Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-11-20: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. lapkričio mėn. 23 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

 DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei dalyvauti Pagėgių savivaldybės sveikatos centro veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-43 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui“ pakeitimo.
  3. Dėl nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti  panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-393 ,,Dėl nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
  5. Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
  6. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. lapkričio mėn. 23 d. (ketvirtadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top