Žemės ūkis

Tauragės rajono savivaldybės žemės ūkio informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus veiklos nuostatais.
Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

Petras Kulikauskas

+370 615 17 329

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 102

Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasidės gegužės 2 d. – ką galima padaryti jau dabar?
Nuo balandžio 15 d., ūkininkai gali elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų ...
Skaityti daugiau »
Skatinama trumpųjų tiekimo grandinių veikla
Žemės ūkio ministerija, siekdama skatinti trumpų maisto tiekimo grandinių plėtrą ...
Skaityti daugiau »
Melioracijos griovys
Kompensacija melioracijos remontui 2024 metais
Informuojame, melioracijos statiniams vis labiau nusidėvint Tauragės rajono savivaldybės taryba ...
Skaityti daugiau »

Ūkininkų ūkio, žemės ūkio valdų registravimas

Atsakingi asmenys:

Žemės ūkio technika

Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Asta Eičienė

+370 673 34 345

Kabineto Nr. 101

Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Daiva Jacikevičienė

+370 672 87 470

Kabineto Nr. 101

Melioracija

Atsakingi asmenys:
Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Roma Volbikienė

+370 652 65 447

Kabineto Nr. 407

Kaimo reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Reinoldas Volbikas

+370 616 38 249

Kabineto Nr. 407

Tauragės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Rita Toleikienė

+370 675 65 844

Žygaičių seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Jurgita Kleinaitienė

+370 673 55951

Mažonų seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Raimonda Metlovaitė

+370 698 70 587

Skaudvilės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Asta Šėvelienė

+370 670 73 901

Batakių seniūnijos* Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Asta Eičienė (Pavaduojanti)

+370 673 34 345

Lauksargių** seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Jovita Masidunskienė

+370 602 57 689

Gaurės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Indrė Macijauskaitė

+370 672 27318

* kreiptis į Kaimo reikalų skyrių 
** darbo laikas 8-10 val.

Aktuali informacija

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas ir registracijos liudijimų išdavimas

Traktoriams įregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą;
3. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.

Traktoriams išregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. registravimo dokumentą;
3. valstybinio numerio ženklą.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 17 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,50 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15 Eur.

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
1. traktorininko pažymėjimą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
2. traktoriaus registracijos dokumentą;
3. dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
4. galiojantį priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.

Traktoriaus, savaeigės mašinos techninė apžiūra – 6,80 Eur.

Traktoriaus priekabos, puspriekabės techninė apžiūra – 5,50 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai mokama – 9,90 Eur.

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklės

Statiniams ir įrenginiams arba įveisti mišką melioruotoje žemėje projektuoti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (užsakovai) privalo gauti technines sąlygas. Joms gauti užsakovas pateikia:

  1. nustatytos formos prašymą;
  2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją);
  3. planuojamos statybos ribų planą (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais Statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.
Rinkliavos apmokėjimo būdai

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos kodas – 53077

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

  • AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
  • UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
  • Pavedimu.

Informacija apie vykdomus melioracijos projektus

Žygaičių seniūnijoje Aukštupių, Pryšmantų, Lazdynės kaimuose vykdomas melioracijos statinių remonto projektas „Tauragės r. sav., Aukštupių k. v. griovių ir jų statinių remontas“. Darbus vykdo UAB „Kalibrus“. Projekto tikslas – suremontuoti esamus blogos būklės griovius taip, kad būtų užtikrintas tinkamas griovio surinkto vandens praleidimas. Tam tikslui pasiekti numatyta išvalyti 4,65 km griovius nuo sąnašų, suremontuotos 9 vandens pralaidas, pakeisti 43 drenažo žiotis. Darbai turi būti atlikti iki 2023 m. liepos 15 d.

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3d-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01.2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ nustatyta 15 m pločio melioracijos griovio priežiūros juosta, kurioje draudžiama tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, todėl prašome suteikti galimybę rangovams nekliudomai vykdyti darbus 15 m pločio griovio apsaugos zonoje  nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d.

Planas

Pralaida

2023-2024 metais planuojama rekonstruoti daugiau kaip 45 proc  nusidėvėjusių melioracijos statinių Gaurės seniūnijoje Ąžuolynės, Bernotiškės, Diferencijos, Jucaičių, Kunigiškių, Pypalių, Stragutės, Šiauriškių kaimuose. Projektas „Tauragės r. sav., Gaurės sen., Kunigiškių k. v. blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“ finansuojamas Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės lėšomis. Numatyta bendra projekto vertė yra 374 958,00 Eur su PVM. Projekto metu bus atliekami statybos darbai 760 ha plote, 15,423 km ilgio grioviuose. Taip pat bus rekonstruota 29 pralaidos. Darbai turi būti atlikti iki 2024 m. gruodžio 14 d.

Projekto tikslas – padidinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, atliekant investicijas į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti funkciniais ryšiais susijusius ir valstybei priklausančius melioracijos statinius bei sistemas. Po rekonstrukcijos pagerės žemės ūkio veiklos rezultatyvumas, padidės dirvožemio našumas bei augalininkystės konkurencingumas. Įgyvendinus projektą bus prisidedama prie priemonės veiklos srities kompleksinių tikslų įgyvendinimo, nes senos susidėvėjusios sistemos bus pakeičiamos naujomis, inovatyviomis technologijomis. Taip bus prisidedama prie kaimo gamtinio, materialiojo paveldo išsaugojimo.

