Darbo grupės ir komisijos

Tauragės rajono savivaldybės darbo grupės ir komisijos

Tauragės rajono savivaldybės administracija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti.
Tauragės rajono savivaldybės sporto renginių projektų finansavimo komisija:
 • Donatas Dirginčius – Tauragės rajono savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas);
 • Linas Janušonis– Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Daiva Genienė – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
 • Tadas Rapolavičius – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas;
 • Gediminas Sakalauskas – Tauragės sporto centro direktorius;
 • Gintarė Stulgienė – Švietimo ir sporto skyriaus specialistė;
 • Arūnas Vladička – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys.
Informacija
Dalinio finansavimo skyrimo fiziniams asmenims, įsirengusiems atsinaujinančius išteklius naudojančius šilumos įrenginius individualiuose namuose, neprijungtų prie centralizuoto šildymo komisija:
 • Donatas Dirginčius – Tauragės rajono savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas);
 • Justina Balčiūnaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 • Paulius Goštautas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos narys);
 • Andrius Laucius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas (komisijos narys);
 • Aušra Stankienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
Informacija
Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, įvertinimo komisija:
 • Ramutė Noreikienė – Kaimo reikalų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Romas Gudelis – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;
 • Daiva Jacikevičienė – Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Zita Janušienė – Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Atitinkamos seniūnijos seniūnas.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija:
 • Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Andrius Kačergius – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro gydytojas psichiatras (komisijos narys);
 • Lina Malinauskienė – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro socialinė darbuotoja (komisijos narė);
 • Reda Šegždienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinė vyriausioji  specialistė (komisijos narė);
 • Violeta Žūtautienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės skyriaus pirmininkė (komisijos narė).
Informacija
Tauragės rajono saugaus eismo komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Ramūnas Mockus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Agnė Jurkauskė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus specialistė (komisijos sekretorė);
 • Paulius Bakutis – Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas;
 • Robertas Jacikevičius – asociacijos Vairavimo mokytojų gildija narys, vairavimo instruktorius;
 • Marius Krasauskas – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas;
 • Žilvinas Majus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnas;
 • Rimantas Martinavičius – UAB „Tauragės autobusų parkas“ l. e. p. direktorius;
 • Linas Naujokas – Tauragės bėgimo klubo pirmininkas;
 • Kęstutis Petkus – Tauragės Rajono Neįgaliųjų Draugijos pirmininkas;
 • Agnė Petrošiūtė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos patarėja;
 • Žydrūnas Pūdžiuvis – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas;
 • Faustas Sragauskas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas;
 • Jonas Varkala – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės filialo narys, kelių inžinierius;
 • Donatas Dirginčius – Tauragės rajono savivaldybės vicemeras.
Informacija
Jaunimo vasaros užimtumo programos lėšų paskirstymo komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Soneta Blankaitė – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja;
 • Aušra Stankienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Inga Meištininkaitė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Mindaugas Piečia – Kultūros skyriaus specialistas;
 • Asta Vorobjovienė – Apskaitos skyriaus specialistė.
Informacija
Tauragės rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija:
 • Andžela Jakienė  – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
 • Šarūnė Beitaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (komisijos narė);
 • Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė (komisijos narė);
 • Justinas Norkaitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus vyr. specialistas (komisijos narys);
 • Kęstutis Petkus – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas (komisijos narys).
Informacija
Socialinės paramos teikimo komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Laineda Ašmontienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Justina Balčiūnaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Danguolė Račkauskienė – Tauragės šeimos gerovės centro direktorė;
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė;
 • Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 • Iveta Skurvydienė – bendruomenės atstovė, viešosios įstaigos Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja.
