Viešoji tvarka

Viešoji tvarka Tauragės rajono savivaldybėje

Viešosios tvarkos poskyrio vedėjas

Paulius Goštautas

+370 644 91 859

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 208

Viešosios tvarkos vyriausioji specialistė

Kristina Mankienė

+370 672 64 110

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 208

Naujienos

Dėl ekstremalių oro sąlygų ir jų pasekmių, surengtas Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdis
LHMT duomenimis vakar Tauragėje per 3 valandas iškrito net 42,8 ...
Skaityti daugiau »
Gegužės mėnesį skelbiama prevencinė akcija „Švaros mėnuo“
Turintieji žemės sklypus turėtų nepamiršti, kad savo nuosavybę būtina prižiūrėti. ...
Skaityti daugiau »
Eismo ribojimas Tauragės miesto šventės metu
Informuojame apie Tauragės miesto šventės dienomis (birželio 1 – 11 ...
Skaityti daugiau »

Poskyrio informacija

Informacija

rūšiavimasAtšilus orams neretas gyventojas pradeda pavasarinį švarinimąsi, kurio metu iškyla nemažai klausimų, kaip teisingai elgtis su atliekomis. Tauragės rajono gyventojai atliekas privalo tvarkyti vadovaudamiesi Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-169 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Šių taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Tauragės rajono savivaldybės administracija, siekdama informuoti gyventojus kaip teisingai elgtis su atliekomis, parengė atmintinę su dažniausiai pasitaikančiais atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimais:

Atliekas reikia rūšiuoti jų susidarymo vietoje, kad būtų galima jas atskirai surinkti:

 • pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastikus, metalus, įskaitant iš šių medžiagų pagamintų pakuočių atliekas, kombinuotųjų pakuočių ir kitų pakuočių atliekas);
 • tekstilės atliekas;
 • pavojingąsias atliekas;
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas;
 • didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas;
 • statybos ir griovimo atliekas;
 • biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas.

Pakuočių atliekos, kitos antrinės žaliavos ir tekstilės atliekos talpinamos į joms skirtus konteinerius, pažymėtus: STIKLAS, PLASTIKAS, POPIERIUS, TEKSTILĖ.

Pavojingos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, didelių gabaritų atliekos ir naudotos padangos bei statybos ir griovimo atliekos turi būti pristatytos į Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę (DASA), esančią Paberžių g. 14 A, Tauragė. Komunalinių atliekų turėtojai į Tauragės DASA gali pristatyti ir pakartotiniam naudojimui tinkamas gaminių ir kitas atliekas (senus baldus, statybines medžiagas, dėvėtus drabužius ir pan.). Didžiosios, buityje susidarančios pavojingos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, 2 kartus per metus, iš Tauragės rajono gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu. 2023 metų grafikas bus skelbiamas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje.

Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes ir pageidauja žaliąsias, maisto ir virtuvės ir (ar) kitas buitines atliekas kompostuoti, turi tai daryti kompostavimo dėžėje, savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje. Komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių ar nepageidauja kompostuoti atliekų privačioje valdoje, atskirtas žaliąsias atliekas turi pristatyti į Tauragės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (ŽAKA), esančią Kaupių kaime (sąvartyno teritorijoje). Žaliosios atliekos iš Tauragės rajono gyventojų priimamos nemokamai. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų konteinerių aikštelėse.

Komunalinių atliekų turėtojams draudžiama:

 • išmesti atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitose tam neskirtose vietose bei palikti atliekas šalia konteinerių;
 • talpinti (mesti) atliekas į tam tikslui neskirtus konteinerius;
 • privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas pernešti į bendro naudojimo teritorijas;
 • raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;
 • užstatyti transporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas;
 • atliekas užkasti, vežti ir (ar) išmesti į laukus, miškus bei kitas tam neskirtas vietas;
 • į konteinerius mesti gruntą, gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavas, degančias ar karštas atliekas (pvz., karštus pelenus), farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas;
 • deginti atliekas, išskyrus sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas ne miestų ir miestelių teritorijose, kaip tai numato Aplinkos ministro patvirtinti Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.

Gražus, švarus, tvarkingas miestas ir rajonas – pagrindinis mūsų tikslas. Nelik abejingas, prisidėk ir Tu!

Nuorodos:

Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

https://teisineinformacija.lt/taurage/document/9783

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA) priimamų atliekų sąrašas, normos ir įkainiai gyventojams

https://www.uabtratc.lt/wp-content/uploads/2022/02/2021-07-20-Atlieku-sarasas-normos-ir-ikainiai-gyventojams.pdf

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 269 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1‑504 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.85877/asr

stovėjimasTauragės rajono savivaldybės administracija, Tauragės miesto gyventojams ir svečiams, primena, kad kai kuriose automobilių stovėjimo vietose Vytauto g., Bažnyčių g. ir Respublikos g. yra įrengti stovėjimo laiką ribojantys ženklai. Kelio ženklas Nr. 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ nurodo, kad transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta kelio ženkle, t. y. ne ilgiau negu 1 valandą. Papildoma lentelė Nr. 828 „Galiojimo laikas darbo dienomis“ nurodo, kad reikalavimas taikomas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Šis reikalavimas netaikomas transporto priemonėms pažymėtoms skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.

Tokiu transporto priemonių stovėjimo ribojimu siekiama, kad automobilio vairuotojas, atvažiavęs į reikiamą vietą miesto centre, sutvarkytų numatytus reikalus ir išvažiuotų, o ne laikytų savo transporto priemonę toje pat vietoje visą dieną, savaitę ar ilgiau.

