Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-07-26: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendro Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. liepos 31 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl pritarimo Tauragės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijai.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023 -2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo.
 6. Dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“ pakeitimo.
 8. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
 9. Dėl inžinerinių statinių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 10. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl kapinių sąrašo patvirtinimo.
 13. Dėl socialinio būsto fondo plėtros.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrabučio ir valgyklos pastatų Stadiono g. 3, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav., nurašymo.
 15. Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas‘‘ dalyvauti tarptautiniame projekte ,,Mobilumo mieste veiksmų planai‘‘ partnerio teisėmis.
 16. Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-128 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo remonto darbams vykdyti ir turtui įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 21. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-293 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo principų nustatymo.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės merui.
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais nustatymo.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr.1-74 „Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos pirmininko paskyrimo.
 30. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą.
 31. Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojo rezidentūros studijų kainos apmokėjimui.
 32. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozei.
 33. Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl atstovų delegavimo į Pagramančio regioninio parko jungtinę tarybą.
 36. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen., Papušynės k. gatvei.
 37. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen., Staiginės k. gatvei.
 38. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.
 39. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.
Posėdžio data: 2023 m. liepos 31 d. (pirmadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top