Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-08-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

2023 m. rugpjūčio mėn. 25 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:                                                                                                

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano patvirtinimo.
 2. Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo.
 3. Dėl UAB Tauragės butų ūkio ir UAB „Dunokai“ akcijų išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo.
 4. Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę Tauragės butų ūkį ir UAB Tauragės šilumos tinklus.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-380 „Dėl narių delegavimo į Tauragės rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybos narių atrankos komisiją“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-63 ,,Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Mokyklos g. 12, Lomių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 10. Dėl leidimo be konkurso išnuomoti pastatus Mokyklos g. 12, Lomių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Mažonų sen., Vaitimėnų k., Bažnyčios g. 21, paskirties pakeitimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 13. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.

Kiti klausimai.

Posėdžio data: 2023 m. rugpjūčio mėn. 25 d. (penktadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top