Tarybos posėdžiai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžių informacija

+370 655 48314

Kabineto Nr. 220

Planuojamas tarybos posėdis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2024 m. vasario 20 d.

10.00 val.

Didžioji savivaldybės posėdžių salė

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-60) Dėl asfaltuotinų kelio ruožų su žvyro danga prioritetinės eilės patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-71) Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 4. (TSP-72) Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 5. (TSP-51) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-31 „Dėl lietaus nuotekų tinklų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 6. (TSP-55) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 7. (TSP-54) Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-42) Dėl inžinerinių statinių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-64) Dėl VšĮ ,,Tauragės futbolas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-65) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.1-322 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-47) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-236 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-48) Dėl Tauragės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-58) Dėl sutikimo priimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-59) Dėl sutikimo perduoti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą greitosios medicinos pagalbos tarnybos nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-57) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kamino Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-49) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-69) Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-36 ) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-35) Dėl Tauragės rajono savivaldybės  tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-43) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 lapkričio 28d. sprendimo Nr. 1-381 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-41) Dėl pritarimo projekto ,,Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Tauragės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-63) Dėl pritarimo projekto „Tauragės Vytauto stadiono atnaujinimas“ įgyvendinimui ir jo finansavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-66) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-341 „Dėl pritarimo Tauragės miesto darnaus  judumo plano parengimui ir komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-50) Dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 25. (TSP- 52) Dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia tarybos steigimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 26. (TSP-44) Dėl Projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę programos lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 27. (TSP-68) Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 28. (TSP-70) Dėl Materialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 29. (TSP-53) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 30. (TSP-27) Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir Vakarų Lietuvos regione. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 31. (TSP-30) Dėl pritarimo projekto „Mokomės gyventi sveikai“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 32. (TSP-28) Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pavadinimo pakeitimo ir Tauragės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 33. (TSP-40) Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 34. (TSP-39) Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 35. (TSP-34) Dėl Tauragės reprezentacinio sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 36. (TSP-31) Dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinių sporto šakų klubo „SC Kova“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 37. (TSP-33) Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ papildomo dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 38. (TSP-32) Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės   krepšinis“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 39. (TSP-29) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-263 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
 40. (TSP-67) Dėl Triukšmo prevencijos Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjas)
 41. (TSP-45) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Visbarų pušis) schemos patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjas)
 42. (TSP-46) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Stokaičių klevas) apsaugos panaikinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjas)
 43. (TSP-62) Dėl draudimo naudoti civilinės pirotechnikos priemones Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamuose viešuosiuose renginiuose. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 44. (TSP-61) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 45. (TSP-38) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-207 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 46. (TSP-37) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)
 47. (TSP-56) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Sigitas Kancevyčius, Antikorupcijos komisijos pirmininkas)
 48. (TSP-73) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui

Posėdžių transliacijos

Įvykę tarybos posėdžiai

Darbotvarkė

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-1) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 3. (TSP-17) Dėl 2024 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-15) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-20 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 5. (TSP-16) Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 6. (TSP-22) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bibliotekos g. 4, paskirties pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 7. (TSP-12) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-18) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės meno mokyklos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės kultūros centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-19) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl statinių (kioskų) Spaustuvės g. 1, Tauragėje, nuomos“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-20) Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-21) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-285 „Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-14) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės profesinio rengimo centro patikėjimo teise valdomą turtą ir pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Tauragės profesinio rengimo centru sudarymui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-11) Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-7) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 15. (TSP-4) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 16. (TSP-3) Dėl pritarimo projekto „Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 17. (TSP-2) Dėl pritarimo projekto „Asmens ilgalaikės priežiūros dienos centre paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 18. (TSP-10) Dėl pavedimo Tauragės rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos posėdžių sekretorė)
 19. (TSP-8) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-227 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 20. (TSP-9) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“ ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 21. (TSP-5) Dėl Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir Finansinės paramos šeimynos veiklai užtikrinti sutarčių pasirašymo tvarkos nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 22. (TSP-6) Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 23. (TSP-13) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjas)
 24. (TSP-23) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjas)
 25. (TSP-24) Dėl 2007 m. kovo 1 d. koncesijos sutarties ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ vykdymo priežiūros komisijos sudarymo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjas)
 26. (TSP-25) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
 27. (TSP-26) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. (Pranešėjas Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)

