Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-04-13 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. balandžio 13 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kab. (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

1. (TSP-77) Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
2. (TSP-78) Dėl pritarimo Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
3. (TSP-79) Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
4. (TSP-76) Dėl pritarimo Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
5. (TSP-80) Dėl pritarimo Tauragės Sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
6. (TSP-82) Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
7. (TSP-81) Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
8. (TSP-83) Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
9. (TSP-88) Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
10. (TSP-100) Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo. (Pranešėja Soneta Blankaitė, Mero patarėja)
11. (TSP-95) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
12. (TSP-110) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
13. (TSP-109) Dėl Tauragės rajono savivaldybės juridinių bei fizinių asmenų veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
14. (TSP-96) Dėl patalpų nuomos bibliotekos veiklai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
15. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Rima Bandzinaitė- Latožienė

Posėdžio data: 2023-04-13
Scroll to Top