Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-08-22: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2023 m. rugpjūčio mėn. 24 d. (ketvirtadienį) 13.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:         

  1. Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų ir patalpų nuomos kainų patvirtinimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-59 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023-2024 mokslo metams nustatymo” pakeitimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
  5. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. rugpjūčio mėn. 24 d. (ketvirtadienį) 13.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos 401 kab.  (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).
Scroll to Top