Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-07-25: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. liepos mėn. 27 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

  1. (TSP-210) Dėl pritarimo Tauragės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijai.
  2. (TSP-226) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-293 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. (TSP-227) Dėl neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo principų nustatymo.
  4. (TSP-228) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo nustatymo.
  5. (TSP-225) Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės merui.
  6. (TSP-224) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais nustatymo.
  7. (TSP-230) Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
  8. (TSP-229) Dėl Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  9. (TSP-223) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr.1-74 „Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Kiti klausimai.

Posėdžio data: 2023 m. liepos mėn. 27 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top