Vadovaujantis Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950,  149 punktu, palikdamas stovėti motorinę transporto priemonę stovėjimo trukmę ribojančio ženklo galiojimo zonoje, vairuotojas privalo palikti informaciją apie motorinės transporto priemonės atvykimo laiką už priekinio motorinės transporto priemonės stiklo taip, kad ji būtų matoma kitiems asmenims. Automobilyje reikėtų turėti stovėjimo laikroduką arba popieriaus ir rašiklį atvykimo laikui nurodyti.

Atkreipiame miesto gyventojų ir svečių dėmesį, kad nesilaikymas šių Kelių eismo taisyklių reikalavimų užtraukia administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 2 dalyje: sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų, jei pažeidimas padarytas pirmą kartą – asmeniui siūloma sumokėti pusę minimalios baudos per nustatytą terminą.

Prašome būti atidiems, statant automobilius stovėjimo vietose ir laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

žolės

Įsibėgėjus pavasariui, Tauragės rajono savivaldybės administracija gauna vis daugiau skundų dėl tvarkos ir švaros Tauragės mieste ir rajone. 2022 metais priimti 44 nutarimai dėl administracinių nusižengimų, visiems pažeidėjams skirti įspėjimai. Dauguma pažeidimų nustatyti dėl apleistų žemės sklypų, kai juose žolė buvo aukštesnė nei 30 cm ir sklypai apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais.

Tvarką ir švarą Tauragės rajono savivaldybėje reglamentuoja Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos   2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-57, „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

Siekiant informuoti visuomenę apie dažniausiai pasitaikančius tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus Tauragės rajono savivaldybėje, išskirtos aktualiausios taisyklių nuostatos (su visomis taisyklėmis galima susipažinti  čia https://teisineinformacija.lt/taurage/document/29148)

Asmenys (tvarkytojai) privalo:

 • rūpintis eksploatuojamų pastatų ir gyvenamųjų namų estetiniu vaizdu. Tvarkyti, remontuoti apdegusius, apgriuvusius ar kitaip fiziškai pažeistus (atšokęs, ištrupėjęs pastato fasado tinkas, plytos ar kitos sienų apdailos medžiagos, architektūriniai elementai, pažeistas apskardinimas, nesandari, fiziškai susidėvėjusi stogo danga, nusilupę fasado dažai, statinio išorės konstrukcijose atsiradę įtrūkimai ar deformacijos) statinius, taisyti sulūžusias tvoras;
 • nuosavybės teise priklausančias nenaudojamas patalpas, pastatus užsandarinti, nesudarant galimybių patekti pašaliniams asmenims;
 • valyti, tvarkyti, rinkti šiukšles, prižiūrėti statinius, žemės sklypus, želdinius, teritorijas. Jeigu statinys, įrenginys, žemės sklypas priklauso keliems savininkams ar nuomininkams, už teritorijos švarą, tvarką ir valymą atsakingi visi savininkai ar nuomininkai pagal valdomą statinio ar žemės sklypo dalį;
 • užtikrinti, kad gyvenamosiose teritorijose nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. žolė būtų ne aukštesnė kaip 30 cm ir sklypai nebūtų apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais;
 • neteršti aplinkos fekalijomis ir buitinėmis nuotekomis;
 • užtikrinti, kad pastatuose ir aplinkoje nebūtų nariuotakojų, graužikų ir kitų užkrečiamųjų ligų šaltinių. Asmenys privalo nuosavybės teise jiems priklausančiose ar naudojamose teritorijose, pastatuose ir patalpose organizuoti vabzdžių ir graužikų kontrolę bei jų kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

Savivaldybės teritorijoje draudžiama:

 • plauti transporto priemones ne tam skirtose vietose, naudotis atvira ugnimi, išpilti ant žemės kurą ar tepalus, kitus techninius skysčius, teršti aplinką remontuojant transporto priemones arba palikti netvarkingą transporto priemonę, teršiančią aplinką;
 • užsiimti bet kokia veikla kuri gali sukelti aplinkos užterštumą, skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
 • spjaudytis, mėtyti nuorūkas, popierius, kramtomąją gumą, daužyti butelius, šlapintis, palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus ir kitaip teršti rajono bendro naudojimo teritorijas;
 • šluoti šiukšles, pilti fekalijas, naftos produktus, vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei degių medžiagų, į lietaus surinkimo, nuotekų ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius;
 • bendro naudojimo teritorijose laužyti ir gadinti inventorių, įrenginius ir pastatus;
 • bendro naudojimo teritorijose rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių be raštiško Tauragės rajono savivaldybės administracijos suderinimo;
 • tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;
 • naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;
 • kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose;
 • transporto priemonėmis ar kitaip užstatyti įėjimus į daugiabučių gyvenamųjų namų laiptines, privažiavimą prie atliekų konteinerių aikštelių;
 • apgyvendinti ir gyventi tam nepritaikytuose statiniuose, gyvenamųjų namų negyvenamosiose patalpose, laikinai apsigyventi ar miegoti skveruose, parkuose ir kitose teritorijose, prašyti išmaldos.

Atkreipiame dėmesį, kad nesilaikymas šių Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų užtraukia administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnyje: savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų, o administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.

Apie Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus galite pranešti el. paštu [email protected] arba atvykę į Tauragės rajono savivaldybės administraciją.

Teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje:

Scroll to Top