Darbotvarkė

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-388) Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas)
 3. (TSP-389) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas)
 4. (TSP-378) Dėl premijos skyrimo už aukštą meistriškumą. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 5. (TSP-379) Dėl Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-369) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 7. (TSP-390) Dėl UAB Tauragės butų ūkio ir UAB Tauragės šilumos tinklų reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-382) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti 2021–2027 m. Interreg Pietų Baltijos programos projekte „Mažų ir vidutinių įmonių, vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų konkurencingumo didinimas Pietų Baltijos regione padidinant kibernetinio saugumo patikimumą ir kompetencijas“ partnerio teisėmis. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-372) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kuro sandėlio Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-376) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-371) Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-370) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-387) Dėl ilgalaikio materialiojo turto – inžinerinių statinių Tauragės r. sav., Mažonų sen., Papušynės k., Šilalės g. 162, Tauragės m., Sandėlių g. 1B ir Skaudvilės sen., Skaudvilės m., Ramybės g. 9, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-366) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-367) Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-381) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 17. (TSP-368) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Rapolavičius, Mero patarėjas)
 18. (TSP-358) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-379 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 19. (TSP-374) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-318 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-375) Dėl pritarimo socialinės globos kainoms Lauksargių globos namuose. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 21. (TSP-377) Dėl pritarimo socialinės globos kainoms viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 22. (TSP-357) Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 23. (TSP-383) Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 24. (TSP-384) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo. (Pranešėja (Pranešėja Šarūnė Beitaitė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 25. (TSP-359) Dėl Tauragės rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 26. (TSP-380) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 27. (TSP-386) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. (Pranešėja (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
 28. (TSP-385) Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
 29. (TSP-373) Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriui. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
 30. (TSP-365) Dėl įgaliojimo suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. (Pranešėja Lilija Mockienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
 31. (TSP-360) Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 32. (TSP-361) Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 33. (TSP-362) Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 34. (TSP-363) Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 35. (TSP-364) Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)

Darbotvarkė

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-332) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-345) Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-330) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei dalyvauti Pagėgių savivaldybės sveikatos centro veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-331) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-43 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 6. (TSP-333) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 7. (TSP-334) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vidaus struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 8. (TSP-335) Dėl Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo. (Pranešėja Soneta Blankaitė, Mero patarėja)
 9. (TSP-350) Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, teisės skyriaus specialistė)
 10. (TSP-342) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelio pro Pagramančio piliakalnį paprastas remontas“. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-341) Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-340) Dėl pritarimo projekto ,,Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“ įgyvendinimui ir jungtinės veiklos sutarties projektui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-343) Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ partnerio teisėmis. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-344) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-382 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-354) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-347) Dėl Sutikimo naudotis Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-346) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-356) Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-352) Dėl patalpų Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje, nuomos. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-355) Dėl siūlymo įsigyti žemės sklypo dalį Tauragėje, Tilžės pl. 4D. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-353) Dėl nekilnojamo turto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-351) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir viešajai įstaigai Tauragės ligoninei“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-324) Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-348) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-249 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-349) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-339) Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų pritraukimo tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 27. (TSP-329) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-223 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 28. (TSP-338) Dėl pritarimo Tauragės rajono mokyklų 6 klasių mokinių mokymui plaukti. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 29. (TSP-336) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso organizavimo, valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 30. (TSP-337) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-195 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 31. (TSP-325) Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 32. (TSP-326) Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 33. (TSP-327) Dėl Nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 34. (TSP-328) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-393 ,,Dėl Nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 35. Tarybos mažumos valanda.

