Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-07-25: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. liepos mėn. 28 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023 -2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo.
 4. Dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų patvirtinimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“ pakeitimo.
 6. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
 7. Dėl inžinerinių statinių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 8. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo  programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl kapinių sąrašo patvirtinimo.
 11. Dėl socialinio būsto fondo plėtros.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrabučio ir valgyklos pastatų Stadiono g. 3, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav., nurašymo.
 13. Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas‘‘ dalyvauti tarptautiniame projekte ,,Mobilumo mieste veiksmų planai‘‘ partnerio teisėmis.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo remonto darbams vykdyti ir turtui įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 16. Dėl atstovų delegavimo į Pagramančio regioninio parko jungtinę tarybą.
 17. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų  sen., Papušynės  k. gatvei.
 18. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav.  Tauragės sen., Staiginės k. gatvei.
 19. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. liepos mėn. 28 d. (penktadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top