TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mano duomenys
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos
 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Atsijungti
 • | Projektai, įgyvendinami pagal vietos plėtros strategiją

   


   

  PROJEKTAI, ĮGYVENDINTII PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ „TAURAGĖS RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007-2013 M. STRATEGIJA“ II PRIORITETO „TAURAGĖS RAJONO KAIMŲ GYVENAMOSIOS APLINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS, SKATINANT VIETOS BENDRUOMENĖS AKTYVUMĄ“ 2. 1 PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“

   

   

  „Aukštupių kaimo bendruomenės namų rekonstrukcija“

   Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011-2012 metai

  Projekto paramos suma: 360 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Aukštupių kaime, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį Aukštupių kaimo bendruomenės poreikiams. Tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  • rekonstruoti Aukštupių kaimo visuomeninės paskirties pastatą;
  • pritaikyti pastatą bendruomenės poreikiams.

  Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas pastatas, sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta bendruomenės veikla.
  „Pastato rekonstrukcija pritaikant Šakviečio apylinkės bendruomenės centro poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011-2012 metai

  Projekto paramos suma: 220 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Šakviečio apylinkėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį Šakviečio apylinkės bendruomenės reikmėms. Šiam tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  1) rekonstruoti Šakviečio apylinkės visuomeninės paskirties pastatą;

  2) pritaikyti pastatą bendruomenės poreikiams.

  Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas pastatas, sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta bendruomenės veikla.


  „Kunigiškių kultūros namų pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011-2012 metai

  Projekto paramos suma: 200 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vietos projekto „Kunigiškių kultūros namų pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ tikslas – puoselėti kaimo gyventojų užimtumo ir laisvalaikio praleidimo tendencijas, atnaujinant Kunigiškių kultūros namų pastatą (unikalus Nr. 7798-6006-3016) bei pritaikant jį kaimo gyventojų poreikiams.
  „Baltrušaičių kultūros namų pastato remontas bei aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 220 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – sutvarkyti viešosios paskirties pastatą bei aplinką ir pritaikyti gyventojų poreikių tenkinimui.

  Tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  1. atlikti pastato fasado remonto darbus;
  2. pakeisti langus ir duris;
  3. sutvarkyti aplinką įrengiant krepšinio aikštelę.

  Įgyvendinus projektą „Baltrušaičių kultūros namų pastato remontas bei aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ bus suremontuotas Baltrušaičių kultūros namų pastatas, sumažės pastato eksploatavimo sąnaudos, bus sudarytos tinkamos sąlygos pastatu naudotis visiems Baltrušaičių kaimo gyventojams, saviveiklininkams ir jaunimui. Sutvarkyta aplinka prie kultūros namų ir įrengta krepšinio aikštelė skatins jaunimą kuo turiningiau praleisti savo laisvalaikį, didins poreikį užsiimti sportine veikla.


  „Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 220 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pagrindinis projekto „Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ tikslas buvo pagerinti sąlygas bendruomenės kultūriniai veiklai. Šiam tikslui pasiekti buvo numatomi uždavinys – suremontuoti visuomeninės paskirties pastatą. Vykdant projektą buvo atlikti šie darbai:

  • Atliktas pastato stogo remontas;
  • Atliktas patalpų remontas (sutvarkytos sienos, lubos, grindys, tualetas).

  Įgyvendinus projektą „Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“, bus suremontuoti bendruomenės namai, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta bendruomenės veikla. Pastatas taps jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio bei užimtumo centru, pritaikytas įvairių socialinių ir amžiaus grupių asmenų interesams. Pastatu naudosis ir kitos kaime esančios visuomeninės organizacijos, būrelių nariai, saviveiklininkai, dainininkai ir jaunimas. Visų jų veikla bus orientuota į vietos gyventojų poreikius, jų užimtumą, įtraukimą į veiklą. Turėdami tinkamus ir modernius bendruomenės namus, vietos gyventojai aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje.

   

   

  Viešosios erdvės prie Sartininkų kultūros namų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 100 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Viešosios erdvės prie Sartininkų kultūros namų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ tikslas – sukurti gyventojams rekreacinę erdvę poilsiui, renginiams ir taip padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei bendruomenės narių užimtumą.

  Uždaviniai:

  1. Sutvarkyti teritoriją – įrengti aikštelę bendruomenės renginiams: pašalinti seną asfalto dangą, šaligatvių bortus, betoninius pamatus ir iškloti šią teritoriją nauju betono trinkelių grindiniu, betoniniais bordiūrais.
  2. Pakeisti takų grindinio trinkeles;
  3. Apželdinti aplinką;
  4. Pastatyti 4 lauko suoliukus, 2 šiukšliadėžės;
  5. Įrengti aikštelės apšvietimą.