Darbotvarkė

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-302) Dėl pritarimo dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 3. (TSP-303) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro įsteigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-309) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-307) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-35 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių 2023–2025 metų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-306) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-308) Dėl namų savininkų bendrijos „Remeks“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-312) Dėl Tauragės kultūros centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 9. (TSP-311) Dėl Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 10. (TSP-313) Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 11. (TSP-320) Dėl Tauragės sporto centro padalinio ,,Bastilijos“ komplekso teikiamų paslaugų tarifų ir lengvatų nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 12. (TSP-314) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 13. (TSP-310) Dėl Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Soneta Blankaitė, Mero patarėja)
 14. (TSP-304) Dėl verslo subjektų atleidimo nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-305) Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-322) Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutu T–20 Tauragė–Žygaičiai–Šilutė. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-318) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių – kelių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-321) Dėl nekilnojamojo turto pirkimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-300) Dėl patalpų Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Gaurės bendruomenei „Gaurkiemis“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-315) Dėl patalpų Alėjos g. 3, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Taurų Žiburys“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-316) Dėl patalpų Pieninės g. 32, Sartininkų k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Sartupietis“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-301) Dėl patalpų Gaisrinės g. 2, Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Tauragės gaisrininkų asociacijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-317) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 1-251 „Dėl patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-319) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 1, Norkaičių k., Jūros g. 1 ir Mažonų k., Tujų g. 13, viešų nuomos konkursų paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-323) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių komandiruotės. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Teisės skyriaus specialistė)

