Administracija

Administracinės paslaugos

Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas
Elektroninė / neelektroninė paslauga
PASIS kodas
Paslaugos užsakymas
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
Lietuvos Respublikos piliečiai užsienio valstybės institucijoje įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą Lietuvoje bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos civilinės metrikacijos įstaigoje įtraukiamos į apskaitą sudarant santuokos sudarymo įrašą, o jeigu vienas iš sutuoktinių yra miręs – atkurtą santuokos sudarymo įrašą.Asmuo prašymą raštu įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrajam ir civilinės metrikacijos skyriui (Respublikos g. 2, Tauragė) gali pateikti atvykęs asmeniškai ar per atstovą, atsiųsti prašymą paštu ar per pasiuntinį, arba elektroniniais ryšiais: atsiųsti Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų elektroninio pašto adresais (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją), arba pateikti prisijungus per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (MGVD)https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.Duomenys apie sutuoktinius į santuokos sudarymo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos įregistravimą.Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės civilinės būklės akto įraše nurodomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose tvarką.Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi juos paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ar užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo dokumento.
Taip (MGVDIS2)
PASA00057
Scroll to Top