Požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimas

Požeminio vandens gavybos gręžinių legalizavimo informacija

Šių metų pradžioje priimtos teisės aktų pataisos, numatančios palengvinimus gyventojams supaprastinant gręžinių įteisinimo tvarką. Sudarytos sąlygos pačiam fiziniam asmeniui, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikia leidimo, tiesiogiai, o ne tarpininkaujant įmonėms, pateikti Lietuvos geologijos tarnybai reikalingus duomenis gręžinio įteisinimui.

Tobulėjantys kontrolės įrankiai (nuotekų tvarkymo informacinė sistema, papildytas duomenimis Žemės gelmių registras), duomenys apie įrengtą centralizuoto viešojo vandens tiekimo sistemą palengvins nelegalių gręžinių paiešką, todėl anksčiau ar vėliau tokių gręžinių savininkai sulauks teisės aktuose numatytos atsakomybės. Pasibaigus terminui ir neįteisinus Žemės gelmių registre neregistruoto gręžinio, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, asmuo privalės gręžinį likviduoti, jam bus skirta bauda.

Ką reikia žinoti apie gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimą:

Visi gręžiniai (tiek skirti požeminio vandens išteklių naudojimui, tiek tyrimams, tiek angliavandenilių išgavimui ar geoterminės energijos naudojimui) turi būti registruoti Žemės gelmių registre, nepriklausomai nuo sunaudojamo vandens kiekio.

Kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, pats gyventojas, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, gali tiesiogiai pateikti reikalingus gręžinio įteisinimui duomenis Lietuvos geologijos tarnybai.

Požeminio vandens išteklių naudojimui leidimas nereikalingas, jeigu asmuo namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti išgauna iš požeminio vandens vandenvietės mažiau kaip 10 m3 gėlo požeminio vandens per parą. Taip pat leidimo nereikia, jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės mažiau kaip 100 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį.

Kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, mokama vienkartinė 15 eurų įmoka.

Kai požeminio vandens išteklių naudojimui leidimas reikalingas, mokamos vienkartinės įmokos dydis priklauso nuo planuojamo ateityje išgauti išteklių kiekio:

  • iki 10 kubinių metrų per parą – 50 eurų;
  • nuo 10 iki 100 kubinių metrų per parą – 500 eurų;
  • 100 ir daugiau kubinių metrų per parą – 5 000 eurų.

Asmenims išgaunantiems iki 10 m³ gėlo požeminio vandens per parą namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti, mokėti už išgaunamą vandenį nereikės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatomis pareiga mokėti mokestį už išgautus požeminio vandens išteklius atsiranda tuo atveju, jei išteklių naudojimui reikalingas leidimas (kai išgaunama 10 m³ ir daugiau per parą arba kai vanduo naudojamas ūkinėje komercinėje veikloje).

Įregistruoti gręžinį galima įkeliant duomenis į Žemės gelmių registrą naudojantis el. paslaugomis. Pildant paraišką reikės pateikti (atskirais failais pdf arba jpg formatais):

  1. savivaldybės paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį (paraiškos forma);
  2. savivaldybės administracijos pritarimą naudoti gręžinį;
  3. vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
  4. žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (gręžinio apsaugos zona) 1-ąja juosta.

Taip pat galima kreiptis elektroniniu paštu (adresu [email protected]) arba per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, pateikiant pasirašytą prašymą bei užpildant neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją.

Detalią informaciją, kaip gręžinio duomenis įrašyti į Žemės gelmių registrą, rasite video filmuke čia ir parengtose instrukcijose čia.

Tobulėjantys kontrolės įrankiai, turimi duomenys apie įrengtą centralizuoto viešojo vandens tiekimo sistemą susiaurina nelegalių gręžinių paieškos lauką, todėl anksčiau ar vėliau tokių gręžinių savininkai sulauks atitinkamų sankcijų. Pasibaigus terminui ir neįteisinus Žemės gelmių registre neregistruoto gręžinio asmuo privalės gręžinį likviduoti, taip pat jam bus paskirta bauda.

Kilus klausimams kviečiame rašyti [email protected], skambinti telefonu +370 670 73333 arba kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės Architektūros ir geodezijos vyriausiąjį specialistą Saulių Dragūną (tel. +370 674 78 019, el. paštu [email protected])

Scroll to Top