Renginiai
Liepa
    2017     
M A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Vykdomi projektai


 

  1. Atnaujinta XVIII a. statyta Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčia
     
  2. Skaudvilės St. Cross Church which was built in XVIII ct. is restored
     
  3. Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai

     

 


Atnaujinta XVIII a. statyta Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčia

Neseniai baigti paskutinieji Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios restauravimo darbai. Statybiniai stelažai jau nurinkti ir XVIII a. pabaigoje statyta bažnyčia sušvito ryškiomis spalvomis: restauruotos jos sienos, reljefai, langų vitražai, Dievo apvaizdos akis, atliktas kapitalinis stogo remontas.

Pasak Algimanto Bajorino, projektą „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasado

tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“ vykdžiusios UAB „Apastata“ darbų vadovo,

skulptūros, sienos buvo apdirbtos specialiomis medžiagomis, stabdančiomis dūlėjimą.

Viskas atlikta griežtai laikantis VĮ „Lietuvos paminklai“ nustatytų reikalavimų. Šv.Kryžiaus bažnyčia įtraukta į valstybės saugomų paveldo objektų sąrašą, tad darbus prižiūrėjo ir VĮ „Lietuvos paminklai“ bei Kultūros paveldo departamento Tauragės teritorinio padalinio atstovai, – sakė projekto darbų vadovas.

Kaip teigia istorikai, 1797 m. iš tašytų rąstų suręsta Šv. Kryžiaus bažnyčia – viena seniausių ir gražiausių medinių bažnyčių Žemaitijoje. Pastatas buvo pastatytas iš tašytų rąstų, stogas buvo šiaudinis. Vėliau, tarpukaryje, bažnyčia buvo apkalta lentomis. Restauravimo darbus atlikusios bendrovės projekto darbų vadovo teigimu, nuardžius lentas darbininkus nustebino poros šimtų metų senumo rąstų kokybė.

Pabarškinus jie skambėjo. Įsivaizduokite, dviejų šimtų metų senumo! Be to, jie tuo metu buvo ne išpjauti, o tašyti. Pagalvokite, kiek turėtų trukti vieno rąsto apdirbimas rankomis. Radome ir sutrešusių, juos teko keisti. Vienas iš sudėtingesnių darbų buvo pamatinio pastato balkio keitimas. Teko pakelti visą bažnyčią, – apie vykdytus darbus pasakojo darbų vadovas.

Prieš pakeliant bažnyčią darbininkams teko nukabinti visus bažnyčios paveikslus, kad šie nenukristų. Po vienu jų rastas senas paveikslo pirkimo kvitas, – stebėjosi A.Bajorinas.

Darbų vadovo užfiksuotose nuotraukose matyti išblukę vitražai su vos įžvelgiamais piešiniais. Jie buvo restauruoti.

Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos dekanas Gintaras Lengvinas sako, jog bažnyčios atnaujinimo labai reikėjo.

Sienų dažai buvo nusitrynę. Prie bažnyčios prieš restauravimą stovėjo plytinis kaminas. Ties juo esanti sienos dalis buvo išpuvusi. Taip pat sutrešę buvo po langais esantys rąstai, – dėstė dekanas.

Projektu metu siekta ne tik atnaujinti bažnyčią, bet ir supažindinti visuomenę su šio paveldo išsaugojimu. Anot dekano, pirmasis renginys vyko birželio mėnesį.

Jame dalyvavo ir restauravimo darbus atliekančios „Apastatos“ bei Tauragės kultūros paveldo tarnybos vadovai. Projektas buvo pristatytas visuomenei. Vėliau, birželio 29-liepos 1 d., skaudviliškiams buvo surengti mokymai (juos organizavo UAB VEPROC Research and Consulting, – red.), kuriuos vedė lektorius Audronius Skurvydas, – pasakojo Šv.Kryžiaus parapijos klebonas dek. G. Lengvinas.

Žurnalistų apsilankymo dieną Skaudvilėje pakalbinta parapijietė Ona džiaugėsi nauja gražia bažnyčios spalva. Nors mokymuose moteris nedalyvavo, tačiau stebėjo ir stebėjosi, kaip sakralinis pastatas keitėsi restauracijos metu.

Suvargusi prieš tai buvo mūsų bažnytėlė. Jei ne atlikti darbai, greičiausiai ji būtų supuvusi – gi medinė. Mūsų bažnyčia išskirtinė, nes labai sena. Pamaldų metu mėgstu stebėti viduje esančias šventųjų statulas. Naujose tokių nepamatysi, – dėstė moteris.

Pasak jos, Šv. Kryžiaus bažnyčioje pamaldos vyksta kas dieną. Bažnyčioje Ona lankosi kiekvieną sekmadienį.

Projektą „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“ bendrai per LR Kultūros ministeriją finansavo Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Bendra projekto vertė –386874,92 eurai. Tauragės rajono savivaldybė prie projekto prisidėjo 10-čia procentų.

Nauju pakeistas senas pamatinis balkis

Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas dekanas Gintaras Lengvinas

Paskutiniai projekto darbai buvo lietaus nuotekų sistemos įrengimas (nuotrauka daryta gruodžio 11 d.)

Bažnyčios spalvos parinktos tokios, kokios, pagal specialistų spėjimus, prilygtų prieš tai buvusioms

----------------------------------


Skaudvilės St. Cross Church which was built in XVIII ct. is restored

Recently last works were completed in restoring Skaudvilės St. Cross Church. Building racks were removed and now the Church, which was bult in the end of XVIII ct., is shining in bright new colors: the walls, saliences, stained-glass windows, God‘s providential eye are restored and the major repair of the roof was done.

