Civilinė sauga ir mobilizacija

Tauragės rajono savivaldybės civilinės saugos ir mobilizacijos informacija​​

Tauragės rajono savivaldybės administracijos patarėja (parengties pareigūnė)

Vita Marozienė

+370 687 50545

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 107

Civilinės saugos ir mobilizacijos naujienos​

Perspėjimas apie stichinį meteorologinį reiškinį – labai smarkią audrą
Perspėjimas apie stichinį meteorologinį reiškinį ...
Skaityti daugiau »
gaisrinis automobilis
Atnaujinta priešgaisrinės tarnybos įranga
Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ...
Skaityti daugiau »
Perspėjimas apie stichinį meteorologinį reiškinį – labai smarkią audrą
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ...
Skaityti daugiau »

Civilinės sauga

Informacija

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų ir kitų šiame įstatyme nurodytų asmenų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų valdymą ir jų padarinių šalinimą.

Krizių valdymo ir civilinės saugos sistema

Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai:

 1. Vyriausybė;
 2. Nacionalinio saugumo komisija;
 3. Nacionalinis krizių valdymo centras;
 4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
 5. ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
 6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) ir jam pavaldžios įstaigos;
 7. savivaldybių institucijos ir įstaigos;
 8. kitos įstaigos;
 9. ūkio subjektai;
 10. ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai (toliau – operacijų centrai);
 11. civilinės saugos pajėgos.

Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždaviniai

Stebėti, vertinti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu tvirtinamoje Nacionalinio saugumo strategijoje apibrėžtus rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams (toliau – grėsmės Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams), perspėti apie šias grėsmes ir mažinti grėsmes šiems interesams;

Vykdyti krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją, švietimą ir mokymą;

Pasirengti įvykių, ekstremaliųjų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimui ir jų padarinių šalinimui, atlikti paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus;

Perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas, ūkio subjektus, veiklos vykdytojus, tarptautines humanitarines organizacijas ir nevyriausybines organizacijas (toliau tarptautinės humanitarinės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos kartu – NVO) apie gresiančią ar susidariusią krizę ar ekstremaliąją situaciją, išplatinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti;

Susidarius įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams, krizėms ar ekstremaliosioms situacijoms, užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo tęstinumą, organizuoti ir vykdyti priemones, kuriomis siekiama atkurti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, veiklos vykdytojams, NVO ir gyventojams būtiniausias gyvenimo (veiklos) sąlygas.

Priedanga – statinys, patalpa, inžinerinis įrenginys ar kitas objektas, galintis sudaryti sąlygas gyventojams trumpą laiko tarpą išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, taip pat apsaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir (ar) kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu (atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies sukeltų sprogimo smūgio bangų, skeveldrų, nuolaužų ar atsitiktinių kulkų).

Priedangos žymėjimo ženklas

Tauragės rajono savivaldybės parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašas

Tauragės rajono savivaldybės parinktų priedangų žemėlapis

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kuri yra pritaikyta gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių ekstremaliosios situacijos ar karo metu.

Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo ženklas

Tauragės rajono savivaldybės parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašas

Tauragės rajono savivaldybės parinktų kolektyvinės apsaugos statinių žemėlapis

Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitos

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis perspėjami gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio subjektai ir veiklos vykdytojai apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią krizę ar ekstremaliąją situaciją ir išplatinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turima arba joms skirta informacija, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti.

Gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami įjungus sirenas, perspėjami Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS), kai siunčiami trumpieji pranešimai tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius pranešimus, skelbiami pranešimai žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Į ekstremaliojo įvykio teritoriją gali būti siunčiami  automobiliai, turintys garso stiprinimo įrangą, o į atokių gyvenviečių gyventojai gali būti perspėjami per pasiuntinius.

Tauragės rajono savivaldybės perspėjimo sirenų sąrašas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIO VALDYMO ELEKTROMECHANINĖS SIRENOS

Eil. Nr.

Sirenos sumontavimo adresas

Objekto pavadinimas

1.

Ateities g. 18, Batakiai

Batakių seniūnijos administracinis pastatas

2.

Gaurės g. 17, Gaurė

Gaurės seniūnijos administracinis pastatas

3.

Beržų g. 2, Lauksargiai

Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių skyriaus pastatas

4.

Tujų g.13, Mažonai

Mažonų seniūnijos ūkinis pastatas

5.

Tvenkinio g. 7, Dauglaukis

Dauglaukio kultūros namų pastatas

6.

Žygaičių g. 27, Žygaičiai

Žygaičių seniūnijos administracinis pastatas

7.

Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė

UAB „Kristensen @Kristensen”

8.

Pramonės g. 20, Tauragė

Tauragės AGROCHEMA elevatorius

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTO VALDYMO SIRENOS

Eil. Nr.

Sirenos sumontavimo adresas

Objekto pavadinimas

1.

Respublikos g. 2, Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos pastatas

2.

Respublikos g. 2, Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos pastatas

3.

Televizijos g. 2, Tauragė

Tauragės sporto centro (Bastilijos) pastatas

4.

Vytauto g. 125, Tauragė

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regiono padalinio pastatas

5.

Geležinio vilko g. 10, Taurų k.

Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos saugyklos pastatas

6.

Kudirkos g. 9, Tauragė

Tauragės miesto seniūnijos administracinis pastatas

7.

Gedimino g. 17, Tauragė

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatas

8.

Šlaito g. 2, Tauragė

UAB „Tauragės vandenys“ pastatas

9.

Aerodromo g. 7, Tauragė

Tauragės profesinio rengimo centro pastatas

10.

