Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-04-11: DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2023 m. balandžio 14 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kab.  (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

 1. (TSP-104) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 2. (TSP-93) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-203 ,,Dėl UAB „Tauragės vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 3. (TSP-112) Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 4. (TSP-103) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių – kelių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 5. (TSP-113) Dėl Tauragės rajono savivaldybės  tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti  paslaugas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 6. (TSP-87) Dėl savivaldybės būsto pardavimo N.V. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 7. (TSP-111) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-268 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-92) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-91) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-96) Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos veiklai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-85) Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-94) Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-108) Dėl siūlymo įsigyti nekilnojamąjį turtą – patalpas su dalimi žemės sklypo Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-90) Dėl ligoninės pastato Tauragėje, V. Kudirkos g. 2, rekonstrukcijos. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 1. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. balandžio 14 d. (penktadienį) 10.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kab.  (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu)
Scroll to Top