Informacija
Komisija klausimams dėl mokinių, neturinčių aštuoniolikos metų, priėmimo į Tauragės suaugusiųjų mokymo centrą spręsti:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Irina Butvilienė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Neringa Orentienė – Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktorė;
 • Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Jūratė Veisienė – Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja;
 • Rita Matemaitienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Aistė Mėlinauskienė – Finansų skyriaus specialistė;
 • Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja;
 • Vilma Vaičekauskienė – Tauragės švietimo centro metodininkė;
 • Aistė Mėlinauskienė – Finansų skyriaus specialistė;
 • Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Priimti sprendimus dėl investicijų projektų teikimo valstybės investicijų programos finansavimui gauti komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Rasa Kavaliauskė Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus laikinoji vyriausioji specialistė;
 • Šarūnė Stasytienė Kultūros skyriaus vedėja;
 • Petras Kulikauskas – Kaimo reikalų skyriaus vedėjas;
 • Genovaitė Pukelytė Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 • Faustas Sragauskas Statybos skyriaus vedėjas;
 • Jūratė Veisienė Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija:
 • Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);
 • Karolina Kisnėrienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
 • Laima Damanskienė– VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja;
 • Elena Jurgilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Tauragės rajone;
 • Aida Lasauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vaida Mačiulienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;
 • Lolita Marcinkutė –  Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorė;
 • Justė Maskolaitienė – Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialistė;
 • Inga Meištininkaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
 • Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato deleguotas Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo komisija:
 • Šarūnė Beitaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) (komisijos pirmininkė);
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliotas atstovas; (komisijos narys);
 • Aplinkos apsaugos agentūros įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • Pagramančio regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • Viešvilės valstybinio rezervato direkcijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinio padalinio įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • Roma Volbikienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 • AB „Amber Grid“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • AB Litgrid įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • AB Telia Lietuva įgaliotas atstovas (komisijos narys)
 • UAB „Tauragės šilumos tinklai“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • UAB „Tauragės vandenys“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 • VšĮ Transporto kompetencijų agentūros įgaliotas atstovas (komisijos narys)
 • Lietuvos kariuomenės vado įgaliotas asmuo (komisijos narys);
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas (komisijos narys).
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė:
 • Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (grupės vadovė);
 • Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (grupės vadovo pavaduotoja);
 • Daiva Genienė – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė;
 • Lina Oželytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Danguolė Račkauskienė – Tauragės šeimos gerovės centro direktorė;
 • Birutė Sragauskienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
 • Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
 • Rima Trijonienė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė;
 • Lina Visockienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų lėšų skirstymo komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Aida Lasauskienė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė.
Informacija
Viešojo transporto maršrutų infrastruktūros tobulinimo darbo grupė:
 • Donatas Dirginčius – Tauragės rajono savivaldybės vicemeras (darbo grupės vadovas);
 • Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono savivaldybės meras;
 • Žilvinas Majus – Tauragės miesto seniūnijos seniūnas;
 • Rimantas Martinavičius – UAB Tauragės autobusų parko direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas;
 • Arūnas Miliauskas – Statybos skyriaus specialistas;
 • Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė;
 • Gediminas Tamkus – Viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ transporto specialistas;
 • Romualda Varvolė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Viešų prekybos ir paslaugų teikimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje vietų nustatymo komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Šarūnė Beitaitė – Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė);
 • Vilma Bergelienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė;
 • Žilvinas Majus – Tauragės miesto seniūnijos seniūnas;
 • Justinas Norkaitis – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 • Sigita Kiupelienė – Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) paprastojo remonto vykdymo priežiūros komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Ona Bartulienė – Apskaitos skyriaus vedėja;
 • Egidijus Montvilas – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Justinas Norkaitis – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Jolanta Petraitienė – Socialinės paramos skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė.