Darbotvarkė

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-294) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-272) Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-282) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-281) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-373 „Dėl Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-273) Dėl Tauragės rajono savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 7. (TSP-295) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 8. (TSP-296) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 9. (TSP-274) Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės krepšinis“ papildomo dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 10. (TSP-277) Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ papildomo dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 11. (TSP-289) Dėl Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 12. (TSP-288) Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-293) Dėl Fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-283) Dėl Dalinio finansavimo skyrimo fiziniams asmenims, įsirengusiems atsinaujinančius išteklius naudojančius šilumos įrenginius individualiuose namuose, neprijungtų prie centralizuoto šildymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-284)Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-287) Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą išdavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-286) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 ,,Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-275) Dėl pritarimo projekto ,,Viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje ,,Pušelė“ ir Tauragės meno mokykloje“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-280) Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Žaliasis regionas“ projekto „Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-276) Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Žaliasis regionas“ projekto „Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-285) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Tauragės rajono savivaldybėje“ ir jo finansavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-291) Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-290) Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-292) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės „Versmės“ gimnazijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – mokyklinio autobuso – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Jovarų pagrindinei mokyklai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-279) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-239 ,,Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-297) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Teisės skyriaus specialistė)
 27. (TSP-278) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-181 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos posėdžių sekretorė)
 28. (TSP-298) Dėl Tauragės rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimo sutarties pasirašymo pritarimo.
 29. (TSP-299) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. (TSP-252) Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo.
3. (TSP-267) Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo.
4. (TSP-251) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
5. (TSP-258) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. (TSP-266) Dėl UAB Tauragės butų ūkio ir UAB „Dunokai“ akcijų išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo.
7. (TSP-268) Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę Tauragės butų ūkį ir UAB Tauragės šilumos tinklus.
8. (TSP-264) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-380 „Dėl narių delegavimo į Tauragės rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybos narių atrankos komisiją“ pripažinimo netekusiu galios.
9. (TSP-262) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-63 ,,Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. (TSP-263) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
11. (TSP-254) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
12. (TSP-255) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Mokyklos g. 12, Lomių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
13. (TSP-265) Dėl leidimo be konkurso išnuomoti pastatus Mokyklos g. 12, Lomių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.
14. (TSP-256) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Mažonų sen., Vaitimėnų k., Bažnyčios g. 21, paskirties pakeitimo.
15. (TSP-250) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
16. (TSP-249) Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
17. (TSP-261) Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų ir patalpų nuomos kainų patvirtinimo.
18. (TSP-259) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29  d. sprendimo Nr. 1-59 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
19. (TSP-260) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl 2023–2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. (TSP-257) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. (TSP-253) Dėl Tauragės  rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-50 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
22. (TSP-270) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-208 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
23. (TSP-269) Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Tauragės rajono savivaldybės vicemero pareigas.
24. (TSP-271) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-233) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ (Pranešėjas Tomas Šimašius, Statybos skyriaus vyr. specialistas)
 3. (TSP-210) Dėl pritarimo Tauragės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 4. (TSP-211) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 5. (TSP-212) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 6. (TSP-234) Dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 7. (TSP-238) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-239) Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-236) Dėl inžinerinių statinių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-235) Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-240) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo  programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-244) Dėl kapinių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-245) Dėl socialinio būsto fondo plėtros. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-243) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrabučio ir valgyklos pastatų Stadiono g. 3, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav., nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 15. (TSP-237) Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas‘‘ dalyvauti tarptautiniame projekte ,,Mobilumo mieste veiksmų planai‘‘ partnerio teisėmis. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 16. (TSP-222) Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 17. (TSP-247) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-128 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 18. (TSP-221) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 19. (TSP-241) Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo remonto darbams vykdyti ir turtui įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 20. (TSP-232) Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 21. (TSP-226) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-293 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 22. (TSP-227) Dėl neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo principų nustatymo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 23. (TSP-228) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 24. (TSP-225) Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės merui. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 25. (TSP-224) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 26. (TSP-230) Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 27. (TSP-229) Dėl Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 28. (TSP-223) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr.1-74 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 29. (TSP-217) Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos pirmininko paskyrimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 30. (TSP-218) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 31. (TSP-219) Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojo rezidentūros studijų kainos apmokėjimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 32. (TSP-220) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozei. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 33. (TSP-216) Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 34. (TSP-215) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 35. (TSP-231) Dėl atstovų delegavimo į Pagramančio regioninio parko jungtinę tarybą. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, laikinai atliekantis Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjo pareigas)
 36. (TSP-246) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų  sen., Papušynės  k. gatvei. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, laikinai atliekantis Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjo pareigas)
 37. (TSP-242) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen., Staiginės k. gatvei. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, laikinai atliekantis Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjo pareigas)
 38. (TSP-214) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)
 39. (TSP-213) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo. (Pranešėjas Sigitas Kancevyčius, Antikorupcijos komisijos pirmininkas)

