Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-05-23: DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. gegužės mėn. 25 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. (TSP-136) Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo.
 2. (TSP-135) Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešųjų renginių organizavimo priemonės lėšų naudojimo tvarkos tvirtinimo.
 3. (TSP-120) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 2022 metų veiklos ataskaitai.
 4. (TSP-124) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2022 metų veiklos ataskaitai.
 5. (TSP-121) Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 2022 metų veiklos ataskaitai.
 6. (TSP-123) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ 2022 metų veiklos ataskaitai.
 7. (TSP-119) Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 8. (TSP-122) Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 9. (TSP-141) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-647 „Dėl Įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.
 10. (TSP-137) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. (TSP-138) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. (TSP-139) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo.
 13. (TSP-140) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. (TSP-134) Dėl mokinių maitinimo normų nustatymo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centre.
 15. Kiti klausimai.
Scroll to Top