Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-03-20: DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komitetas

2023 m. kovo 23 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. (TSP-39) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui.
  2. (TSP-40) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  3. (TSP-62) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai, 2022 metų finansinių ataskaitų rinkiniui ir įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
  4. (TSP-46) Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.
  5. (TSP-45) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
  6. (TSP-41) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-319 ,,Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo” pakeitimo.
  7. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. kovo 23 d. (ketvirtadienį) 10.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top