Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-09-17: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendro Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. spalio 25 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl pritarimo dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro įsteigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu.
 4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-35 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių 2023–2025 metų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl namų savininkų bendrijos „Remeks“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 8. Dėl Tauragės Kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Dėl Tauragės sporto centro padalinio ,,Bastilijos“ komplekso teikiamų paslaugų tarifų ir lengvatų nustatymo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl verslo subjektų atleidimo nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
 15. Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo.
 16. Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutu T–20 Tauragė–Žygaičiai–Šilutė.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių – kelių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 18. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
 19. Dėl patalpų Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Gaurės bendruomenei „Gaurkiemis“.
 20. Dėl patalpų Alėjos g. 3, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Taurų Žiburys“.
 21. Dėl patalpų Pieninės g. 32, Sartininkų k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Sartupietis“.
 22. Dėl patalpų Gaisrinės g. 2, Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Tauragės gaisrininkų asociacijai.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 1-251 „Dėl patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei“ pakeitimo.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 1, Norkaičių k., Jūros g. 1 ir Mažonų k., Tujų g. 13, viešų nuomos konkursų paskelbimo.
Posėdžio data: 2023 m. spalio 25 d. (pirmadienį) 10.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top