  Įgyvendintas projektas ir jo metu sutvarkyta viešoji erdvė bus pagrindas tolimesnių tradicijų ir renginių puoselėjimui. Projektas reikalingas tam, kad būtų galima tęsti tolimesnę veiklą, renginių organizavimą, nes tai didžiausia problema – tinkamos tam vietos stoka. Bendruomenei bus lengviau vykdyti jau esamą veiklą ir organizuoti jau tradiciniais tapusius renginius.

   

  Viešosios erdvės prie 1812 m. Tauragės konvencijos paminklo Tauragės r. Staiginės kaime sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 200 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Viešosios erdvės prie 1812 m. Tauragės konvencijos paminklo Tauragės r. Staiginės kaime sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams“ tikslas – sudaryti sąlygas Staiginės kaime bendruomenės susibūrimų, minėjimų ir kitokių renginių organizavimui, turistų susipažinimui su svarbia Lietuvos istorijos dalimi..

  Uždaviniai:

  1. Įrengti Staiginės k., prie mašinų stovėjimo aikštelę;
  2. Sutvarkyti aplinką ir pritaikyti erdvę Staiginės k., aplink Konvencijos paminklą, renginiams, turizmo ir rekreacijos plėtrai.

  Įgyvendintas projektas ir jo metu įrengta aikštelė aplink Konvencijos paminklą, bei automobilių stovėjimo aikštelė, bus pagrindas tolimesnių kasmetinių minėjimų ir renginių puoselėjimui. Projektas reikalingas tam, kad būtų galima tęsti tolimesnę veiklą, didesnių turistų srautų pritraukimui.


  „Tauragės r. sav. Galmenų k. Jūros g. 1 pastato sutvarkymas“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011 metai

  Projekto paramos suma: 360 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pgrindinis projekto „Tauragės r. sav. Galmenų k. Jūros g. 1 pastato sutvarkymas“ tikslas buvo kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Galmenų kaime, sutvarkant pastatą ir pritaikant jį bendruomenės „Galmena“ reikmėms. Šiam tikslui pasiekti buvo numatomi uždaviniai:

  • suremontuoti visuomeninės paskirties pastatą;
  • pastatą pritaikyti bendruomenės reikmėms.

   


  „Lauksargių kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011 metai

  Projekto paramos suma: 360 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Pagrindinis projekto „Lauksargių kaimo bendruomenės pastato remontas“ tikslas buvo kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Lauksargių kaime, suremontuojant pastatą ir pritaikant jį Lauksargių kaimo bendruomenės reikmėms. Šiam tikslui pasiekti buvo numatomi uždavinys – suremontuoti visuomeninės paskirties pastatą. Vykdant projektą buvo atlikti šie darbai:

  • Atliktas pastato stogo remontas;
  • Atliktas aktų salės remontas, įrengiant pakabinamas lubas.
  • Projekto metu buvo sutvarkytas pastatas (apšiltintas stogas ir pakeista jo danga, pakeisti aktų salės langai, įrengtos pakabinamos lubos), sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.


  „Pastato remontas pritaikant jį Mažonų kaimo bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2011 metai

  Projekto paramos suma: 150 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto „Pastato remontas pritaikant jį Mažonų kaimo bendruomenės poreikiams“ metu buvo suremontuoti bendruomenės namai, sukurta materialinė bazė, sukurtos sąlygos bendruomenės aktyvesnei veiklai. Projekto tikslas – Didinti Mažonų kaimo patrauklumą, užtikrinti vietos bendruomenės poreikių tenkinimą.

  Uždaviniai:

  1. Suremontuoti pastatą, esantį Tauragės r. sav., Mažonų sen.,Mažonų k., Vilties g. 2, skirtą bendruomenės veiklai.

  2. Pagerinti infrastruktūrą prie pastato įrengiant mašinų aikštelę.

  Projekto metu buvo sutvarkytas pastatas (apšiltos sienos), sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei (sutvarkyta infrastruktūra prie pastato įrengiant mašinų aikštelę), sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.

   

   

  „Pastato, esančio Tauragės r. sav., Batakių mstl., Ateities g. 18, remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 250 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto tikslas – sutvarkyti viešosios paskirties pastatą ir pritaikyti gyventojų poreikių tenkinimui. Šiam tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

  Uždaviniai:

  1. atlikti pastato sienų ir lubų remonto darbus;
  2. pakeisti langus ir vidaus duris;
  3. atlikti laiptų ir I aukšto grindų remontą;
  4. atlikti vidaus patalpų santechnikos darbus (tualeto įrengimas, radiatorių keitimas);
  5. pakeisti šviestuvus, rozetes ir jungiklius.