 • Rimantė Zuokaitė-Gylienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo lėšų skirstymo komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja;
 • Rita Matemaitienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Inga Meištininkaitė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Aistė Mėlinauskienė – Finansų skyriaus specialistė;
 • Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Jūratė Veisienė – Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės institucinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė;
 • Elena Jurgilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja;
 • Asta Katauskienė – VšĮ Žmogaus socialinės integracijos centro psichologė;
 • Karolina Kisnėrienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Eurelija Kiupelienė – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotoja;
 • Nijolė Meilutienė – Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro (Specializuotos kompleksinės pagalbos centras) vadovė;
 • Ramunė Metrikienė – Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Danguolė Račkauskienė – Tauragės šeimos gerovės centro direktorė;
 • Žydrūnas Stumbra – VšĮ Tauragės vyrų krizių centro direktorius;
 • Rima Trijonienė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos  skyriaus viršininkė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą atrankos komisija:
 • Tadas Rapolavičius – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas (komisijos pirmininkas);
 • Gintaras Cemnalianskis – Tauragės sporto klubo „Taurus“ vadovas;
 • Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Linas Janušonis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Sigitas Kancevyčius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Sigitas Mičiulis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Darius Petrošius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Aivaras Skarbalius – VšĮ Tauragės krepšinio direktorius;
 • Gediminas Sakalauskas – Tauragės sporto centro direktorius;
 • Jūratė Veisienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės sporto klubų dalinio finansavimo vertinimo komisija:
 • Donatas Dirginčius – Tauragės rajono savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas);
 • Kęstutis Balašaitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Andrius Burmistrovas – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Linas Janušonis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Ignas Kymantas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas;
 • Rita Kurlinkienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Matas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Tadas Rapolavičius  – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas;
 • Gediminas Sakalauskas – Tauragės sporto centro direktorius;
 • Jūratė Veisienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties vertinimo ir lėšų skirstymo komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Edita Butkienė – Tauragės Žalgirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja;
 • Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
 • Rita Matemaitienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Indrė Petraitienė – Tauragės meno mokyklos metodininkė.“
Informacija
Bendruomenių rėmimo priemonės finansavimo konkurso komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja;
 • Soneta Blankaitė – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja;
 • Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Rita Matemaitienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Šarūnė Stasytienė – Kultūros skyriaus vedėja.
Informacija
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo priemonės finansavimo konkurso komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Rita Matemaitienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Gintarė Rakauskienė –  Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė;
 • Šarūnė Stasytienė – Kultūros skyriaus vedėja.
Informacija
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų paskirstymo komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Soneta Blankaitė – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja;
 • Aušra Stankienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Inga Meištininkaitė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 • Asta Vorobjovienė – Apskaitos skyriaus specialistė.
Informacija
Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų vertinimo komisija:
 • Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);
 • Ilona Ežerinskienė – Apskaitos skyriaus specialistė;
 • Jolanta Petraitienė – Socialinės paramos skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė;
 • Greta Preikšaitytė – Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;
 • Ligita Rimkuvienė – Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Informacija
Turto, priklausančio Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise ir/ar įstatymų nustatyta tvarka priskiriamo savivaldybės nuosavybėn, tačiau neįrašyto į Tauragės rajono savivaldybės turto apskaitą, įrašymo į Tauragės rajono savivaldybės turto apskaitą komisija:
 • Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Rimantė Zuokaitė-Gylienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Lilija Mockienė – Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Inesa Paulikienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė;
 • Raimonda Liekienė – Apskaitos skyriaus specialistė;
 • Rima Paldavičiūtė-Karosienė – Apskaitos skyriaus specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto būklei įvertinti, pripažinti jį nereikalingu ar netinkamu naudoti ir siūlymams dėl tinkamo naudoti turto tolesnio panaudojimo parengti komisija:
 • Genovaitė Pukelytė  ̶  Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Rimantė Zuokaitė-Gylienė  ̶  Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Raimonda Liekienė – Apskaitos skyriaus  specialistė;
 • Lilija Mockienė  ̶  Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Justinas Norkaitis – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Inesa Paulikienė  ̶  Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė;
Informacija
Viešojo pirkimo komisija viešosios įstaigos Tauragės ligoninė pirkimų vykdymui:
 • Milda Kliunkienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);
 • Loreta Gervė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, jai negalint eiti pareigų – Nora Trakšelienė, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Regina Gudjonienė – Viešosios įstaigos Tauragės ligoninė viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė, jai negalint eiti pareigų – Daina Stalnionienė, Viešosios įstaigos Tauragės ligoninė viešųjų pirkimų specialistė;
 • Vytautė Sutkaitienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės administracijos vykdomų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų nuolatinė komisija:
 • Milda Kliunkienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);
 • Ona Bartulienė – Apskaitos skyriaus vedėja, jai negalint eiti pareigų – Marija Ruseckienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Agnė Gendrolienė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Loreta Gervė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja, jei negalint eiti pareigų – Romualda Varvolė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vytautė Sutkaitienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Nora Trakšelienė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės administracijos vykdomų statybų srities prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų nuolatinė komisija:
 • Milda Kliunkienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);
 • Ona Bartulienė – Apskaitos skyriaus vedėja, jai negalint eiti pareigų – Marija
  Ruseckienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Agnė Gendrolienė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Loreta Gervė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Justinas Norkaitis – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, jam negalint eiti pareigų – Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas;
 • Vytautė Sutkaitienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Tomas Šimašius – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius), jam negalint eiti pareigų – Gediminas Kurlinkus, Statybos skyriaus specialistas;
 • Nora Trakšelienė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė.
