Švietimas

Tauragės rajono savivaldybės švietimo informacija

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Jūratė Veisienė

+370 671 90 453

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 315

Švietimo naujienos

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“
Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros ...
Skaityti daugiau »
Informacija apie planuojamą papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę 1–1,5 metų vaikams „Pušelės“ darželyje
Vaikams nuo vienerių iki pusantrų metų amžiaus Tauragės vaikų reabilitacijos ...
Skaityti daugiau »
Speciali Vilniaus universiteto stipendija, būsimiems studentams, turintiems finansinių sunkumų
450-mečio stipendija – Vilniaus universiteto įsteigta speciali stipendija, skirta būsimiems ...
Skaityti daugiau »

Naudinga informacija

Finansuojamos programos

Skatinimo priemonių taikymas trūkstamų specialistų pritraukimui

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.

Paraiškų teikimo būdai:

Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projektas

Tauragės r. savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašas reglamentuoja 6–10 Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir I–IV gimnazijos klasių bei jų mokinių, padariusių didžiausią pažangą, nustatymą, premijų dydžius ir jų skyrimo tvarką. Pasibaigus mokslo metams, bendrojo ugdymo mokyklos ir gimnazijos Savivaldybės administracijai pateikia informaciją (priedas), patvirtintą mokyklos ar gimnazijos direktoriaus ir Klasės vadovo parašu, apie pretenduojančius gauti premijas mokinius, Klases ir Klasių vadovus (kuratorius).

Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programa

Tauragės r. savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos finansavimo nuostatai reglamentuoja lėšų skyrimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjams, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d.

Paraiškų teikimo būdai:

Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programa

Tauragės r. savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašas reglamentuoja vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso organizavimo, reikalavimų programoms, programų teikėjams ir vykdytojams, vertinimo, finansavimo, atsiskaitymo ir atsakomybės už gautų lėšų panaudojimą tvarką, vykdymą ir kontrolę. Konkurso tikslas – finansuoti programas, kurios skiriamos organizuoti kokybišką, turiningą vaikų ir jaunimo užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu.

Paraiškų teikimo terminas nuo kovo 4 d. iki balandžio 4  d.

Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programa

Tauragės r. savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos finansavimo nuostatai reglamentuoja lėšų skyrimą vaikų ir jaunimo, meno kolektyvų, dalyvaujančių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų, NVŠ teikėjų programose, išvykoms į atrankas, peržiūras, pasiruošimui ir dalyvavimui Lietuvos Dainų šventėse, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“, rajono bei šalies meno renginiuose, šventėse, festivaliuose, konkursuose, bendruose projektuose; vaikų ir jaunimo meno kolektyvų vadovų dalyvavimui mokymuose, ruošiantis respublikinėms šventėms; pagal galimybę prisidedant prie aprangos, muzikos instrumentų, priemonių, atributikos įsigijimo; gabių vaikų ugdymui remti.

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. 

Paraiškų teikimo būdai:

Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programa

Tauragės r. savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašas nustato lėšų, skirtų ugdymo įstaigų projektams, renginiams ir kitai švietimo veiklai remti bei mokiniams, pasiekusiems aukštų rezultatų ir juos parengusiems mokytojams (išskyrus sporto srities), premijuoti, naudojimo ir skyrimo tvarką

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 15 d.

Paraiškų teikimo būdai:

Mokyklų tinklo pertvarka

Planai ir ataskaitos
Teisės aktai

Neformalusis švietimas

Švietimo stebėsena

Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo ataskaitos ir užduotys

Scroll to Top