According to Algimantas Bajorinas, work manager of JSC „Apastata“, which was implementing the project „Skaudvilės St. Cross Church facade research, conservation and restoration works“, sculptures and walls have been treated with special substances, hindering the decay.

Everything is done strictly in accordance to the requirements set by the „Lithuanina Monuments“ State Enterprise. St. Cross Church is registered to the list of Heritage protected by the State, so the job was supervised by State Enterprise „Lietuvos paminklai“ and the representatives of Tauragės territorial subdivision of Cultural Heritage Department, - said the work manager.

According to the historians, St. Cross Church, which was constructed of hewn logs in 1979, is one of the oldest and most beautiful wooden churches in Žemaitija. The building was built of hewn logs and the roof was made of straw. Later, during the interwar period, the church was planked. According to the head of the project work, workers were surprised by the quality of few hundred years old logs, when they deplanked the Church.

They sounded when knocked. Can You imagine, two hundred years old! Furthermore, they were not cut but hewn. Think about the amount of time for processing a single log by hand. We have found and some rotten logs, they had to be changed. One of the hardest works was to change the fundamental building beam. We had to lift the whole church – said the head of the project work. Before lifting the church, workers had to remove all the paintings that they won’t fall off. We found an old purchase receipt of a painting on the other side of it – wondered A. Bajorinas.

In the photos, which were made by the head of the project work, you can see faded stained-glass with almost imperceptible drawings which were restored.

Pastor Dean of Skaudvilės St. Cross Gintaras Lengvinas says that the Church renovation was needed badly.

The paint on the walls was worn. Before the restoration there was a brick chimney next to the Church. The wall next to it was rotten. Also the logs under the Windows were rotten too – said Pastor Dean.

The project was intended not only to renew the Church, but also to raise public awareness of this heritage. According to the Dean, the first event was held in June.

Heads of „Apastata“ and Tauragės Cultural Heritage service also participated in the event. The project was presented to the public. Later, on June 29-July 1, people of Skaudvilė received some training (organised by JSC VEPROC Research and Consulting, - ed.), led by lecturer Audronius Skurvydas, - said Pastor Dean of St. Cross G. Lengvinas.

When journalists came to Skaudvilė and talked to parishioner Ona, she was very happy with the new color of the Church. Although women did not participated in training, she watched and wondered how sacred building evolved during restoration.

Our little Church was very worn before. If not the work done it would be rotten – it is wooden. Our Church is exclusive because it is very old. I enjoy watching the statues of saints in it during prayer. You won‘t see like these in new Churches – women said.

According to her, prayer in St. Cross Church is held every day. Ona goes to the Church every Sunday.

The Project „Skaudvilės St. Cross Church facade research, conservation and restoration works“ was financed by Norway, Iceland and Lichtenstein through the Ministry of Culture of Lithuania by the 2009-2014 European Economic Area Financial Mechanism Programme „Preservation and revitalization of culture and natural heritage“. The total value of the Project – 386874,92 EUR. Municipality of Tauragės district contributed 10%.

New fundamental beam

Pastor Dean of Skaudvilės St. Cross Gintaras Lengvinas

Recent work on the project -  rainwater system installation (photo taken on 11th. of December)

The colors of the Church was chosen such as those, by expert predictions, are equal to the previousPradedamas vykdyti projektas „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai,
konservavimo ir restauravimo darbai“

2014 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios parapija pasirašė trišalę projekto „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“ įgyvendinimo sutartį (projekto Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-024).

Šiuo projektu siekiama sutvarkyti Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčią, kuri yra svarbi vietos gyventojams jau daug metų. Dar tarybiniu laikotarpiu į valstybės saugomų architektūros paminklų sąrašą įtraukta miestelio aikštės gale esanti XVIII a. pabaigoje pastatyta Skaudvilės Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia ir šalia jos stovinti XIX a. varpinė priklauso valstybės saugomam Skaudvilės Šv. Kryžiaus statinių kompleksui. Per visą laikotarpį ši bažnyčia matė ir šilto ir šalto, buvo ne kartą pažeista gaisro ir kitų negandų, todėl susirūpinta bažnyčios atkūrimu ir išsaugojimu.

Šio projekto tikslas yra atnaujinti ir sutvarkyti Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatą, kuris per laiką buvo pažeistas gamtinių sąlygų. Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatas yra nuolat naudojamas ir pritaikytas žmonių poreikiams, todėl siekiant jį išsaugoti autentišką verta investuoti į tvarkybos darbus.

Projekto įgyvendinimo metu Bažnyčios pastatas bus ne tik sutvarkytas, bet bus atkuriamos jo vertingosios savybės. Projekto sprendiniuose numatytas statinio nusidėvėjusių vertingųjų savybių dalinis atkūrimas, taikant istoriškai susiklosčiusį objekto statybos konstruktyvų medžiagiškumą ir artimiausią atlikimo techniką. Dėl to pastatas po atnaujinimo darbų atlikimo išlaikys autentiškas savybes.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra tinkamų finansuoti Projekto išlaidų suma – 386 310,51 EUR. Projekto partneris – Tauragės rajono savivaldybės administracija – prie Projekto įgyvendinimo prisidės 10 proc. piniginiu įnašu.

Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2016 m. balandžio 30 d.

Daugiau informacijos el. paštu: gintaras.leng@gmail.com.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2016-01-08 09:20:08


 
Tauragės rajono meras
SIGITAS MIČIULIS

 

MIESTAI PARTNERIAI