Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-24: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir Kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

2023 m. sausio 27d. (penktadienį) 9.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.
Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

1. (TSP-31) Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
2. (TSP-30) Dėl 2023-2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
3. (TSP-14) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
4. (TSP-25) Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
5. (TSP-17) Dėl Tauragės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
6. (TSP-18) Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės rajono vietos veiklos grupei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
7. (TSP-21) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-187 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Mažonų rytas“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
8. (TSP-19) Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
9. (TSP-20) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Pakrantės g. 2, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
10. (TSP-28) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Jūros upės pakrantės infrastruktūros, mažosios architektūros elementų ir sakralinio statinio (Lurdo) įrengimas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
11. (TSP-29) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Žaliosios energijos naudojimo skatinimas Baltijos regione per STEAM atviros prieigos centro laboratorijų įveiklinimą ir plėtrą“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
12. (TSP-27) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Mokėk kiek išmeti“ atliekų sistemos modelio pilotavimas Pietų Baltijos regiono savivaldybėse“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
13. (TSP-16) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-374 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4513 Mažonai–Šakvietis–Šilalė ruožo nuo 0,012 iki 1,614 km, kuriam Mažonų kaime suteiktas Vilties gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas įrengiant taką“ ir „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4524 Tauragė–Norkaičiai ruožo nuo 2,300 iki 3,400 km, kuriam Norkaičių kaime suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas įrengiant taką“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybų skyriaus vedėjas)
14. (TSP-8) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus vyr. specialistas)
15. (TSP-22) Dėl atstovo delegavimo į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą.
16. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                   Giedrė Stulginskienė

Posėdžio data: 2023 m. sausio 27 d. (penktadienį) 9:00 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).
Scroll to Top