Garbės piliečiai

Tauragės rajono garbės piliečiai

Tauragės Garbės pilietis

Antanas Bagdonas

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietis

Rene Barščiauskas

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietis

Andreas Hoffmann

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietis

Leonas Gudelis

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietis

Kurt Ernst

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietis

Jonas Viktoras Kalvanas

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietis

Kazimieras Paulauskas

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietis

Povilas Rupšys

1994-05-25 d. pirmojo šaukimo tarybos 29 sesijos posėdžio sprendimu Nr. 345
Tauragės Garbės pilietė

Alma Mizgirienė

2004-05-19 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-534
Tauragės Garbės pilietis

Gerald Kummer

2004-05-19 d. rajono tarybos posėdžio sprendimo Nr. 1-534
Tauragės Garbės pilietis

Albinas Juozapas Batavičius

2009-12-17 rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietė

Valerija Ona Bumbulienė

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio spredimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietis

Vilius Voldemaras Daujotas

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietis

Petras Karkauskas

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietė

Vida Kazakevičienė

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietis

Eugenijus Palekas

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietis

Liudas Pavilionis

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietis

Kazimieras Vaičiulis

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietis

Marcelinas Zelba

2010-12-29 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1823

Tauragės Garbės pilietis

Romualdas Eičas

2010-12-29 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1823

Tauragės Garbės pilietis

Alvydas Bridikis

2009-12-17 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1365
Tauragės Garbės pilietis

Jonas Bakšas

2011-02-08 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-1877

Tauragės Garbės pilietis

Pranas Dirginčius

2012-09-19 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-472

Tauragės Garbės pilietis

Eugenijus Jovaiša

2014-04-16 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-109

Tauragės Garbės pilietis

Regimantas Midvikis

2015-09-09 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-248

Tauragės Garbės pilietis

Alfonsas Čepauskas

2016-05-25 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-154

Tauragės Garbės pilietis

Liudas Mikalauskas

2018-05-16 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-189
Tauragės Garbės pilietis

Edmundas Mažrimas

2018-05-16 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-189
Tauragės Garbės pilietis

Jonas Liorančas

2019-05-15 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-181
Tauragės Garbės pilietis

Klaus Norbert Minter

2019-05-15 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-181
Tauragės Garbės pilietė

Juzefa Bružienė

2020-05-27 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-145
Tauragės Garbės pilietis

Jonas Samoška

2021-04-28 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-125

Tauragės Garbės pilietė

Ona Paulauskienė

2021-04-28 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-125

Tauragės Garbės pilietis

Antanas Stankus

2021-04-28 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-125

Tauragės Garbės pilietis

Aloyzas Šlepavičius

2021-04-28 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-125

jonas
Tauragės Garbės pilietis

Jonas Jankauskas

2022-05-25 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-172

Eugenijus Šaltis
Tauragės Garbės pilietis

Eugenijus Šaltis

2023-04-19 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-105

Albina Senkuvienė
Tauragės Garbės pilietė

Albina Senkuvienė

2023-04-19 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-105

Tauragės Garbės pilietė

Meilutė Parnarauskienė

2023-11-30 d. rajono tarybos posėdžio sprendimu Nr. 1-325

Scroll to Top