Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-06-19: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. birželio mėn. 22 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybą“ pakeitimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-333 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-43 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui“ pakeitimo.
  5. Dėl sveikatos centro kūrimo inicijavimo Tauragės rajono savivaldybėje.
  6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1-1290 „Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1-1688 „Dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  8. Kiti klausimai.

Tiesioginė posėdžio transliacija

Posėdžio data: 2023 m. birželio mėn. 22 d. (ketvirtadienį) 10.00 val.
Scroll to Top