Administracija

Administracinės paslaugos

Paraiškų priėmimas pasėlių, augalų ir gyvulių draudimo įmokų daliniam kompensavimui
Paslaugos aprašymas
Elektroninė / neelektroninė paslauga
PASIS kodas
Paslaugos užsakymas
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles paramos gali kreiptis užsiimantys žemės ūkio veikla fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, bei juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą. 1. Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama ūkio subjektams, apdraudusiems pasėlius ir augalus, auginamus Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuo iššalimo ir (arba) sausros. 2. Kita sąlyga paramai gauti – pagal draudimo sutartį numatyta padengti nuostolius, kai dėl iššalimo ir (arba) sausros sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio produkcijos. 3. Draudimo sutartis (įskaitant jos pakeitimus) privalo būti sudaryta ne ilgesniam negu vienam augalų vegetacijos laikotarpiui, įmokos turi būti mokamos draudimo įmonei tik po paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai. 4. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti paslaugų pirkimus. Paslaugų pirkimo būdai gali būti šie: konkursas / derybos – kai paslaugų pirkimo vertė lygi arba viršija 58 000 Eur be PVM. Turi būti pateikti ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais grindžiama visa prašoma paramos suma. Į mažiau nei tris tiekėjus galima kreiptis įsitikinus, kad rinkoje yra mažiau tiekėjų, kurie gali suteikti pasėlių ir (arba) augalų draudimo paslaugas – kai paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur be PVM. 5. Pareiškėjams, apdraudusiems pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos, neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis, kurie, atsižvelgiant į tais metais paramai draudimo įmokoms kompensuoti Žemės ūkio ministerijos skiriamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), nurodydama paraiškų pateikimo terminą. Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu. Pareiškėjas paramos gavėju tampa nuo savivaldybės administracijos sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo dienos. Paslaugos gavėjui informacija apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo (nurodant apskaičiuotą preliminarų paramos dydį) ar neskyrimo pateikiama jam atvykus į savivaldybės administraciją, siunčiama registruotu laišku arba elektroniniu laišku. Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas pagal Tiesioginių išmokų taisykles, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. savivaldybės administracijai turi pateikti draudimo sutartį, mokėjimo dokumentus bei kitus reikalingus duomenis. Paslaugos vykdytojas, patikrinęs paramos gavėjo pateiktus mokėjimo dokumentus paramai gauti, suveda duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą. NMA perveda lėšas žemės ūkio veiklos subjektams.
Ne
Administracinės paslaugos suteikimo vertinimas

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles paramos gali kreiptis užsiimantys žemės ūkio veikla fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, bei juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą.

  1. Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama ūkio subjektams, apdraudusiems pasėlius ir augalus, auginamus Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuo iššalimo ir (arba) sausros.
  2. Kita sąlyga paramai gauti – pagal draudimo sutartį numatyta padengti nuostolius, kai dėl iššalimo ir (arba) sausros sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio produkcijos.
  3. Draudimo sutartis (įskaitant jos pakeitimus) privalo būti sudaryta ne ilgesniam negu vienam augalų vegetacijos laikotarpiui, įmokos turi būti mokamos draudimo įmonei tik po paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai.
  4. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti paslaugų pirkimus. Paslaugų pirkimo būdai gali būti šie: konkursas / derybos – kai paslaugų pirkimo vertė lygi arba viršija 58 000  Eur be PVM. Turi būti pateikti ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais grindžiama visa prašoma paramos suma. Į mažiau nei tris tiekėjus galima kreiptis įsitikinus, kad rinkoje yra mažiau tiekėjų, kurie gali suteikti pasėlių ir (arba) augalų draudimo paslaugas  – kai paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur be PVM.
  5. Pareiškėjams, apdraudusiems pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos, neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis, kurie, atsižvelgiant į tais metais paramai draudimo įmokoms kompensuoti Žemės ūkio ministerijos skiriamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), nurodydama paraiškų pateikimo terminą. Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu.

Pareiškėjas paramos gavėju tampa nuo savivaldybės administracijos sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo dienos.

Paslaugos gavėjui informacija apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo (nurodant apskaičiuotą preliminarų paramos dydį) ar neskyrimo pateikiama jam atvykus į savivaldybės administraciją, siunčiama registruotu laišku arba elektroniniu laišku.

Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas pagal Tiesioginių išmokų taisykles, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. savivaldybės administracijai turi pateikti draudimo sutartį, mokėjimo dokumentus bei kitus reikalingus duomenis. Paslaugos vykdytojas, patikrinęs paramos gavėjo pateiktus mokėjimo dokumentus paramai gauti, suveda duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą. NMA perveda lėšas žemės ūkio veiklos subjektams.

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Scroll to Top