms remti.

 II. PROGRAMOS LĖŠŲ ŠALTINIAI

  3. Programos lėšas sudaro:

  3.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

  3.2. 20 procentų savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų;

  3.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos;

  3.4. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;

  3.5. kitos teisėtai gautos lėšos;

  3.6. praėjusių metų Programos lėšų likutis.

III. PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS

  4. Programos lėšos naudojamos:

  4.1. visuomenės sveikatos programoms rengti ir įgyvendinti;

  4.2.  savivaldybės gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos paslaugų papildomam finansavimui;

  4.3.  nevyriausybinių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, veiklos programoms remti;

  4.4. visuomenės sveikatos stebėsenai;

  4.5. priemonėms, gerinančioms gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę.

  5. Lėšos skiriamos šioms priemonėms: reklamai, leidybai, trumpalaikiam turtui įsigyti, patalpų ir techninės įrangos nuomai, autoriniams atlyginimams. Projekto administravimui skiriama ne daugiau kaip 10 proc. projekto sąmatos (išskyrus savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms). Seminarų bei konferencijų projektams gali būti skiriamos lėšos ir dalyvių apgyvendinimui bei maitinimui.

   IV. PROGRAMOS PRIEMONIŲ SUDARYMAS IR ĮGYVENDINIMAS

  6. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimą organizuoja savivaldybės gydytojas. Kasmet iki gegužės 1 d. kartu su savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba nustato ir paskelbia vietos spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje Programos priemonių rėmimo prioritetus. Prioritetai nustatomi atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos ir nutarimų šiais klausimais nuostatas, savivaldybės gyventojų poreikius (sergamumą, mirtingumą, nedarbingumą ir kt.).

  7. Esant būtinybei arba papildomam finansavimui, Sveikatos tarybos nutarimu projektų paraiškų pateikimo laikas gali būti pratęstas.

  8. Paraiškas  gali teikti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, ugdymo institucijos, visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

  9. Projektų paraiškos priimamos bei registruojamos Savivaldybės administracijos mero priimamajame, po to perduodamos Sveikatos tarybos pirmininkui.

  10. Programai pateiktų projektų atranką vykdo ir projektų vertinimą atlieka Sveikatos taryba savo posėdyje.

  11. Sveikatos tarybos pirmininkas ir nariai turi įvertinti paraišką raštu.

  12. Vertinimai pateikiami Sveikatos tarybos posėdžio sekretoriui, kuris apskaičiuoja kiekvieno projekto vertės ir projektui siūlomos skirti sumos vidurkius.

  13. Vertinama penkių balų sistema:

   13.1. 5 (penki) balai – visiškai taip;

   13.2. 4 (keturi) balai – taip;

   13.3. 3 (trys) balai – nei taip, nei ne;

   13.4. 2 (du) balai – ne;

   13.5. 1 (vienas) balas – visiškai ne.

  14. Įvertinus projektus, priimamas sprendimas:

   14.1. remti projektą;

14.2. neremti projekto;

  14.3. remti projektą iš dalies.

  15. Finansuojant projektus prioritetai teikiami:

15.1. papildomo finansavimo šaltinius turintiems projektams;

15.2. kuo didesnę gyventojų grupę apimantiems projektams;

15.3. tęstiniams projektams.

  16. Projektą vertinantys Sveikatos tarybos nariai turi nustatyti, kokios pinigų sumos turėtų būti skirtos projektui įgyvendinti.

  17. Sveikatos tarybos nariai sudaro ir pasirašo pateiktų projektų vertinimo lentelę.

  18. Finansuojamų projektų suvestinė lentelė sudaroma reitingų būdu pagal Sveikatos tarybos sudarytas projektų vertinimo lenteles.

  19. Savivaldybės gydytojas, vadovaudamasis Bendruomenės sveikatos tarybos išvadomis ir pasiūlymais, rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones.

  20. Programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

  21. Programos lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

  22. Per metus nepanaudotos Programos lėšos, gautos iš savivaldybės biudžeto, grąžinamos į savivaldybės biudžetą, lėšos, gautos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, grąžinamos Teritorinei ligonių kasai, gautos iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, grąžinamos į savivaldybės aplinkos apsaugos specialiąją programą. Likusios Programos lėšos lieka sąskaitoje ir naudojamos kitais metais.

  23. Programos lėšos, panaudotos šioje tvarkoje nenumatytiems tikslams, teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų  ir grąžinamos į Programos sąskaitą.

  24. Programos priemonės vykdytojas per 10 d. nuo programos pabaigos privalo pateikti savivaldybės gydytojui  metinę ataskaitą raštu apie atliktus darbus, pasiektus rezultatus, Finansų skyriui – apie lėšų panaudojimą (biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr. 2).

  25. Savivaldybės gydytojas rengia  ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitą už praėjusius metus.

V. KONTROLĖ

26. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba.

27. Programos priemonių įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja savivaldybės gydytojas.

28. Prireikus savivaldybės gydytojas gali pareikalauti Programos priemonės vykdytojo ataskaitos apie Programos darbų eigą ir lėšų naudojimą.

 29. Metinės Programos priemonių ataskaitos aptariamos Bendruomenės sveikatos taryboje. Ataskaitos svarstomos viešai. Jų svarstyme gali dalyvauti ir Programos priemonių vykdytojai.

  ___________________________________________________

Formos

Paskutinį kartą informacija atnaujinta:

2016-04-21 08:50:55
|

Mano paskyra

  
 
 
 
  
 
  
 
 
   
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt.

Kopijuoti ir platinti www.taurage.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Svetainę sukūrė  Idamas. Panaudotas SmartWeb

Į puslapio viršų (Left Alt+Z+Enter)