Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-09-19: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. rugsėjo mėn. 22 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:                                                                                                 

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-373 „Dėl Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės krepšinis“ papildomo dalinio finansavimo.
 6. Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ papildomo dalinio finansavimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.
 9. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo.
 10. Dėl Dalinio finansavimo skyrimo fiziniams asmenims, įsirengusiems atsinaujinančius išteklius naudojančius šilumos įrenginius individualiuose namuose, neprijungtų prie centralizuoto šildymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą išdavimo.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 ,,Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl pritarimo projekto ,,Viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas Tauragės vaikų  reabilitacijos centre-mokykloje ,,Pušelė“ ir Tauragės meno mokykloje“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 15. Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Žaliasis regionas“ projekto „Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 16. Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Žaliasis regionas“ projekto „Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 17. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Tauragės rajono savivaldybėje“ ir jo finansavimo.
 18. Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.
 19. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės „Versmės“ gimnazijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – mokyklinio autobuso – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Jovarų pagrindinei mokyklai.
 21. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-239 ,,Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Scroll to Top