TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mano duomenys
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos
 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Atsijungti
 • | Naujienos
  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PATVIRTINTOS MERO, TARYBOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VEIK LOS ATASKAITOS, PRIIMTI KITI SPRENDIMAI

  Š.m. kovo 15 d. Tauragės rajono savivaldybėje vyko tarybos posėdis. Darbotvarkėje svarstymams pateikti 37 klausimai. Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai ( nedalyvavo Juozas Kniukšta ir Vidas Bičkus). Posėdžio metu tvirtintos veiklos ataskaitos, pritarta projektų įgyvendinimui, priimti kiti sprendimai.

  Tradiciškai sugiedota „Tautiška giesmė“, gėlės įteiktos šį mėnesį gimtadienį šviečiantiems tarybos nariams. Patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

  Patvirtintos ugdymo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos

  Tarybos nariams pritarus, patvirtintos Lauksargių globos namų direktorės  Jovitos Černeckienės, Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ direktorės Reginos Judzinskienės, Tauragės socialinių paslaugų centro direktorės Nijolės Navickienės 2016 metų veiklos ataskaitos.

  Nustatytas bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius

  Posėdžio metu nustatytas Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius 2017–2018 mokslo metams (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14571 ). Nuspręsta nesudaryti klasės komplekto, jei mokykla jame nesurenka 6 mokinių (išskyrus specialiąsias, lavinamąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo klases).

  Likviduoti mokymo ir ugdymo skyriai

  Priimtas sprendimas iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. likviduoti Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos Adakavo   pradinio ugdymo skyrių,  Tarailių progimnazijos Taurų  pradinio ugdymo skyrių,  Žygaičių gimnazijos Aukštupių   pradinio ugdymo skyrių ir Tauragės suaugusiųjų mokymo centro Adakavo   skyrių.

  Nurodyta iki 2017 m. liepos 1 d. parengti naujus šių mokymo ir ugdymo įstaigų nuostatų projektus ir pateikti juos  tvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybai.

  Pakeisti  kai kurių anksčiau priimtų sprendimų punktai

  Nuspręsta pakeisti Tauragės miesto Taikos gatvės, Smėlynų skersgatvio ir Tremtinių kelio bei  Žygaičių seniūnijos Aukštupių kaimo Liepų gatvės geografines charakteristikas (aiškinamieji  raštai  ir gatvių išdėstymo planai: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14565  ir http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14562 ).

  Tarybos nariams pritarus, pakeistas  sprendimo ,,Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ 3 punktas- nuspręsta skirti Projekto bendrajam finansavimui ne mažiau kaip 15 procentų patvirtintų Projekto biudžeto lėšų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinų išlaidų dalį.“

  Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo „Dėl pritarimo dalyvauti Tauragės miesto vietos veiklos grupės veikloje“ 3 punktas ir vietoj „Aušrinę Norkienę – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoją;“ įrašyta „Virginiją Eičienę –Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoją;“.

  Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo ,,Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Pastatų komplekso, vad. Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė; unikalus Nr. 1665), kompleksinis atnaujinimas“ 3 punktas. Nuspręsta skirti Projekto bendrajam finansavimui ne mažiau kaip 15 procentų patvirtintų Projekto biudžeto lėšų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinų išlaidų dalį.

  Pakeisti Darbo vietų steigimo subsidijavimo tvarkos aprašo 1.3.1–1.3.3 ir 2.1.1.2 papunkčiai ( išsamiau: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14548 ).

  Pakeistas sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2017–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ punktas ir priemonėje vietoj „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės rajono moksleivių kūrybos centre“ įrašyta „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre“.

  Seniūnijų gatvėms suteikti pavadinimai

  Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos Dapkiškių kaimo gatvei suteiktas pavadinimas – Laukų gatvė, Tauragės seniūnijos Molupio kaimo gatvei – Smiltynės gatvė( aiškinamieji  raštai ir gatvių  išdėstymo planai: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14564 ).

  Nuspręsta imti ilgalaikę paskolą

  Tarybos nariai nusprendė imti 395,2 tūkst. Eur  ilgalaikę paskolą Europos Sąjungos ar kitiems investiciniams projektams finansuoti. Šios lėšos bus panaudotos įgyvendinant tokias  priemones  kaip : „Apleistos teritorijos buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų  sutvarkymas“, „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“, „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“, „Paviršinių nuotekų sistemų  tvarkymas Tauragės mieste“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragėje“ ir kt.