  Įgyvendinus projektą „Pastato, esančio Tauragės r. sav., Batakių mstl., Ateities g. 18, remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ bus suremontuotas viešosios paskirties pastatas, sumažės pastato eksploatavimo sąnaudos, bus sudarytos tinkamos sąlygos pastatu naudotis Batakių kaimo bendruomenės „Aukaja“ atstovaujančios Batakių miestelį ir aštuonias aplinkines gyvenvietes gyventojams.

   

   

  „Pastato – mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo gyventojų poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 250 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Inicijuojamo projekto „Pastato – mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo gyventojų poreikiams“ tikslas – suremontuoti Kęsčių kaime esantį viešosios paskirties pastatą bei sudaryti sąlygas aktyviai bendruomenės kultūrinei veiklai. Projekto metu bus suremontuotas pastatas, sukurtos sąlygos bendruomenės aktyvesnei veiklai.

  Uždaviniai:

  1. suremontuoti pastato grindis, vidaus sienas, lubas;
  2. sumontuoti vidaus duris;
  3. aptaisyti lauko laiptus betoninėmis trinkelėmis;
  4. atlikti santechnikos darbus, pakeisti šildymo sistemą, sutvarkyti elektros instaliaciją.

  Įgyvendinus projektą „Pastato – mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo gyventojų poreikiams“ bus suremontuotas Kęsčių kaime esantis pastatas - mokykla, sumažės pastato eksplotavimo sąnaudos, bus sudarytos tinkamos sąlygos pastatu naudotis visiems Kęsčių kaimo gyventojams, skatins bendruomenės narius aktyviau dalyvauti bendruomeninėje veikloje.


   

  Pastato, esančio Dacijonų k., Mokyklos g. 6, rekonstrukcija ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 250 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Pastato, esančio Dacijonų k., Mokyklos g. 6, rekonstrukcija ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Dacijonų kaime, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams

  Uždaviniai:

  1. Rekonstruoti Dacijonų k., Mokyklos g. 6 pastatą;
  2. Pritaikyti pastatą bendruomenės poreikiams.

  Įgyvendinus projektą, bus rekonstruotas pastatas, pastatytas priestatas, sukurtos sąlygos bendruomenės aktyviai veiklai, patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos sąlygos gyventojų užimtumui, saviraiškos tenkinimui.

  Pastatas taps jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio bei užimtumo centru, pritaikytas įvairių socialinių ir amžiaus grupių asmenų interesams. Patalpomis naudosis visi bendruomenės nariai. Visų jų veikla bus orientuota į vietos gyventojų poreikius, jų užimtumą, įtraukimą į veiklą. Turėdami tinkamas ir modernias bendruomenės patalpas, vietos gyventojai aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje. Įgyvendintas projektas ir jo metu suremontuotos patalpos bus pagrindas tolimesnių tradicijų ir renginių puoselėjimui.

   

  Tradicinių amatų ir etnokultūros centro įkūrimas Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Jūros g. 1

  Įgyvendinimas (pradžia/pabaiga): 2012-2013 metai

  Projekto paramos suma: 690 000 Lt

  Projekto tikslai ir uždaviniai: Vykdomo projekto „Tradicinių amatų ir etnokultūros centro įkūrimas Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Jūros g. 1“ tikslas – sudaryti sąlygas tradicinių amatų ir etnokultūros puoselėjimui.

  Uždaviniai:

  1. Atlikti pastato vidaus patalpų remonto darbus, pritaikant kuriamo amatų centro poreikiams;

  2. Įsigyti reikiamą kuriamam amatų centrui įrangą/įrankius ir baldus.

  Įgyvendinus projektą, bus atliktas pastato remontas, įsigyta reikiama įranga/įrankiai ir baldai, įkurtas tradicinių amatų ir etnokultūros centras, užtikrinamas nuolatinis pastato naudojimas ir priežiūra bei etninės kultūros ir tradicinių amatų, būdingų Tauragės apylinkėms, globa. Tradicinių amatų ir etnokultūros centras taps atviras ir lankomas visuomenės, bus sudarytos galimybės išsaugoti kultūrinį paveldą, tradicinius amatus. Tradicinių amatų plėtra sumažins socialinius ir ekonominius skirtumus tarp miesto ir kaimo, pagerins vietos gyventojų gyvenimo kokybę, kuri padidins kaimo vietovių patrauklumą ir sustabdys neigiamus demografinius procesus.

   

  Paskutinį kartą informacija atnaujinta:

  2015-03-31 13:51:13

  © Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.