Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-08-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendro Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrieji komitetai

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2023 m. rugpjūčio  28 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo.
 3. Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl UAB Tauragės butų ūkio ir UAB „Dunokai“ akcijų išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo.
 7. Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę Tauragės butų ūkį ir UAB Tauragės šilumos tinklus.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-380 „Dėl narių delegavimo į Tauragės rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybos narių atrankos komisiją“ pripažinimo netekusiu galios.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-63 ,,Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 11. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Mokyklos g. 12, Lomių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 13. Dėl leidimo be konkurso išnuomoti pastatus Mokyklos g. 12, Lomių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Mažonų sen., Vaitimėnų k., Bažnyčios g. 21, paskirties pakeitimo.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 16. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 17. Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų ir patalpų nuomos kainų patvirtinimo.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29  d. sprendimo Nr. 1-59 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl 2023–2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Tauragės  rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-50 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-208 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Tauragės rajono savivaldybės vicemero pareigas.

24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Posėdžio data: 2023 m. rugpjūčio  28 d. (pirmadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top