Administracija

Administracinės paslaugos

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
Paslaugos aprašymas
Elektroninė / neelektroninė paslauga
PASIS kodas
Paslaugos užsakymas
Techninės apžiūros tikslas– kontroliuoti ir įvertinti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtina techninių apžiūrų grafiką ir viešai paskelbia techninės apžiūros laiką ir vietą. Techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Naujiems traktoriams nuo pirmos registracijos datos išduodamas techninės apžiūros talonas trims metams.Tvarkingai technikai išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data.Vietoje sugadinto traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos techninės apžiūros talono išduodamas jo dublikatas. Praradus techninės apžiūros taloną išduodamas naujas.Paslaugos gavėjas pateikia nustatytos formos prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Taip (VIISP)
PAS3146
Administracinės paslaugos suteikimo vertinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti traktoriaus, savaeigės mašinos ar priekabos techninės apžiūros taloną;

Paslaugos tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis;

Techninės apžiūros metu tikrinama, ar:
– registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis;
– traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus;

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt);

Parengtas techninės apžiūros talonas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;

Pastaba: Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros.

Dėmesio. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia USB laikmena ir pan.).

Scroll to Top