Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-06-19: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. birželio mėn. 22 d. (ketvirtadienį) 14.00  val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašo patvirtinimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  6. Dėl pritarimo nuomotis patalpas Tauragėje, Gedimino g. 24-41.
  7. Kiti klausimai.

Tiesioginė posėdžio transliacija

Posėdžio data: 2023 m. birželio mėn. 22 d. (ketvirtadienį) 14.00 val.
Scroll to Top