Informacija
Viešojo pirkimo komisija keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone paslaugoms pirkti:
 • Milda Kliunkienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Ona Bartulienė – Apskaitos skyriaus vedėja, jai negalint eiti pareigų – Marija Ruseckienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Loreta Gervė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, jai negalint eiti pareigų – Agnė Gendrolienė, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Lilija Mockienė – Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 • Aušra Stankienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vytautė Sutkaitienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, jai negalint eiti pareigų – Nora Trakšelienė, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Romualda Varvolė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Darbo grupė Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo siūlymams nagrinėti:
 • Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono savivaldybės meras (darbo grupės pirmininkas);
 • Jurgita Austrevičienė – Tauragės apskrities verslininkų asociacijos deleguota atstovė;
 • Virginijus Bartušis – Tauragės Kultūros centro direktorius;
 • Jolanta Kazlauskienė – Tauragės Meno mokyklos direktorė;
 • Laurynas Kryžauskas – Tauragės Atviros jaunimo erdvės deleguotas atstovas;
 • Dalia Pukelienė – Tauragės rajono ugdymo įstaigų asociacijos pirmininkė;
 • Šarūnė Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja;
 • Laima Šveikauskienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės deleguota atstovė;
 • Jūratė Veisienė – Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėja;
 • Justina Visockienė – Tauragės miesto vietos veiklos grupės deleguota atstovė.
Informacija
Viešojo pirkimo komisiją maitinimo paslaugoms pirkti:
 • Milda Kliunkienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);
 • Mindaugas Albrechtas – Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
 • Laima Barauskienė – Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
 • Agnė Gendrolienė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Loreta Gervė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Elena Kėdaitienė – Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ūkvedė;
 • Karolina Kisnėrienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, jai negalint eiti pareigų – Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;
 • Ignas Kymantas – Finansų skyriaus vedėjas, jam negalint eiti pareigų – Gintarė Krause, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Reda Laurinavičienė – Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams;
 • Vytautė Sutkaitienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, jai negalint eiti pareigų – Nora Trakšelienė, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Asta Šturmienė – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ūkvedė.
Informacija
Mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisija:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Ignas Kymantas – Finansų skyriaus vedėjas (komisijos narys);
  Petras Kulikauskas – Kaimo reikalų skyriaus vedėjas (komisijos narys);
 • Raimonda Liekienė – Apskaitos skyriaus specialistė (komisijos narė);
 • Tadas Rapolavičius – Tauragės savivaldybės mero patarėjas (komisijos narys);
 • Aušra Stankienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 • Rimantė Zuokaitė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė).
Informacija
Komisija pasiūlymams dėl gatvių pavadinimų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje teikti, parengtiems sprendiniams aptarti ir priimti:
 • Gintarė Rakauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė);
 • Darius Kiniulis – Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės pavaduotojas vyriausiasis fondų saugotojas;
 • Žilvinas Majus – Tauragės miesto seniūnijos seniūnas;
 • Danutė Naujokienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Šarūnė Stasytienė – Kultūros skyriaus vedėja;
 • Sigitas Mičiulis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Nerijus Urbutis – Architektūros ir geodezijos skyriaus specialistas.
Informacija
Viešojo pirkimo komisija viešo tualeto Tauragės mieste įrengimui pirkti:
 • Milda Kliunkienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 • Šarūnė Beitaitė – Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės vyriausioji architektė);
 • Agnė Gendrolienė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė;
 • Loreta Gervė – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Sigita Kiupelienė – Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Žilvinas Majus – Tauragės miesto seniūnijos seniūnas;
 • Arūnas Miliauskas – Statybos skyriaus specialistas;
 • Vaida Šimkienė – Finansų skyriaus specialistė;
 • Renatas Šimkus – Tauragės miesto seniūnijos specialistas;
 • Nora Trakšelienė – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė, jai negalint eiti pareigų – Vytautė Sutkaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Scroll to Top