TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mano duomenys
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos
 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Atsijungti
 • | Naujienos
  INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO DALYVIAI APTARĖ ĮGYVENDINAMOS PERTVARKOS EIGĄ, REZULTATUS, DALINOSI PATIRTIMI

  Balandžio 20 d. Tauragės rajono savivaldybėje vyko Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Tauragės rajono savivaldybės vadovai, Jurbarko, Tauragės, Šilalės  ir  Pagėgių savivaldybių Socialinės paramos,  Vaikų teisių apsaugos skyrių, Socialinių paslaugų centro atstovai, nevyriausybinių organizacijų, pertvarkomų globos ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

   

  Tauragės savivaldybės meras Sigitas Mičiulis pasveikino diskusijos dalyvius, palinkėjo produktyvių diskusijų, bei padėkojo Adakavo socialinės globos namų kolektyvui už nuoširdų bendradarbiavimą teikiant paslaugas rajono gyventojams.

  Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistei Neringaio Česnulaitei ir  Projekto nacionalinio lygmens  neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią ir jų šeimų srities ekspertei Linai Gulbinei savivaldybės  meras padėkojo už dalyvavimą regiono klasterio dalyvių apskrito stalo diskusijoje ir įteikė suvenyrus apie Tauragės kraštą.
  Regioninio lygmens Pertvarkos procesų ekspertė Tauragės regione Marijona Janavičienė pristatė projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ eigą, įgyvendinamas veiklas.

  Susitikime dalyvavusios UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ konsultantės pristatė ir aptarė darbuotojų vertinimo regione rezultatus,  pasidžiaugė, kad Tauragės regiono pertvarkomose įstaigose dirba aukštos kompetencijos ir motyvacijos, reikalingų naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, specialistai.

  Adakavo socialinės globos namų direktorės pavaduotoja Zigmunda Menclerienė pristatė  laikino atokvėpio paslaugą, finansuojamą  Pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ lėšomis. Pristatymo metu Z. Menclerienė įvardino šios paslaugos teikimo tikslus bei pateikė pavyzdžius kuriais atvejais dėl laikino atokvėpio paslaugos Tauragės gyventojai  jau kreipėsi į šios paslaugos teikėjus.

  Bendrų diskusijų metu buvo aptartos regiono socialinės globos įstaigų pertvarkos idėjos, kurias pristatė Adakavo socialinės globos namų, Skalvijos ir Tauragės „Šaltinėlio“ vaikų globos namų atstovai. Adakavo socialinės globos namų direktorė Kristina Anulienė diskusijoje kalbėjo, kad socialinės globos namai yra pasirengę savo įstaigos gyventojams teikti naujų formų paslaugas, tik laukiama, kol bus atliktas gyventojų individualių poreikių vertinimas ir sudarytas kiekvieno įvertinto šios tikslinės grupės atstovo individualus planas. Įstaigos vadovė taip pat pasidalino informacija apie tai, kad jau yra ieškoma patalpų, kuriose būtų galima įkurti grupinio gyvenimo namus neįgaliesiems su proto ir (ar) psichikos negalia, taip pat apžiūrėtos patalpos apsaugoto būsto paslaugoms teikti.

  Diskusijos metu buvo akcentuojama, kad planuojant paslaugas neįgaliesiems svarbu numatyti bendradarbiavimą su vietos bendruomene, kuri garantuotų šių paslaugos gavėjų įsitraukimą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenės ir visuomeniniame gyvenime.

   Tauragės rajono vaikų globos namų „Šaltinėlis“ direktorė Regina Judzinskienė pasidalino savivaldybei priklausančių vaikų globos įstaigos pertvarkos idėjomis. Direktorė paminėjo, kad jų įstaiga taip pat yra pasirengusi pertvarkai, šiuo metu  įstaigoje jau rengiami globėjų įtėvių mokymų ir konsultavimo kursai, intensyviai dirbama ieškant asmenų, galinčių tapti socialiniais globėjais, taip pat pristatė naujas kompleksinės pagalbos šeimai paslaugas, kurios dar šiemet bus pradėtos teikti Tauragės rajono šeimoms.

  Regiono savivaldybių atstovai diskusijos metu kalbėjo apie savivaldybėse šeimoje ir bendruomenėje teikiamas ir planuojamas teikti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams ir asmenims turintiems proto ar (ir) psichikos negalią.Pertvarkos procesų ekspertė M. Janavičienė, apibendrindama diskusiją, pastebėjo, kad aktyviausi klasterio dalyviai regione išliko tie patys - savivaldybių administracijų ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai. Ekspertė apgailestavo, kad vis dar sudėtinga yra įtraukti į pertvarkos klasterio veiklas nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų atstovus, pasigendama verslo atstovų.

  Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė,Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Iveta Skurvydienė pasiūlė Pertvarkos klasterio veikloje pakviesti dalyvauti Tauragės apskrities verslininkų asociaciją, kuri atstovauja viso regiono verslininkus.

  Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui

  Archyvas

  © Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.