Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-06-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendro Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. birželio 26 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

 DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo;
 2. Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės merui.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-150 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Kolegijos sudarymo.
 13. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybą“ pakeitimo.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-333 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-43 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui“ pakeitimo.
 17. Dėl sveikatos centro kūrimo inicijavimo Tauragės rajono savivaldybėje.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo.
 21. Dėl 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos pakeitimo.
 22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-315 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 27. Dėl pritarimo nuomotis patalpas Tauragėje, Gedimino g. 24-41.
 28. Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuomoti patalpas Tauragėje, Jūros g. 5.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kęsčių k., Gaisrinės g. 2, paskirties pakeitimo.
 30. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 31. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-265 „Dėl Tauragės rajono specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 1-850 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, dalies koregavimo, taisant techninę klaidą, patvirtinimo.
 36. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Staiginės k. gatvei.
 37. Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo.
 38. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašo patvirtinimo.
 39. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 40. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 41. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1-1688 „Dėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 43. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1-1290 „Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 44. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo.

Tiesioginė posėdžio transliacija

Posėdžio data: 2023 m. birželio 26 d. (pirmadienį) 10.00  val.
Scroll to Top