Verslas

Tauragės rajono savivaldybės informacija verslui

Vyriausioji specialistė

Aušra Stankienė

+370 671 42 371

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 212

Verslo naujienos

Kvietimas į „Spiečiaus“ organizuojamą renginį ,,Autentiškos komunikacijos meistriškumas“
Birželio 26 d. 13.00 val. kviečiame į „Spiečiaus“ bendruomenės organizuojamą ...
Skaityti daugiau »
Parama verslui, įdarbinančiam jaunimą vasaros metu
2019 m. vasario 20 d. Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino ...
Skaityti daugiau »
įkrovimo lizdas
Parama privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimui darbovietėse
Lietuvos energetikos agentūra yra paskelbusi kvietimą dėl juridinių asmenų privačių ...
Skaityti daugiau »

Verslo skatinimo programos

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa
Dažniausiai užduodami klausimai

Tauragės rajono savivaldybė kompensuoja:
1. Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusias išlaidas (iki 200 Eur);
2. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidas (iki 50 proc. bet ne daugiau nei 1000 Eur);
3. Naujų interneto svetainių, elektroninių parduotuvių kūrimo išlaidas (iki 50 proc. bet ne daugiau 500 Eur);
4. Rinkodaros priemonių išlaidas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 500 Eur);
5. Rinkodaros priemonių išlaidas teikiantiems turizmo, apgyvendinimo ir pramogų tipo paslaugas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 2000 Eur);
6. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidas (iki 1000 Eur);
7. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidas, patirtas darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti (iki 80 proc., bet ne daugiau nei 3000 Eur už naują darbo vietą);
8. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidas steigiantiems naujas darbovietes Tauragės rajone (500 Eur už naują darbo vietą);
9. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo išlaidos (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 1000 Eur).

Finansinė parama teikiama smulkiajam verslui (mažoms ir labai mažoms įmonėms) ir vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Įstatymo 3 straipsnio nuostatas ir kurių buveinės adresas yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dėl verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo, naujų interneto svetainių, elektroninių parduotuvių kūrimo, rinkodaros priemonių, negyvenamųjų patalpų nuomos  išlaidų kompensavimo gali kreiptis labai mažos ir mažos įmonės, įsteigtos ne anksčiau nei 36 mėnesiai iki paraiškos pateikimo dienos.

Dėl darbo priemonių ir ar įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimo steigiant naujas darbo vietas gali kreiptis labai mažos ir mažos įmonės,  kurios ne anksčiau nei 12 mėn. ik paraiškos pateikimo įkūrė naujas darbo vietas.

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo steigiantiems naujas darbovietes Tauragės rajone gali kreiptis verslo subjektai, kurie ne anksčiau nei 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos įsteigė naują darbovietę Tauragės rajone ir joje įdarbino ne mažiau kaip 5  savivaldybėje registruotus asmenis pilnu etatu.

  • Prašymas dėl kompensacijos skyrimo ( Aprašo 1 priedas);
  • SV ir SVV subjekto duomenų anketa (Aprašo 2 priedas);
  • Įmonės įregistravimo dokumentas;
  • Išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos (sąskaitos-faktūros, pavedimų kopijos, sąskaitos išrašai, ar/ir kt. dokumentai);
  • Naujose darbo vietose įdarbintų asmenų darbo sutarčių kopijos.
  • Įsigytų darbo priemonių/įrangos sąrašas (sąmata).
  • Ir kt. dokumentai nurodyti programos aprašo 10 p.

Visų prie prašymų pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

– dėl naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms ir įrangai pirkti išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai);

 – dėl internetinio puslapio kūrimo, verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo, rinkodaros priemonių išlaidų, užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidų ir negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai) ir nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (įskaitytinai);

– Prašymai įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti priimami visus metus.

– Verslo subjektas pasinaudojęs finansavimo priemone ,,Darbo priemonių ir (ar) įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas, steigiant naujas darbo vietas“ įsipareigoja įsteigtų naujų darbo vietų nepanaikinti ir nemažinti buvusių darbuotojų skaičiaus 12 mėnesių nuo finansinės paramos skyrimo dienos;

– Verslo subjektas pasinaudojęs finansavimo priemone ,,Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimas steigiantiems naujas darbovietes Tauragės rajone“, įsipareigoja išlaikyti naujai įsteigtas darbo vietas, užtikrinant, kad vidutinis darbovietės darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais bus ne mažesnis nei 5.

Jaunimo vasaros užimtumo programa

Verslininkams, įdarbinusiems Tauragės rajone registruotą jaunimą nuo 14-23 metų, besimokantį savivaldybės ugdymo įstaigose, profesinėje ar aukštosiose mokyklose vasaros metu, Tauragės rajono savivaldybė skirs ne daugiau kaip 50 proc. nuo LR nustatytos minimalios mėnesinės algos dydžio kompensaciją.

Prašymą galima pateikti naudojantis el. valdžios vartais.

Kartu su prašymu prašome pateikti:

  1. Darbo sutartį (sudarytą ne anksčiau nei programos vykdymo laikotarpiu – nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d.);
  2. Jauno asmens sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
  3. Darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius.

Prašymus, kartu su pridedamais dokumentais, prašome pateikti po programos vykdymo laikotarpio pabaigos, nuo 2023 m. rugsėjo 1 iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

Konsultacijas teikia Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė Aušra Stankienė, tel. +370 671 42371, el. p. [email protected]

Scroll to Top