Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-11-20: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. lapkričio mėn. 23 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vidaus struktūros patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų pritraukimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-223 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.
 7. Dėl pritarimo Tauragės rajono mokyklų 6 klasių mokinių mokymui plaukti.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso organizavimo, valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-195 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo“ pakeitimo.
 10. Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 11. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. lapkričio mėn. 23 d. (ketvirtadienį) 14.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top