Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-23: DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. gegužės mėn. 25 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. (TSP-132) Dėl  leidimo be konkurso išnuomoti patalpas Tauragėje, D. Poškos g. 26, VšĮ vaikų dienos centrui „Aukime kartu“.
  2. (TSP-131) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr.  1-264 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir viešajai įstaigai Tauragės ligoninei“ pakeitimo.
  3. (TSP-128) Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 2, perdavimo panaudos pagrindais greitosios medicinos pagalbos tarnybai.
  4. (TSP-129) Dėl sutikimo  perduoti  panaudos pagrindais  VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės  teise priklausantį  ilgalaikį turtą  greitosios medicinos pagalbos tarnybai.
  5. (TSP-130) Dėl sutikimo  nuomoti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės  teise priklausantį  ilgalaikį turtą.
  6. (TSP-126) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  7. (TSP-125 ) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-319 „Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo.
  8. (TSP-127) Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  9. Kiti klausimai.
Scroll to Top