Tarybos komisijos

Tauragės rajono savivaldybės tarybos komisijos

Komisijų posėdžių vaizdo transliacijos
ETIKOS KOMISIJA
Informacija:
 • Rita Grigalienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos mažumos atstovė (komisijos pirmininkė);
  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija
 • Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
 • Andrius Burmistrovas – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas;
 • Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovė;
 • Rita Kurlinkienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos mažumos atstovė;
 • Mindaugas Lukošaitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas;
 • Jovita Masidunskienė – Tauragės rajono savivaldybės Lauksargių seniūnijos seniūnaitė (išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė);
 • Rasa Šerpytienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovė;
 • Jolanta Vaitiekienė – Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijos Žygaičių kaimo bendruomenės ŽYGAVA pirmininkė (išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė).

2024 metai:

2023 metai:

2022 metai:

2021 metai:

2020 metai:

Informacija ruošiama.

2024-03-07, 13 val , Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks savivaldybės didžiojoje salėje.

 1. Dėl tarybos nario S. Kancevyčiaus elgesio tyrimo.

2024-02-29, 14 val , Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams ir savivaldybės mažojoje salėje.

 1. Dėl tarybos nario S. Kancevyčiaus elgesio tyrimo.

2024-02-13, 14 val., Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams.

 1. Dėl tarybos nario Sigito Kancevyčiaus elgesio tyrimo.

2024-02-05, 14 val., Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams.

 1. Dėl tarybos nario Sigito Kancevyčiaus elgesio tyrimo.

2024-02-02, 11 val , Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams.

 1. Dėl 2023 m. Etikos komisijos ataskaitos patvirtinimo;
 2. Kiti klausimai.
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Informacija:
 • Sigitas Kancevyčius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos mažumos atstovas (komisijos pirmininkas);
  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija
 • Vidas Bičkus – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Kęstutis Balašaitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas;
 • Raimondas Matemaitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas;
 • Pranas Petrošius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos mažumos atstovas;
 • Irena Plauškienė – Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijos Šikšnių seniūnaitijos seniūnaitė (išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė);
 • Jovita Verpečinskienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovė;
 • Justina Visockienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovė;
 • Eugenija Žiauberienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

2024 m. balandžio 10 d. (trečiadienis) 15.00 val. Antikorupcijos komisijos posėdis.

Posėdis vyks Savivaldybės mažojoje salėje

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2024 metų veiklos plano
 1. Kiti klausimai.

 

2024 m. vasario mėn. 7 d. (trečiadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos posėdis.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2024 metų veiklos plano patvirtinimo.

3. Kiti klausimai.

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA
Informacija:
 • Darius Stankus (komisijos pirmininkas);
  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija
 • Kęstutis Balašaitis (komisijos narys);
 • Rita Kurlinkienė (komisijos narė);
 • Raimondas Matemaitis (komisijos narys);
 • Modestas Petraitis (komisijos narys);
 • Pranas Petrošius (komisijos narys);
 • Gintarė Rakauskienė (komisijos narė).

1. Priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) privatizavimo objektų privatizavimo programų projektams;
2. priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) privatizavimo sandorių projektams, išskyrus reguliuojamoje rinkoje sudarytus privatizavimo sandorius;
3. Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo numatytais atvejais priima sprendimą dėl privatizavimo objekto privatizavimo programos sustabdymo ir (ar) pripažinimo, kad ši programa baigta;
4. atlieka ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

 

PETICIJŲ KOMISIJA
Informacija:
 • Mindaugas Bakša – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas);
  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija
 • Andrius Burmistrovas – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Soneta Blankaitė – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja;
 • Vilija Krūgelienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Lilija Mockienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Matas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys.

Informacija ruošiama.

2024 m. balandžio mėn. 11 d. ( ketvirtadienis) 13.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisijos posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komisijos nariams fiziškai susirenkant į posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl gauto kreipimosi „Peticijos dėl dviračio vežimosi miesto, rajono ir tarpmiestiniuose, priemiestiniuose autobusuose“ pripažinimo peticija.

Informacija ruošiama.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
Informacija:
 • Gabrielius Gečas – Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ atstovas, Jaunųjų konservatorių lygos Tauragės skyriaus pirminininkas (komisijos pirmininkas);
 • Gintautė Ačaitė – Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ atstovė, Lietuvos moksleivių sąjungos Tauragės padalinio savanorė;
 • Vilius Alekna – Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ atstovas, Tauragės liberalaus jaunimo narys;
 • Andžela Činskytė – Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ atstovė, Lietuvos moksleivių sąjungos Tauragės padalinio savanorė;
 • Eglė Eitutytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistė;
 • Linas Janušonis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Goda Košinskytė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Toma Mockuvienė – Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ atstovė, jaunimo centro koordinatorė, jaunimo darbuotoja;
 • Matas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Mindaugas Piečia – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas;
 • Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Evelina Sliosoraitė – Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ atstovė, Lietuvos moksleivių sąjungos Tauragės padalinio pirmininkė.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba. SJRT nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusių teisės aktų projektų.

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA
Informacija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Nerijus Bardzilauskas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės rajono ir Pagėgių filialo pirmininkas;
 • Daiva Genienė – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
 • Rita Grigalienė – Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro teisininkė;
 • Liutauras Indriuška – viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktorius;
 • Edita Masteikienė – viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pirkimų administratorė;
 • Kęstutis Petkus – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas;
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė;
 • Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Scroll to Top