Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos, iždo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

2023 metų finansinės ataskaitos

2022 metų finansinės ataskaitos

Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų finansinės ataskaitos

2020 metų finansinės ataskaitos

2019 metų finansinės ataskaitos

2018 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos

Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ "Žaliasis regionas" finansinės ataskaitos

Scroll to Top