Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-07-25: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

2023 m. liepos mėn. 27 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

  1. (TSP-222) Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo.
  2. (TSP-247 ) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-128 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. (TSP-221) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  4. (TSP-217) Dėl Tauragės rajono savivaldybės  bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos pirmininko paskyrimo.
  5. (TSP-218) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą.
  6. (TSP-219) Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojo rezidentūros studijų kainos apmokėjimui.
  7. (TSP-220) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozei.
  8. (TSP-216) Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
  9. (TSP-215) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
  10. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. liepos mėn. 27 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top