Planas

Pradedamas vykdyti griovių remonto projektas Tauragės miesto seniūnijoje nuo Pamiškių gatvės iki Skaudvilės gatvės bei iki Dariaus ir Girėno gatvės. Bendras remontuojamų griovių ilgis yra 2,7 km. Projekte numatyta atlikti: krūmų ir medžių želdinių šalinimas nuo griovių šlaitų, sąnašų valymas iš griovio dugno, 29 drenažo žiočių pakeitimas, griovių šlaitų sutvirtinimas, blogos būklės pralaidų remontas. Sutartis dėl statybos darbų pasirašyta su rangovu MB
„Epsta“. Darbai turi būti baigti iki 2022 m. liepos 1 d.

Planas 

 

Projektas „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiam projektui skirta 300 000 Eur parama, t. y. 80 % nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Griovių rekonstrukcijos darbai vykdomi Batakių seniūnijoje Melagiškės, Eidintų, Gerviečių, Lankininkų, Akstinų, Čiuteikių, Šiaudinės, Mažintų kaimuose. Bendras remontuojamų griovių ilgis – 14,229 km. Tiltas per Vilkos upę kelyje Kreivėnai-Šakiai rekonstruojamas Lauksargių seniūnijoje. Sutartis dėl statybos darbų pasirašyta su rangovu MB
„Epsta“. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. gegužės 2 d.

Planas 

Gaurės seniūnijoje Milaičių, Sakalinės ir Zaltriškių kaimuose vykdomi blogos būklės griovių ir jų statinių remonto darbai. Bendras remontuojamų griovių ilgis – 4,915 km, remontuojamos 6 pralaidos, keičiamos 71 drenažo žiotys. Sutartis dėl statybos darbų pasirašyta su rangovu UAB
„Drenita“. Darbai turi būti baigti iki 2022 m. liepos 1 d.

Planas 

 

dav

Žygaičių seniūnijoje Pabūdviečių, Kaupių ir Pryšmantų kaimuose įgyvendintas Europos sąjungos, valstybės, savivaldybės ir ūkininko Jono Dragūno lėšomis finansuojamas projektas „MSNA „Aukštupių elbenta“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“. Viso rekonstruota blogos būklės melioracijos statinių: drenažu sausinamas plotas –120 ha; griovių – 3,5 km, pralaidos – 3 vnt,; tiltas – 1 vnt. Bendra projekto vertė yra 375 tūkst. Eur su PVM.

Planas

[ngg src=”galleries” ids=”51″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

 

Informuojame, kad pasirašyta sutartis dėl projekto „Tauragės r. Taurų k. v. melioracijos griovių ir jų statinių remontas“ įgyvendinimo. Darbus vykdys UAB „Šilutės polderiai“. Projekto tikslas – suremontuoti esamus blogos būklės griovius taip, kad būtų užtikrintas tinkamas griovio surinkto vandens praleidimas. Tam tikslui pasiekti numatyta: išvalyti 4,25 km griovius nuo sąnašų, suremontuotos 7 vandens pralaidas. Darbai bus vykdomi Tauragės seniūnijoje Dacijonų, Grineidžių, Baltramiejiškių ir Drąskaukio kaimuose.

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3d-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01.2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ nustatyta 15 m pločio melioracijos griovio priežiūros juosta, kurioje draudžiama tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, todėl prašome suteikti galimybę rangovams nekliudomai vykdyti darbus 15 m pločio griovio apsaugos zonoje  nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d.

Planas 

Mažonų seniūnijoje Vaitimėnų kaime įgyvendintas projektas „Tauragės r. sav. Lomių k. v. griovių up. Žalpė, Ž-1, GR-1, GR-2, GR-3 ir jų statinių remontas“. Grioviai nuveda vandenį nuo drenažu sausintų plotų ir Tauragės miškų urėdijos valstybinių bei privačių miškų masyvų, kurie buvo rekonstruoti 1998 m. Dėl atsiradusių deformacijų ir įsikūrusių bebraviečių, veikiant potvyniams ir kitiems veiksniams, griovys up. Žalpė ir jo baseino grioviai prarado tinkamą funkcionavimą, todėl drenažo sistemos tinkamai nebeatliko savo paskirties. S. Janušo individuali įmonė parengė minėtų griovių remonto projektą. Projekto sąmatinė vertė yra 126 426,73 Eur, faktiška – 81 664,43 Eur. Darbus atliko UAB „Drenita“. Suremontuota 7,025 km griovių, 7 pralaidos, pakeistos 40 drenažo žiotys.

Planas >>

Lauksargių seniūnijoje ir Žygaičių seniūnijoje Aukštupių kadastrinėje vietovėje įgyvendintas valstybės lėšomis finansuojamas projektas „Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje Tauragės rajono savivaldybėje“. Rekonstruotos Vilkos ir Kulmenos upės ir jų baseinų grioviai, nuvedantys vandenį nuo 1 271,85 ha drenažu sausintų plotų. Viso rekonstruota 39,35 km blogos būklės grioviai ir 38 vandens pralaidos. Bendra projekto vertė yra 784 181 Eur su PVM.

Scroll to Top