Finansuojamos programos

Tauragės rajono savivaldybės finansuojamų programų informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Kultūros skyriaus vedėja

Šarūnė Stasytienė

8 446 62 844

8 652 22 667

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 318

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Danguolė Petkienė

8 446 62 825

8 614 89 939

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 316

Informacija dėl projektų finansavimo

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Elektroninių valdžios vartų portale, išsifiltravę Tauragės rajono savivaldybės administraciją, rasite paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimo informaciją.

Informuojame, kad Sporto renginių projektų finansavimo programai projektai priimamai dviem etapais:
– nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. (ateinančių metų I pusmečiui)
– nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d. (einamųjų metų II pusmečiui)
Tauragės rajono savivaldybės sporto renginių projektų finansavimo programa:

SPORTO RENGINIŲ PROJEKTŲ KRYPTYS
Paraiškos sporto renginių projektams finansuoti teikiamos pagal šias kryptis:
– rajono sporto šakų pirmenybės ir taurių turnyrai;
– sporto šventės, sporto ir sveikatinimo renginiai;
– seniūnijų žaidynės;
– Lietuvos jaunių, jaunimo sporto žaidynės;
– Lietuvos savanoriškų sporto draugijų žaidynės;
– Lietuvos sporto federacijų, asociacijų čempionatai, pirmenybės, turnyrai;
– tarptautiniai sporto šakų turnyrai.

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
11. Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
11.1. projekto kokybę:
11.1.1. projektas numato aiškius veiklos tikslus;
11.1.2. projektas kuria teigiamą Savivaldybės įvaizdį;
11.1.3. projektas atviras Savivaldybės sporto bendruomenei;
11.1.4. projektas populiarina sporto šaką;
11.2. projekto ilgalaikį poveikį:
11.2.1. projektas skatina kolektyvinę sportinę veiklą;
11.2.2. galimas projekto tęstinumas ir išliekamoji vertė;
11.2.3. projekto dalyvių ir žiūrovų skaičius;
11.3. projekto vadybą:
11.3.1. pakankama projekto vykdytojų kvalifikacija ir patirtis;
11.3.2. projektas turi aiškų vykdymo planą;
11.4. projekto biudžetą:
11.4.1. pateiktas projekto biudžetas yra realus ir tikslus;
11.4.2. planuojamos projekto išlaidos – efektyvios;
11.4.3. numatytas papildomas projekto finansavimas.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informuojame, kad programos „Iniciatyva Tauragei“ skatinimo paraiškas galima teikti elektroniniu būdu:
– nuo sausio 1 d. iki gruodžio 30 d.
Tauragės rajono savivaldybės programa „Iniciatyva Tauragei“:
Informuojame, kad Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo projektų finansavimo programai projektai priimamai keturiais etapais. Paraiškas galite teikti elektroniniu būdu:
– nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d. (einamųjų metų I ketvirčiui)
– nuo balandžio 1 d. iki balandžio 15 d. (einamųjų metų II ketvirčiui)
– nuo liepos 1 d. iki liepos 15 d. (einamųjų metų III ketvirčiui)
– nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. (einamųjų metų IV ketvirčiui)
Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa
Informuojame, kad Bendruomenių rėmimo programų projektai priimamai keturiais etapais. Paraiškas galite teikti elektroniniu būdu:
– nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d. (einamųjų metų I ketvirčiui)
– nuo balandžio 1 d. iki balandžio 15 d. (einamųjų metų II ketvirčiui)
– nuo liepos 1 d. iki liepos 15 d. (einamųjų metų III ketvirčiui)
– nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. (einamųjų metų IV ketvirčiui)
Tauragės rajono savivaldybės programa ,,Bendruomenių rėmimo programa“:
Informuojame, kad Nevyriausybinių organizacijų rėmimo projektai priimamai keturiais etapais. Paraiškas galite teikti elektroniniu būdu:
– nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d. (einamųjų metų I ketvirčiui)
– nuo balandžio 1 d. iki balandžio 15 d. (einamųjų metų II ketvirčiui)
– nuo liepos 1 d. iki liepos 15 d. (einamųjų metų III ketvirčiui)
– nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. (einamųjų metų IV ketvirčiui)
Tauragės rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa
Kitos programos ir projektai
Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiojo programa

Jolanta Eičaitė – viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja medicinai;
Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
Daiva Genienė – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
Renata Savickienė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės filialo socialinė darbuotoja;
Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
Daina Stalnionienė – viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistė;
Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (pakaitinė vyriausioji specialistė);
Alina Šaučiūnienė – Tauragės vietos veiklos grupės pirmininkė;
Vitalija Šlepavičienė – labdaros organizacijos „Caritas“ reikalų tvarkytoja.

Tauragės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė – Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
Ramutė Noreikienė – Kaimo reikalų skyriaus vedėja (komisijos narė);
Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (komisijos narys);
Darius Stankus – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys);

Tauragės rajono savivaldybės Neįgaliųjų integracijos į visuomenę programa

Neįgaliųjų integracijos į visuomenę programa įgyvendinama vykdant:
– Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą;
– Organizacijų, veikiančIų neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, projektų finansavimą;
– Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimą.

Svarbu:
– Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas
– Organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, projektų finansavimas
– Būsto pritaikymas neįgaliesiems
— Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas
— Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas

Tauragės rajono savivaldybės Vaikų ir/ar paauglių užimtumo programa

Teisės aktai

Scroll to Top