Konsultavimasis su visuomene

Konsultavimasis su visuomene

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ yra pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais.

Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ informacija apie viešąsias konsultacijas nėra skelbiama, nes savivaldybė nėra šio portalo informacijos teikėja ir/ar galima apklausų organizatorė.

Scroll to Top