Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-05: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis

DARBOTVARKĖ:

  1. Papildomas. (TSP-118) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
  2. (TSP-115) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
  3. (TSP-116) Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Tauragės rajono savivaldybės vicemero pareigas. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
  4. (TSP-117) Dėl Tauragės rajono savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
Posėdžio data: 2023 m. gegužės 5 d. (penktadienį) 14.30 val
Posėdžio vieta: Posėdis vyks savivaldybės Didžiojoje salėje.
Scroll to Top