Darbo grupės ir komisijos

Tauragės rajono savivaldybės darbo grupės ir komisijos

Tauragės rajono savivaldybės administracija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti.
Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 2. Jolanta Katauskienė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 3. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės direktoriaus pavaduotojas;
 4. Ligita Rimkuvienė – Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 5. Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.
Informacija
Komisija priimti sprendimus dėl investicijų projektų teikimo valstybės investicijų programos finansavimui gauti:
 1. Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 2. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 3. Indrė Juknienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Danutė Naujokienė – Kultūros skyriaus vedėja;
 5. Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 6. Faustas Sragauskas – Statybos skyriaus specialistas;
 7. Rūta Stasytienė – Savivaldybės administracijos gydytoja (vyriausioji specialistė);
 8. Jūratė Veisienė – Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Informacija
Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, įvertinimo komisija:
 1. Ramutė Noreikienė – Kaimo reikalų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 2. Romas Gudelis – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;
 3. Daiva Jacikevičienė – Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Zita Janušienė – Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 5. Atitinkamos seniūnijos seniūnas.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija:
 1. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 2. Andrius Kačergius – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro gydytojas psichiatras (komisijos narys);
 3. Lina Malinauskienė – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro socialinė darbuotoja (komisijos narė);
 4. Artūras Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinis vyriausiasis specialistas (komisijos narys);
 5. Violeta Žūtautienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės skyriaus pirmininkė (komisijos narė).
Informacija
Tauragės rajono saugaus eismo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 3. Žilvinas Majus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijos seniūnas (komisijos sekretorius);
 4. Kęstutis Lukošius – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas (komisijos narys);
 5. Tomas Marcinkevičius – Tauragės krepšinio lygos valdybos narys (komisijos narys);
 6. Robertas Piečia – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys);
 7. Faustas Sragauskas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas (komisijos narys);
 8. Žydrūnas Pūdžiuvis – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas (komisijos narys);
 9. Gediminas Kurlinkus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas (komisijos narys).
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija:
 1. Nerijus Bardzilauskas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės rajono ir Pagėgių filialo pirmininkas;
 2. Rita Grigalienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė;
 3. Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė;
 4. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 5. Algė Norvaišaitė – Tauragės ratukų sąjungos narė;
 6. Kęstutis Petkus – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas;
 7. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 8. Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
 9. Irmina Ambrozevičienė – Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijos pirmininkė;
 10. Silvija Žukauskienė – Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijos ,,Prasmė’’ pirmininkė;
 11. Violeta Žūtautienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialo pirmininkė.
Informacija
Tauragės rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
 3. Šarūnė Beitaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (komisijos narė);
 4. Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė (komisijos narė);
 5. Justinas Norkaitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus vyr. specialistas (komisijos narys);
 6. Kęstutis Petkus – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas (komisijos narys).
Informacija
Socialinės paramos teikimo komisija:
 1. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 2. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos narė);
 3. Jolanta Skrodenienė  – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos narė);
 4. Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 5. Aida Lasauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 6. Lina Baziliauskienė – Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ (komisijos narė);
 7. Iveta Skurvydienė – bendruomenės atstovė, viešosios įstaigos Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja (komisijos narė).
Informacija
Komisija klausimams dėl mokinių, neturinčių aštuoniolikos metų, priėmimo į Tauragės suaugusiųjų mokymo centrą spręsti:
 1. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
 2. Irina Butvilienė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 3. Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė;
 3. Rita Matemaitienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Regina Patašienė – Švietimo ir sporto skyriaus specialistė;
 5. Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Vilmantas Liorančas – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys;
 3. Jūratė Mizeraitė – Švietimo ir sporto skyriaus specialistė;
 4. Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 5. Vilma Vaičekauskienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė.
Informacija
Kandidatų į Tauragės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų renkamus kolegialius valdymo organus atrankos komisija:
 1. Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono savivaldybės meras (pagrindinis narys), jo nesant – Virginija Eičienė, Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (pakaitinė narė);
 2. Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (pagrindinė narė), jos nesant – Tomas Raulinavičius, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pakaitinis narys);
 3. Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja (pagrindinė narė), jos nesant – Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis narys).
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija:

1. Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);
2. Karolina Kisnėrienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
3. Elena Jurgilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Tauragės rajone;
4. Aida Lasauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
5. Gina Šileikienė – VŠĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja;
6. Vaida Mačiulienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;
7. Lolita Marcinkutė – Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorė;
8. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
9. Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
10. Ramunė Metrikienė – Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausioji specialistė;
11. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato deleguotas Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas.

Informacija
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo komisija:
 1. Šarūnė Beitaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė) (komisijos pirmininkė);
 2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliotas atstovas; (komisijos narys);
 3. Aplinkos apsaugos agentūros įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 5. Pagramančio regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 6. Viešvilės valstybinio rezervato direkcijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinio padalinio įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 8. Roma Volbikienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 9. AB „Amber Grid“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 10. AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 11. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 12. AB Litgrid įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 13. AB Telia Lietuva įgaliotas atstovas (komisijos narys)
 14. UAB „Tauragės šilumos tinklai“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 15. UAB „Tauragės vandenys“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 16. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros įgaliotas atstovas (komisijos narys)
 17. Lietuvos kariuomenės vado įgaliotas asmuo (komisijos narys);
 18. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas (komisijos narys).
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija:
 1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (ESK pirmininkas);
 2. Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas (ESK narys);
 3. Tauragės rajono savivaldybės gydytojas (ESK narys);
 4. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas (ESK narys);
 5. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas (ESK narys);
 6. Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas (ESK narys);
 7. Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas (ESK narys);
 8. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sekretorius (ESK narys);
 9. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnas (ESK narys).“
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė:

1. Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (grupės vadovė);
2. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (grupės vadovo pavaduotoja);
3. Daiva Genienė – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
4. Lina Oželytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
5. Birutė Sragauskienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
6. Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
7. Rima Trijonienė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė;
8. Jolita Vaišvilaitė – Tauragės šeimos gerovės centro vyriausioji atvejo vadybininkė;
9. Lina Visockienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė.

Informacija
Viešojo transporto maršrutų infrastruktūros tobulinimo darbo grupė:
 1.  Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (darbo grupės vadovė);

 2.  Edita Jonikaitienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

 3.  Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono savivaldybės meras;

 4.  Gediminas Kurlinkus – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

 5. Žilvinas Majus – Tauragės miesto seniūnijos seniūnas;

 6. Rimantas Martinavičius – UAB Tauragės autobusų parko direktorius;

 7. Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja.

Informacija
Viešų prekybos ir paslaugų teikimo Tauragės mieste vietų nustatymo komisija:
  1. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
  2. Šarūnė Beitaitė – Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė);
  3. Vilma Bergelienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė;
  4. Žilvinas Majus – Tauragės miesto seniūnijos seniūnas;
  5. Justinas Norkaitis – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  6. Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
  7. Sigita Kiupelienė – Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Scroll to Top