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
  2. (TSP-189) Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės merui. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
  3. (TSP-180) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
  4. (TSP-207) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-150 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
  5. (TSP-195) Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
  6. (TSP-205) Dėl Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Reda Šegždienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
  7. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo. (Pranešėja Reda Šegždienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
  8. (TSP-200) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Eugenija Žiauberienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė)
  9. (TSP-201) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo. (Pranešėja Eugenija Žiauberienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė)
  10. (TSP-202) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos posėdžių sekretorė)
  11. (TSP-203) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos posėdžių sekretorė)
  12. (TSP-204) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Kolegijos sudarymo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos posėdžių sekretorė)
  13. (TSP-167) Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  14. (TSP-168) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybą“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  15. (TSP-169) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-333 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  16. (TSP-170) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-43 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  17. (TSP-171) Dėl sveikatos centro kūrimo inicijavimo Tauragės rajono savivaldybėje. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  18. (TSP-191) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  19. (TSP-208) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  20. (TSP-183) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  21. (TSP-181) Dėl 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  22. (TSP-185) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-315 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  23. (TSP-192) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  24. (TSP-196) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  25. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  26. (TSP-186) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  27. (TSP-179) Dėl pritarimo nuomotis patalpas Tauragėje, Gedimino g. 24-41. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  28. (TSP-184) Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuomoti patalpas Tauragėje, Jūros g. 5. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  29. (TSP-182) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kęsčių k., Gaisrinės g. 2, paskirties pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  30. (TSP-198) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  31. (TSP-197) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
  32. (TSP-188) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-265 „Dėl Tauragės rajono specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
  33. (TSP-193) Dėl Tauragės rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
  34. (TSP-194) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
  35. (TSP-190) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 1-850 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, dalies koregavimo, taisant techninę klaidą, patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
  36. (TSP-189) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen., Staiginės k. gatvei. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
  37. (TSP-178) Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
  38. (TSP-176) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
  39. (TSP-174) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  40. (TSP-177) Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
  41. (TSP-175) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
  42. (TSP-173) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1-1688 „Dėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  43. (TSP-172) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1-1290 „Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  44. (TSP-166) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo. (Pranešėjas Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
  45. PAPILDOMAS (TSP-209) Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro dalyvavimui įgyvendinant projektą „Sensorinio kambario įrengimas Tauragės šeimos gerovės centre“.
DARBOTVARKĖ
 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
 2. (TSP-142) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-165) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-50 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
 4. (TSP-120) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 5. (TSP-124) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-121) Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-123) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-119) Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
 9. (TSP-122) Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 10. (TSP-141) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-647 „Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
 11. (TSP-137) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 12. (TSP-138) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
 13. (TSP-139) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
 14. (TSP-140) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
 15. (TSP-134) Dėl mokinių maitinimo normų nustatymo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centre. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja).
 16. (TSP-136) Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 17. (TSP-135) Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešųjų renginių organizavimo priemonės lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 18. (TSP-146) Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 19. (TSP-145) Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 20. (TSP-147) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 21. (TSP-144) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 22. (TSP-158) Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 23. (TSP-143) Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 24. (TSP-162) Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Tauragės šilumos tinklų įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 25. (TSP-155) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 26. (TSP-132) Dėl leidimo be konkurso išnuomoti patalpas Tauragėje, D. Poškos g. 26, VšĮ vaikų dienos centrui „Aukime kartu“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 27. (TSP-131) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir viešajai įstaigai Tauragės ligoninei“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 28. (TSP-128) Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 2, perdavimo panaudos pagrindais greitosios medicinos pagalbos tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 29. (TSP-129) Dėl sutikimo perduoti panaudos pagrindais VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą greitosios medicinos pagalbos tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 30. (TSP-130) Dėl sutikimo nuomoti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 31. (TSP-133) Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei nuomoti patalpas Tauragėje, V. Kudirkos g. 2. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 32. (TSP-151) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 33. (TSP-154) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 34. (TSP-148) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-246 „Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1-1 perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 35. (TSP-157) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-322 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 36. (TSP-156) Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą išdavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 37. (TSP-150) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 38. (TSP-160) Dėl įgaliojimų atstovauti Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 39. (TSP-161) Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 40. (TSP-159) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja).
 41. (TSP-149) Dėl UAB „Sensus NT“ ir UAB „Brolenta“ paraiškų įtraukimo į Planuojamų statyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 42. (TSP-153) Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės merui. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 43. (TSP-152) Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k., išbraukimo iš valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 44. (TSP-126) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 45. (TSP-125) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-319 „Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 46. (TSP-127) Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 47. (TSP-163) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos posėdžių sekretorė)
 48. (TSP-164) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas, skyrimo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos posėdžių sekretorė)

DARBOTVARKĖ

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo;
3. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Tauragės rajono savivaldybės vicemero pareigas;
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo.
5. PAPILDOMAS. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo.

Tarybos posėdžių protokolai

Tarybos narių nepriimtų nusišalinimų sąrašas

Scroll to Top