Tarybos komitetai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetai

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
Informacija:
EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
Informacija:
SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS
Informacija:
KONTROLĖS KOMITETAS
Informacija:
BENDRI KOMITETŲ POSĖDŽIAI
Informacija:
Scroll to Top