Tauragės rajono savivaldybė - Programos
Renginiai
Rugsėjis
    2017     
M A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Renginiai
Tauragės bėgimas Lietuvos karių dienai paminėti
2017-11-12 11:00 
Vieta:  Taurų nuotykių parke
Teatralizuotas humoristinis šou
2017-11-06 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Žilvino Žvagulio koncertas
2017-10-18 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Komedija „Kaip atsikratyti draugo?“
2017-10-17 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Nauji herojų nuotykiai
2017-10-14 15:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Programos

 

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS PROGRAMA

2017 metais, įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programą Lietuvoje, vykdoma parama maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims.

Parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 5-113 „Dėl paramos maisto produktais teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tauragės rajono gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (153 Eur) dydžio arba atsiradus papildomų išlaidų (asmens neįgalumo ar sunkios ligos, nelaimės bei kt. atvejais),  kai pajamos vienam asmeniui didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2 VRP (204 Eur) dydžių per mėnesį, gali kreiptis dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavimo.

Prašymus dėl paramos maisto produktais asmenys gali pateikti pagal faktinę  gyvenamąją vietą Tauragės socialinių paslaugų centre, adresu Tauragė, K. Donelaičio g. 21,  ar seniūnijose:

Batakių seniūnija – Batakių mstl., Ateities t. 18,

Gaurės seniūnija – Gaurės mstl., Gaurės g. 17,

Žygaičių seniūnija – Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27,

Mažonų seniūnija – Mažonų k., Tujų g. 13,

Lauksargių seniūnija – Lauksargių k., Beržų g. 1,

Skaudvilės seniūnija – Skaudvilė, Upynos g. 3,

Tauragės seniūnija – Tauragė, Prezidento g. 7.

Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas privalo pateikti:

 • prašymą (pildomas vietoje);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio,
  jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis).

 

Informacija  teikiama telefonu  (8 446) 61 873.

 

 

VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO PROGRAMA

Vienkartinės pašalpos gali būti skiriamos siekiant padėti asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį, kai jie yra išnaudoję visus kitus galimus pajamų gavimo šaltinius bei artimųjų ir bendruomenės paramą ir tik Tauragės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir faktiškai gyvenantiems gyventojams. Vienkartinės pašalpos asmenims taip pat gali būti skiriamos dėl ligos; nukentėjus nuo gaisro ar stichinių nelaimių; vienu kartu šeimoje gimus trims ir daugiau vaikų; grįžusiems iš laisvės atėmimo vietos (tardymo izoliatoriaus, pataisos namų ir kt.).

Dėl vienkartinės pašalpos esant ypatingai sunkiai materialinei padėčiai asmenys gali kreiptis tik tuomet, kai gaunamos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio (153 EUR), dėl ligos, dėl gaisro ar stichinių nelaimių – kai gaunamos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 VRP (306 EUR).

Vienu kartu gimus trims ir daugiau vaikų bei grįžus iš įkalinimo vietos – pajamos netestuojamos.

Gaunamos vidutinės pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 18 straipsniu.

Tauragės miesto gyventojų prašymai dėl vienkartinių pašalpų svarstomi savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijoje, o Tauragės rajono gyventojų – seniūnijose.

Vienkartinės pašalpos gali būti skiriamos:

 • iki 3 BSI (iki 114 EUR) – kai asmuo (asmenys) dėl objektyvių priežasčių (neįgalumo, nedarbo ir pan.) neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius: įsigyti maisto produktų, drabužių, avalynės, vaistų, akinių ir kitais atvejais;
 • iki 5 BSI (iki 190 EUR)– ligos atveju, atsižvelgiant į išrašą iš asmens sveikatos istorijos iš paskutinių 12 –os mėnesių bei į dokumentus įrodančius patirtas gydymosi išlaidas;
 • 1 BSI (38 EUR) asmenims grįžusiems iš įkalinimo vietos, kurie minėtose įstaigose išbuvo ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir jei jie kreipėsi dėl vienkartinės pašalpos per 1 mėnesį nuo išleidimo dienos, tačiau ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus;
 • nuo 2 iki 15 BSI (nuo 76 iki 570 EUR) – nukentėjus nuo gaisro ar stichinių nelaimių asmenims, kai žala padaryta nuosavybės teise turimam gyvenamajam būstui, ūkiniams pastatams ir (ar) jame esančiam turtui, jei nukentėjęs turtas nebuvo draustas.
 • iki 6 BSI (iki 228 EUR) - neįgaliems asmenims būsto pritaikymo, techninių pagalbos priemonių įsigijimo ir įrengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti, jeigu asmuo pats savarankiškai atliko pritaikymo darbus;
 • iki 0,5 BSI (iki 17,5 EUR) – asmens tapatybės dokumentų tvarkymui asmenims, patyrusiems socialinę riziką;
 • iki 4 BSI (iki 152 EUR)- įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių (neturint būsto techninės apskaitos bylos ar kt. aplinkybių) negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka;
 • 10 BSI (380 EUR) kiekvienam vaikui šeimoje gimus trynukams ar ketvertukui.