  Priimti sprendimai dėl nekilnojamo turto perdavimo, pirkimo

  Posėdžio metu nuspręsta perduoti Tauragės seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise pastatą – mokyklą ir kitus inžinerinius statinius, esančius Tauragės sen., Dacijonų k., Mokyklos g. 6; negyvenamąją patalpą – medicinos punktą, esantį Dacijonų k., Mokyklos g. 2-5; pastatą – kultūros namus, esančius Dapkiškių k., Pilaitės g. 5; negyvenamąją patalpą – biblioteką, esančią  Tauragės sen., Drąslaukio k. 4-1;butus, esančius Kuisių k., Kuisių g. 14-5, 14-2 ir Drąslaukio k. 4-1; negyvenamąją patalpą – medicinos punktą, esantį Taurų k., Alėjos g. 6-4;administracinį pastatą, esantį Dauglaukio k., Tvenkinio g. 9.

  Tauragės r. Batakių vidurinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise perduotas pastatas- valgykla ir bendrabučio patalpos,  esančios Batakių k., Mokyklos g. 3A.

  Sutikta perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Adakavo socialinės globos namų patikėjimo teise valdomą gyvenamąjį namą, esantį Skaudvilės sen., Adakavo  k., Mokyklos g. 11.

  Pritarta sprendimui pirkti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn žemės sklypo, esančio Tauragės r. sav., Mažonų sen., Ringių k. dalį  (iki 40 arų). Šioje vietoje planuojama įrengti  unikalią apžvalgos vietą su minimalia infrastruktūra lankytojams.

  Pritarta projekto įgyvendinimui

  12-ai tarybos narių balsavus „už“, pritarta projekto „Tauragės miesto viešojo susisiekimo autoparko transporto priemonių  atnaujinimas“ įgyvendinimui kartu su partneriu (viešojo konkurso būdu atrinktu  paslaugos teikėju, su kuriuo sudaryta keleivių vežimo paslaugos sutartis). Numatyta iš 2018 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirti ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir apmokėti netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas ir užtikrinti Projekto tęstinumą 5 metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos.

  Patvirtintos Tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos

  Tarybos posėdyje patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2016 metų veiklos ataskaita bei Tauragės  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita.

  Per 2016 m. sušaukta 15 Savivaldybės tarybos posėdžių. Parengti svarstyti 386 sprendimų projektai. Priimti 366 sprendimai rajono bendruomenei, įmonėms, organizacijoms ir savivaldybės įstaigoms aktualiais klausimais. Ataskaitoje apžvelgti svarbiausi Tarybos priimti sprendimai, Tarybos narių aktyvumas, komitetų veikla, aptartos išvykos, bendradarbiavimas su užsienio šalių partneriais, Tarybos sudarytų komisijų veikla.

  Meras S.Mičiulis taip pat pristatė savo 2016 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išvardintos mero potvarkiais sudarytos  darbo grupės, pateikta  informacija apie Savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimą, įteiktas padėkas ir apdovanojimus. Trumpai peržvelgti per metus nuveikti darbai, įgyvendinti projektai ,susitikimai su rajono gyventojais, įvairių komisijų, kurioms vadovauja meras, veikla bei įvardinti svarbiausi Tarybos sprendimai, susiję su investicijomis, verslu ir kt. ( su veiklos ataskaita galima susipažinti : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14642 ).

  Už sprendimą  „Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2016 metų veiklos ataskaitą“ balsavo 12 tarybos narių.

  Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje pateikta informacija apie savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą. Ataskaitoje taip pat pateikti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų ir specialistų 2016 m. veiklos ataskaitų duomenys ( su veiklos ataskaita galima susipažinti : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14574 ).

  Už sprendimą „Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą“ balsavo 12 tarybos narių.

  Savivaldybės kontrolierei suteikta pirma kvalifikacinė klasė

  Vadovaujantis LR  vietos savivaldos įstatymu ,Kostei Čiapienei, Tauragės rajono savivaldybės kontrolierei suteikta  pirma kvalifikacinė klasė.

  Nustatytos visuomenės sveikatos biuro mokamos paslaugos bei įkainiai

  Tarybos narių sprendimu, leista biudžetinei įstaigai Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui teikti mokamas privalomosios pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymo ir elgesio pataisos programos „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“ paslaugas. Nustatyti šių paslaugų įkainiai ( įkainiai skelbiami : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14557 )

  Patvirtintos tyliųjų zonų, triukšmo rodiklių, triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės

  Posėdžio metu nustatytos tyliosios viešosios  zonos Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje (asmens sveikatos priežiūros įstaigų, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigų; globos namų, religinių bendruomenių ir bendrijų, kapinių ir reabilitacijos centrų teritorijos). Nustatytos tyliosios gamtos  zonos (Viešvilės rezervatas ir Plynosios telmologinis draustinis).  Patvirtinti triukšmo ribiniai rodikliai tyliosiose viešosiose zonose (http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=14555 ).

  Su visais kovo 15 dieną Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtais sprendimais galima susipažinti Tauragės  rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ (skiltyje „Tarybos sprendimai“).

  Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Inesa Vaigauskienė

  Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui

  Archyvas

  © Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.