Moksleivių al. 14, Tauragė

Tauragės Žalgirių gimnazijos pastatas

11.

Upynos g. 3, Skaudvilė

Skaudvilės seniūnijos pastatas

12.

Veterinarijos g. 12, Tauragė

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos administracinis pastatas

13.

Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k.

Tauragės šeimos gerovės centro nakvynės namų pastatas

Tauragės rajono savivaldybėje paskelbtos ekstremalios situacijos

2024 metai

Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Tauragės mieste dėl Jūros krantinės nuošliaužos https://teisineinformacija.lt/taurage/document/34752

2023 metai

Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija visoje Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinio, sukėlusio žemės ūkio augalų žūtį https://teisineinformacija.lt/taurage/document/33110

 

Kolektyvinės apsaugos statiniai Lietuvoje
Priedangos

Mobilizacija

Informacija

Mobilizacija pagal Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą yra:

 • valstybės, savivaldybių institucijų ar įstaigų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas (pasirengimą šiam pertvarkymui administruoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD));
 • karo prievolininkų šaukimas į privalomąją karo tarnybą ginti valstybės ir (ar) vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinių įsipareigojimų (už karo prievolininkų šaukimą, taip pat ir mobilizacijos ir (ar) karo padėties metu, atsakinga Lietuvos kariuomenės Karo prievolės komplektavimo tarnyba).

Pagrindiniai mobilizacijos sistemos ir priimančiosios šalies paramos teikimo uždaviniai:

 • pasirengti vykdyti mobilizaciją;
 • paskelbus mobilizaciją, užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, ūkio subjektų ir piliečių paramą ginkluotosioms pajėgoms;
 • paskelbus mobilizaciją, užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą;
 • pasirengti ir teikti priimančiosios šalies paramą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Yra trys Mobilizacijos proceso etapai:

 • Pasirengimas mobilizacijai – vyksta taikos metu;
 • Mobilizacija skelbiama ne vėliau, kaip kartu su karo padėtimi;
 • Demobilizacija skelbiama pasibaigus karui arba išnykus priežastims, dėl kurių buvo paskelbta mobilizacija.
Mobilizacijos proceso etapai

Vienas pagrindinių pasirengimo mobilizacijai siekių – pasirengti ir paskelbus mobilizaciją ir (ar) įvedus karo padėtį užtikrinti Vyriausybės nutarimu patvirtintų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą.

Pasirengimo mobilizacijai siekiai

Siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, Vyriausybė valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms yra paskyrusi valstybines mobilizacines užduotis. Šioms užduotims užtikrinti rengiami mobilizacijos planai, juose numatant užduočiai atlikti reikalingus veiksmus ir priemones (suplanuojamas personalas, reikalingi materialiniai ir finansiniai ištekliai, numatomas reikalingų ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų ar pan. pasitelkimas).

Rengiami šie mobilizacijos planai:

 • Valstybės mobilizacijos planas (už šio plano rengimą atsako MPPD);
 • Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planas (atsakinga Lietuvos kariuomenė);
 • civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planai (už šių planų rengimą atsakingos ministerijos, savivaldybių administracijos ir kitos civilinės mobilizacijos institucijos, kaip: Lietuvos bankas, Valstybės saugumo departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir kt.);

Taip pat svarbu ne tik tinkamai parengti mobilizacijos planai, bet ir:

 • užtikrintas mobilizacijos valdymas (už mobilizacijos valdymą valstybėje atsako Valstybės mobilizacijos operacijų centras, o civilinėse mobilizacijos institucijose, t. y. tose institucijose ir įstaigose, kurioms yra skirtos valstybinės mobilizacinės užduotys, – mobilizacijos valdymo grupės);
 • numatytas turimų bei planuojamas trūkstamų išteklių (materialinių, žmogiškųjų, finansinių) sutelkimas;
 • paruoštas (apmokytas) reikalingas personalas.

Tai yra pagrindiniai pasirengimo mobilizacijai siekiai, tačiau kartu tai yra kintantys procesai, kurie nuolatos turi būti peržiūrimi, vertinami, analizuojami ir, esant poreikiui tikslinami.

Siekdamas gerinti pasirengimą mobilizacijai, MPPD kasmet atlieka mobilizacijos sistemos būklės ir civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimo vertinimą, derina civilinių mobilizacijos institucijų pateiktus mobilizacijos planus, vykdo institucijų numatyto civilinio mobilizacinio personalo apskaitą, taip pat organizuoja mobilizacinius seminarus, pratybas. Seminarų ir pratybų  metu ne tik pristatomos su pasirengimu mobilizacijai susijusios aktualijos, galimos situacijos mobilizacijos metu, sprendžiami iškilę klausimai, bet ir skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Mobilizacijos metu taip pat labai svarbus ir piliečių ar ūkio subjektų, kurie nėra mobilizacijos sistemos dalis, vaidmuo. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos piliečiai gali būti pasitelkiami į pagalbą jiems skiriant būtinuosius darbus, o ūkio subjektai pasitelkiami būtinųjų užduočių vykdymui. Be to, mobilizacijos metu Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme nustatyta tvarka gali būti taikoma rekvizicijos ar laikinojo paėmimo priemonė.

Mobilizacijos veikimui labai svarbus bendradarbiavimo principas, kai valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos ir ūkio subjektai, kurie nėra mobilizacijos sistemos subjektai, bendradarbiauja ir padeda mobilizacijos sistemos subjektams įgyvendinti mobilizacijos sistemos ir priimančiosios šalies paramos teikimo uždavinius.

Scroll to Top