Vienkartinės pašalpos neskiriamos asmenims, išlaikomiems iš valstybės ar Savivaldybės biudžeto lėšų, kai jie gauna ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje; kai jie atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą, yra suimti.

Mirus garbės piliečiui skiriama 1000 Eurų vienkartinė išmoka;

Mirus asmeniui, kurio gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, skiriama 8 BSI (304 EUR) laidojimo pašalpa.

Kitais nenumatytais atvejais vienkartinė pašalpa Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu gali būti skiriama savivaldybės tarybos sprendimu.

Tauragės rajono gyventojai prašymus dėl vienkartinės pašalpos skyrimo pateikia seniūnijose ar Socialinės paramos skyriuje pagal faktinę gyvenamąją vietą. Asmenys, grįžę iš įkalinimo vietos, kreipiasi pagal pažymėjime apie asmens paleidimą nurodytą atvykimo gyventi vietą.

Kreipiantis dėl vienkartinės pašalpos, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą skirti vienkartinę pašalpą. Prie prašymo, priklausomai nuo aplinkybių, pateikiami šie dokumentai:

 • vaikų gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai;
 • bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pažyma apie paskutinių 3 mėnesių pajamas iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis;
 • pažymėjimą apie asmens paleidimą iš įkalinimo vietos;
 • išrašus iš asmens sveikatos istorijos (ne senesnį nei paskutinių 12-os mėnesių iki kreipimosi) bei patirtų išlaidų pateisinamuosius dokumentus.
 • nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinių nelaimių – pažyma iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, turto nuosavybę įrodantys dokumentai, jei informacija nėra gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
 • kiti dokumentai, pagrindžiantys vienkartinės pašalpos būtinumą: receptai, čekiai, sąskaitos ir kt.

Vienkartinė pašalpa tam pačiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims gali būti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu vienkartinė pašalpa neskiriama, pakartotinai dėl vienkartinės pašalpos skyrimo bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo gali kreiptis ne anksčiau, kaip po 6 mėnesių (išskyrus gaisro, trijų ir daugiau vaikų gimimo šeimoje bei ligos atvejus).

Asmuo, pateikęs prašymą skirti vienkartinę pašalpą, privalo sudaryti galimybę patikrinti jo gyvenimo sąlygas, užimtumą ir atsako už pateiktos informacijos apie bendrai gyvenančius asmenis, gaunamas pajamas, turimą turtą ir kt. duomenų teisingumą.

Pareiškėjui gyvenamoje vietoje nesudarius sąlygų patikrinti buities ir gyvenimo sąlygų bei surašyti patikrinimo akto, vienkartinė pašalpa neskiriama.

 


SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROGRAMA

 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-30 įsakymu Nr. 5 - 1476 patvirtintas lėšų, skirtų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti, paskirstymas 2017 metams:

 

Eil.

Nr.

 

Projektą vykdančios organizacijos

pavadinimas

 

Savivaldybės

asignavimai,

Eur

 

Valstybės

asignavimai,

Eur

 

Iš viso skirta

asignavimų,

Eur

1

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas

-

16700

16700

2

Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacija

-

10500

10500

3

Tauragės rajono neįgaliųjų draugija

10994,6

11973

22967,6

4

Viešoji įstaiga Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras

-

15800

15800

 

 

Iš viso

 

 

10994,6

 

 

65967,6

 

 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas, kuris veiklą vykdo Tauragėje, Stoties g. 12, tel.: 8 616 07 611, el. p. v.zutaut@gmail.com. Teikiamos paslaugos:

 • neįgaliųjų dienos užimtumas
 • asmeninio asistento pagalba
 • meninių gebėjimų lavinimas
 • pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacija, kuri veiklą vykdo Tauragėje, Prezidento g. 21, tel.; 8 670 98 778, el p. irmandd@gmail.com. Teikiamos paslaugos:

 • neįgaliųjų dienos užimtumas
 • neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose

Tauragės rajono neįgaliųjų draugija, kuri veiklą vykdo Tauragėje, Gedimino g. 6, tel. (8 446) 72 380, el. p.: tauragesnd@gmail.com. Teikiamos paslaugos:

 • neįgaliųjų dienos užimtumas
 • asmeninio asistento pagalba
 • neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose
 • meninių gebėjimų lavinimas

Viešoji įstaiga Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras, kuris veiklą vykdo Tauragėje, Prezidento g. 49, tel.: (8 446) 72 750, el p.: aksita@splius.lt. Teikiamos paslaugos:

 • neįgaliųjų dienos užimtumas
 • asmeninio asistento pagalba
 • pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tel.: (8 446) 62 836, (8 446) 61 873.

 

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA

 

Projektų, finansuojamų iš Tauragės  rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos, atranka  ir finansavimas  iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų vykdoma vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 23 d.   įsakymu  Nr.  5-951 ,,Dėl projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų, vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir komisijos sudarymo‘‘.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • savivaldybės ar valstybės institucijos;
 • asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos.

Organizacijos gali teikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui projekto paraišką einamiesiems metams finansuoti iki kovo 15 d.

Paraiškos forma (pridedama).

Reikalavimai projektams:

 • organizacijų, teikiančių paraiškas, nuostatuose (įstatuose) pagrindinė ar viena iš veiklų turi būti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
 • projektas turi prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo, užimtumo didinimo ir galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • projekte turi būti pagrįsta, kokie laukiami rezultatai, nauda neįgaliesiems ir (ar) jų šeimų nariams, kodėl būtinas finansavimas;
 • projekto išlaidos neturi sudvejinti išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų.

Išsamesnė informacija suteikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (111 kab., vedėja Ligita Rimkuvienė, tel. (8 446) 62 836; arba 110 kab., vyr. specialistė Jolanta Katauskienė, tel. (8 446) 61 873).

 


BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS PROGRAMA

Tauragės rajono savivaldybė, vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1–460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘; Tauragės rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo nuostatais, patvirtintais Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 5–426 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo įgyvendinimo‘‘, organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems.

2016 metais būstas pritaikytas 4 neįgaliesiems už 17031,75 Eur (iš valstybės biudžeto lėšų skirta 9635,18 Eur, iš savivaldybės – 7396,57 Eur). 2 neįgaliesiems įrengtos  nuovažos, 1 neįgaliajai nupirktas keltuvas į vonią,  1 neįgaliajai pritaikyta aplinka (įrengtas keltuvas) ir atlikti darbai būsto viduje (įrengtas trapas, praustuvas, ranktūriai ir kt.).

2017 metais būsto pritaikymui neįgaliesiems iš valstybės biudžeto lėšų Tauragės rajono savivaldybei skirta 8546,60 Eur. Už minėtas valstybės biudžeto ir pagal poreikį savivaldybės skirtas lėšas numatoma pritaikyti 3 būstus  neįgaliesiems.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • kitas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

 • pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 • antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 2. besimokantiems asmenims;
 3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 • būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 • būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 • dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 • naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 • būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 • būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

Kreipiantis dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 • išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus neįgaliojo specialiesiems poreikiams. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba jo patvirtintą kopiją;
 • kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Išsamesnė informacija suteikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (111 kab., vedėja Ligita Rimkuvienė, tel. (8 446) 62 836; arba 110 kab., vyr. specialistė Jolanta Katauskienė, tel. (8 446) 61 873)

 PARAMOS GAUSIOMS ŠEIMOMS PROGRAMA

Pagal Tauragės rajono  savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.1-257 patvirtintus Paramos gausioms šeimoms skyrimo nuostatus, parama gali būti skiriama Tauragės rajono gausioms šeimoms, nuolat gyvenančioms ir deklaravusioms gyvenamąją vietą Tauragės rajone ir auginančioms 4 ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių (iki 24 m.), jei vaikas mokosi mokymo įstaigos  dieniniame skyriuje, esant sunkiai materialinei padėčiai šeimoje. Parama gali būti skiriama buitinei technikai, baldams ar būsto remonto prekėms įsigyti.

Prašymą skirti paramą šeima turi pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (vedėja Ligita Rimkuvienė 111 kab., tel. 8 446 628 36) arba seniūnijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, prašyme nurodo kokia parama šeimai reikalinga.


  

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-08 10:42:35


 
Tauragės rajono meras
SIGITAS MIČIULIS

 

MIESTAI PARTNERIAI