TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mano duomenys
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
  Kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos
 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Atsijungti
 • | Naujienos
  GEGUŽĖS17 DIENĄ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI


  Š. m. gegužės 17 dieną vykusiame Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavę 23 tarybos nariai svarstė 59 sprendimų projektus ir  priėmė sprendimus.

   Pritarta uždarųjų akcinių bendrovių ataskaitoms

  Posėdžio metu pritarta UAB Tauragės šilumos tinklų (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15039), UAB „Tauragės vandenys“ (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15024), UAB ,,Dunokai“ (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15042),  UAB Tauragės autobusų parko

   (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15040), UAB Tauragės butų ūkio (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15041) direktorių 2016 metų veiklos ataskaitoms.

  Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašas

  Taryba patvirtino 23 Tauragės rajono savivaldybės lankytinas vietas. Lankytinų vietų sąrašas skelbiamas http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15120.

  Patvirtintas savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas

  Posėdyje taip pat patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas. Aprašas skelbiamas http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15105.

  Patvirtintas savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas

  Savivaldybės tarybos nariai patvirtino Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą. Aprašas skelbiamas http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15105.

  Patvirtintas savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašas

  Tarybos nariai patvirtino Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašą. Aprašas skelbiamas http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15105.

  Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2018 metams

  Nustatytas 2018 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifas fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties statinius (atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainės). 

  Nustatytas 2018 metams kitos paskirties statiniams (atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainės) nekilnojamojo turto mokesčio tarifas fiziniams ir juridiniams asmenims – 3  proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Tarifai skelbiami http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15017.

  Pritarta įgyvendinti projektą „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas“

  Tarybos nariai pritarė projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas“ įgyvendinimui.

  Pakeisti Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai

  Pakeisti Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų atskiri punktai ir papunkčiai, išdėstyti nauja redakcija. http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15151.

  Pritarta B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitai

  Tarybos nariai pritarė  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai. Ataskaita skelbiama http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15122.

  Patvirtinti Tauragės kultūros centro, Tauragės sporto centro direktorių pareigybių aprašymai

  Patvirtinti Tauragės kultūros centro (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15038), Tauragės sporto centro (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15022) direktorių pareigybių aprašymai.

  Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr.

  1-318

  Pakeistas Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 1-318 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildytas ,,vienu metu šeimoje gimę trys ir daugiau vaikų į ikimokyklinio arba į priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes priimami be eilės“.

   Patvirtinti savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

  Tarybos nariai patvirtino Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus bei nustatė, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d. Nuostatai skelbiami http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15045

  Patvirtinta savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika

  Patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika bei nustatyta, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d. Metodika skelbiama http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15046.

  Nustatyti žemės mokesčio tarifai ir lengvatos 2018 metams

  Taryba nustatė žemės mokesčio tarifus ir lengvatas 2018 metams: naudojamiems visų paskirčių žemės sklypams – 0,85 procento; nenaudojamiems, apleistiems visų paskirčių žemės sklypams – 3 procentai.

  Taryba taip pat nustatė 2018 metams žemės mokesčiu neapmokestinamus žemės sklypų dydžius asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams, nepilnamečiams vaikams, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: Tauragės ir Skaudvilės miestuose – 0,15 ha; kaimo vietovėje – 3,0 ha.

  Nuo žemės mokesčio atleisti Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečiai, turintys nuosavybės teisę į vieną namų valdos žemės sklypą Tauragės rajone. Tarifai skelbiami http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15029.

  Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2017 metams

  Priimtas sprendimas dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifų ir lengvatų 2017 metams nustatymo. Tarifai skelbiami http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15030

  Patvirtinta savivaldybėje esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinė eilė

  Tarybos nariai patvirtino Tauragės rajono savivaldybėje esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinę eilę pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos suformuotą lentelę http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15126.

  Patvirtintos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonės

  Patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonės http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15124Pakeistas savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

  Pakeistas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 1-58 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildant atskirais punktais ir papunkčiais . http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15123.

  Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

  Pakeisti Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-222 „Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atskiri punktai ir papunkčiai http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15044.

  Patvirtinti vaikų globos namų „Šaltinėlis“, Socialinių paslaugų centro, Lauksargių globos namų direktorių pareigybių aprašymai

  Patvirtinti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15026), Tauragės socialinių paslaugų centro (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15027), Lauksargių globos namų direktorių pareigybių aprašymai (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15028)

  Patvirtintas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

   Tarybos nariai patvirtino Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Aprašas skelbiamas http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15019.

  Pritarta savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai

  Pritarta Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai: Ataskaita skelbiama http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=15032.

  Visi gegužės 17 dieną Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai bus skelbiami Tauragės  rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ (skiltyje „Teisės aktai‘‘)

  Parengė  Izolina Turauskienė Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė              

   

  Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui

  Archyvas

  © Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.