Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-07-18: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. liepos 26 d. (trečiadienį)  9.00 val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų  finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo  vertinimas“ aptarimo. (Pranešėja –  Savivaldybės kontrolierė Kostė Čiapienė).
  2. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                           Darius Petrošius

Posėdžio data: 2023 m. liepos 26 d. (trečiadienį) 9.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top